מחלקה: MediaPauseEvent

יצרן

MediaPauseEvent

new MediaPauseEvent(currentMediaTime, changed)

פרמטר

currentMediaTime

אופציונלי

מספר

הסתיים

אופציונלי

boolean

נכס

הסתיים

boolean

מציינים אם המדיה הסתיימה (המשמעות היא שההשהיה הופעלה כי השידור הסתיים).