אינדקס חבילות

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
החבילות ב-Google Cast למקלט Android TV:
com.google.android.gms.cast.tv מכיל כיתות עבור אפליקציות ל-Android TV המשמשות כאפליקציות המקבלות.
com.google.android.gms.cast.tv.cac כולל קורסים לטיפול בפקודות ביוזמת ה-Assistant.
com.google.android.gms.cast.tv.media כולל קורסים לטיפול בפקודות מדיה וסטטוס מדיה.