מחלקה: QueueChange

יצרן

QueueChange

חדש QueueChange()

תכונות

changeType

(לא ריק cast.framework.messages.QueueChangeType או לא מוגדר)

סוג השינוי של התור בפועל.

insertBefore

(מספר או לא מוגדר)

המזהה שלפני הפריטים שנוספו.

itemIds

(מערך מספרים לא null או לא מוגדר)

רשימה של מזהי הפריטים שהשתנו.

reorderItemIds

(מערך מספרים לא null או לא מוגדר)

רשימה של מזהי פריטים שהוזמנו מחדש. משמש רק כתגובה לבקשת QUEUE_REORDER. השדה changeType הופך ל-UPDATE ו-itemIds מכיל את הרשימה המלאה של הפריטים בתור.

requestId

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הבקשה התואם.

sequenceNumber

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הרצף של שינוי התור. הנתונים משמשים לתיאום מצב הסנכרון בין שולחים שונים לצד המקבל.

סוג

non-null cast.framework.messages.MessageType