מחלקה: BitrateChangedEvent

יצרן

BitrateChangedEvent

new BitrateChangedEvent(totalBitrate)

פרמטר

totalBitrate

אופציונלי

מספר

נכס

totalBitrate

קבוע

(מספר או לא מוגדר)

קצב העברת הנתונים של המדיה (אודיו ווידאו) בביטים לשנייה.