מחלקה: MediaFinishEvent

יצרן

MediaFinishedEvent

new MediaFinishEvent(currentMediaTime, שתף סיבה)

פרמטר

currentMediaTime

אופציונלי

מספר

endedReason

אופציונלי

cast.framework.events.EndedReason

הערך לא יכול להיות ריק.

תכונות

currentMediaTime

קבוע

(מספר או לא מוגדר)

השעה שבה המדיה הסתיימה (בשניות). עבור פריט בתור, הערך הזה מייצג את הזמן בפריט התור שפועל כרגע ( כאשר 0 פירושו שהפריט בתור התחיל רק עכשיו).

endedReason

קבוע

(לא ריק cast.framework.events.EndedReason או לא מוגדר)

הסיבה לסיום פעולת המדיה.