מחלקה: TimedMetadata

יצרן

TimedMetadata

חדש TimedMetadata()

תכונות

dashTimedMetadata

(לא ריק cast.framework.DashTimedMetadata או לא מוגדר)

אובייקט שממיר את כל המטא-נתונים מתוזמנים הספציפיים ל-DASH.

endTime

(מספר או לא מוגדר)

הזמן הממוצע של מדיה (בשניות) שהמטא-נתונים המתוזמנים צריכים להסתיים.

hlsTimedMetadata

(הכתובת cast.framework.HlsTimedMetadata לא מוגדרת או לא מוגדרת)

אובייקט אנקפסולציה של כל המטא-נתונים המתוזמנים הספציפיים ל-HLS מ- #EXT-X-DATERANGE.

id

(מחרוזת או לא מוגדר)

מחרוזת שמזהה באופן ייחודי את אירוע המטא-נתונים המתוזמן.

startTime

(מספר או לא מוגדר)

הזמן הכולל של מדיה (בשניות) שהמטא-נתונים המתוזמנים צריכים להתחיל.