คลาส: ContentRating

ผู้ผลิต

ContentRating

ใหม่ ContentRating()

พร็อพเพอร์ตี้

ratingIcon

ไอคอนการจัดประเภทเนื้อหา หากมี ระบบจะแสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมกับตัวอย่าง "เล่นต่อ"