מחלקה: UserActionRequestData

יצרן

UserActionRequestData

new UserActionRequestData()

תכונות

מחיקה

(בוליאני או לא מוגדר)

ציון בקשה לניקוי פעולת משתמש (לדוגמה, ביטול 'לייק').

userAction

non-null cast.framework.messages.UserAction

פעולת המשתמש שתטופל על ידי האפליקציה.

userActionContext

(לא ריק cast.framework.messages.UserActionContext או לא מוגדר)

פרטים אופציונליים לגבי ההקשר של פעולת המשתמש.