מחלקה: LoadEvent

יצרן

LoadEvent

new LoadEvent(type, media)

פרמטר

סוג

cast.framework.events.EventType

הערך לא יכול להיות ריק.

media

אופציונלי

cast.framework.messages.MediaInformation

הערך לא יכול להיות ריק.

נכס

media

קבוע

(ללא ערך null בכתובת cast.framework.messages.MediaInformation או לא מוגדר)

מידע על המדיה שנטענת.