מחלקה: BreakSeekData

יצרן

BreakSeekData

new BreakSeekData(seekFrom, findTo, breaks)

פרמטר

seekFrom

מספר

seekTo

מספר

שובר

מערך של cast.framework.messages.Break שאינו null

הערך לא יכול להיות ריק.

תכונות

שובר

מערך לא-null של cast.framework.messages.Break שאינו ריק

רשימת הפסקות.

seekFrom

מספר

זמן ההפעלה הנוכחי.

seekTo

מספר

הזמן לחפש.