מחלקה: QueueIds

יצרן

QueueIds

חדש QueueIds()

תכונות

itemIds

(מערך מספרים לא null או לא מוגדר)

רשימת מזהי הפריטים בתור.

requestId

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הבקשה התואם.

sequenceNumber

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הרצף של שינוי התור האחרון. הנתונים משמשים לתיאום מצב הסנכרון בין שולחים שונים לצד המקבל.

סוג

non-null cast.framework.messages.MessageType