ดัชนีแพ็กเกจ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
แพ็กเกจใน Google Cast สําหรับ Android TV Receiver
com.google.android.gms.cast.tv มีคลาสสําหรับแอป Android TV ทํางานเป็นแอปตัวรับ
com.google.android.gms.cast.tv.cac มีชั้นเรียนสําหรับการจัดการคําสั่งที่เริ่มต้นโดย Assistant
com.google.android.gms.cast.tv.media มีชั้นเรียนสําหรับการจัดการคําสั่งสื่อและสถานะสื่อ