מחלקה: NetworkRequestInfo

יצרן

NetworkRequestInfo

new NetworkRequestInfo()

תכונות

ביותר

Uint8Array ריק

תוכן הבקשה. ניתן להשתמש באפשרות הזו כדי לשנות את גוף בקשת הרישיון.

headers

אובייקט

אובייקט שמכיל מאפיינים שרוצים לשלוח בכותרת.

timeoutInterval

מספר ריק

הזמן הקצוב לתפוגה של בקשת הרשת, באלפיות השנייה.

כתובת אתר

מחרוזת שאפשר להזין ללא ערך (null)

כתובת ה-URL המבוקשת.

withCredentials

boolean

אם היא מוגדרת לערך true, המשמעות היא שבקשות בקרת גישה ב-CORS צריכות להתבצע באמצעות פרטי כניסה כמו קובצי cookie או כותרות הרשאות.