מחלקה: LoadByEntityRequestData

יצרן

LoadByEntityRequestData

חדש LoadByEntityRequestData()

תכונות

ישות

מחרוזת

פרטי ישות תוכן, שמיוצגים בדרך כלל על ידי אובייקט JSON במחרוזת.

loadOptions

(ללא ערך null: cast.framework.messages.LoadOptions או לא מוגדר)

נוספו אפשרויות טעינה.

מיון נתונים (shuffle)

(בוליאני או לא מוגדר)

ערבב את הפריטים להפעלה.