מחלקה: CloudMediaStatus

יצרן

CloudMediaStatus

new CloudMediaStatus()