นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เกี่ยวกับนโยบายของเรา

เราให้บริการการโทรและรับส่งข้อความบางประเภท ("บริการสื่อสาร") สำหรับธุรกิจที่ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้ใช้ได้ในแบบอินเทอร์แอกทีฟ เป็นประโยชน์ และสร้างความไว้วางใจทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้ของเราได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและปลอดภัยเมื่อใช้บริการด้านการสื่อสารของเรา นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราจึงมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหาและการปฏิบัติต้องห้ามและถูกจำกัด ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการด้านการสื่อสารของเรา

หากคุณพบเนื้อหาหรือธุรกิจที่คุณเชื่อว่าละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานทันทีโดยส่งอีเมลไปที่ business-comms-support@google.com โปรดทราบว่าปัญหาหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมส่วนใหญ่ (เช่น การคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ) จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขระหว่างผู้ใช้กับธุรกิจโดยตรง เราจะไม่ตัดสินการโต้แย้ง

บริการด้านการสื่อสารของเราให้บริการโดย Google LLC หรือ Jibe Mobile, Inc. ("Jibe") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Google LLC Jibe และ Google LLC จะเรียกรวมกันว่า "Google" ในนโยบายนี้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ Google จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตีความและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ร่วมกับข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการสื่อสารที่คุณใช้ ("TOS") สำหรับระหว่างคู่สัญญา นโยบายเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของและรวมอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการ

โปรไฟล์และการลงทะเบียน

คุณตกลงที่จะใช้ชื่อธุรกิจที่มีแบรนด์แบบสาธารณะ (เช่น บริษัท XYZ) ในข้อมูลธุรกิจเพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจกับผู้ใช้ที่คุณและ/หรือตัวแทนของคุณสื่อสารด้วย ชื่อธุรกิจ โลโก้ คําอธิบาย และชิ้นงานที่แสดงต่อผู้ใช้ต้องไม่แสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดที่ให้กับผู้ใช้ปลายทาง (เช่น ชื่อธุรกิจ เนื้อหาการสร้างแบรนด์ เว็บไซต์และข้อมูลติดต่อ) ต้องมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หากคุณมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้รวบรวมข้อมูลที่จะจัดการการใช้บริการการสื่อสารของตัวแทนในนามของคุณ เรากำหนดว่าคุณต้องมีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาโดยตรงกับพาร์ทเนอร์ดังกล่าว ซึ่งจะให้สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่พาร์ทเนอร์ในการจัดการเนื้อหาการรับส่งข้อความและเนื้อหาการสร้างแบรนด์ของตัวแทน โดยพาร์ทเนอร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธพาร์ทเนอร์ที่ Google พบว่าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องและนโยบายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

Google อยากให้ผู้ใช้วางใจได้ว่าเราจะเคารพและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างเหมาะสม ธุรกิจทั้งหมดที่ใช้บริการด้านการสื่อสารของเราต้องเปิดเผยวิธีจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ ที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้) หากบริการด้านการสื่อสารของเราให้คุณระบุลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ คุณต้องให้ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยโดยละเอียดว่าบริการรับส่งข้อความของคุณเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงบุคคลประเภทใดที่คุณแชร์ข้อมูลผู้ใช้ด้วย คุณต้องจำกัดการรวบรวมและใช้ข้อมูลไว้เฉพาะกิจกรรมที่อธิบายไว้ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

โปรดทราบว่าเราห้ามการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขประกันสังคม ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร) คำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัย หรือรหัสผ่านนอกกระบวนการที่ปลอดภัย เมื่อทำการส่งข้อมูลดังกล่าว ตัวแทนจะต้องสร้างความสับสนหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม (เช่น แสดงเฉพาะตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต)

ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสถานะออนไลน์หรือออฟไลน์ของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง และไม่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความประหลาดใจหรือรบกวนผู้ใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งโปรโมชันหรือโฆษณาที่แสดงโดยการกลับมาออนไลน์) การใช้หรือแชร์ข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

เนื้อหาและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการสื่อสารของเราเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรืออำนวยความสะดวกในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การขายอวัยวะมนุษย์ การขายสัตว์และสายพันธุ์ที่มีการควบคุม และกิจกรรมการค้ามนุษย์ คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด

ห้ามใช้บริการด้านการสื่อสารของเราในทางที่ผิด เราต้องการให้บริการด้านการสื่อสารของเรามีประโยชน์ มีความเกี่ยวข้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ ดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตเนื้อหาต่อไปนี้

 • กลโกงฟิชชิง
 • พยายามหลอกลวงผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือผลประโยชน์ทางการเงินที่ไม่เป็นธรรม
 • เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง ทำอันตราย หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของตัวแทนรายอื่น เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของบริการด้านการสื่อสาร
 • การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ซึ่งละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ของ Google
 • การกระทำที่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บ Google

การสื่อให้เข้าใจผิดและการแอบอ้างบุคคลอื่น

ผู้ใช้ไม่ควรรู้สึกเข้าใจผิดเมื่อบริการสื่อสารของเรา คุณควรตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบ การใช้บริการด้านการสื่อสารของคุณต้องนำเสนอตัวคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นความจริง คุณไม่สามารถใช้บริการของเราเพื่อทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือแอบอ้างในนามองค์กรที่คุณไม่ได้เป็นตัวแทน

เนื้อหาของข้อความต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • ทําให้เข้าใจผิด (เช่น การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับธุรกิจหรือคุณสมบัติ การเชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ หรือการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งจุดยืนที่ไม่น่าเป็นไปได้ของผลลัพธ์มีแนวโน้มที่จะเป็นผลลัพธ์ แม้ว่าจะเป็นไปได้ในทางเทคนิคก็ตาม)
 • ปกปิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (เช่น การใช้ข้อมูลประจำตัว ชื่อธุรกิจ หรือข้อมูลติดต่อที่ไม่เป็นจริง ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โดยทั่วไปเสนอให้ฟรีหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรทางการเมืองโดยเป็นเท็จ)
 • มีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงอย่างชัดเจนในหน้าปลายทาง
 • ไม่เปิดเผยรูปแบบการชำระเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ (เช่น ค่าจัดส่งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ค่าสมัครใช้บริการตามรอบ)
 • แจ้งให้ผู้ใช้เริ่มซื้อ ดาวน์โหลด หรือทำข้อผูกพันอื่นๆ โดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้ใช้ก่อน
 • มีเนื้อหาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมือง การเลือกตั้ง หรือประชาธิปไตย เช่น การเข้าร่วมสำมะโนประชากรหรือกระบวนการลงคะแนนเสียงของสาธารณชนอย่างมีนัยสำคัญ

คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบและขอความยินยอมก่อนที่จะร้องขอผู้ใช้ปลายทาง นอกเหนือจากข้อกำหนดในข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะห้ามไว้อย่างชัดแจ้ง เราขอแนะนำให้คุณแสดงประกาศและคำยินยอมดังต่อไปนี้

ประกาศเพื่อความโปร่งใส

ประกาศแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้และ/หรือประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้หรือที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลเพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้) ตลอดวงจรข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งข้อความระหว่างธุรกิจถึงผู้บริโภค ผู้ใช้ควรได้รับแจ้งว่าคุณจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตนเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากการขอความยินยอมตามข้อกำหนดด้านล่าง

ความยินยอมที่ยอมรับได้ควรเป็นไปตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้

รับทราบ ประกาศควรมีความโปร่งใสตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อให้ได้รับความยินยอมพร้อมรับ

หลายเลเยอร์ หากจำเป็น คุณควรดำเนินการตามความยินยอมแบบเป็นชั้นโดยวางข้อมูลสำคัญในเลเยอร์แรก พร้อมด้วยข้อมูลเสริมในเลเยอร์ที่สอง

 • ชั้นแรกควรมีข้อมูลที่ส่งผลต่อผู้ใช้มากที่สุด และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลที่อาจทำให้ผู้ใช้แปลกใจ (เช่น ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูล วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เสนอ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม / ใช้งาน และกลไกในการถอนความยินยอม)
 • เลเยอร์ที่ 2 ควรเข้าถึงได้ง่าย (เช่น "ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...") และให้ข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

ใส่กรอบฟรี:

 • ควรนำเสนอตัวเลือกความยินยอมเท่าๆ กัน
 • ด้านหลักๆ ของผลิตภัณฑ์ไม่ควรถูกบล็อกหากผู้ใช้ไม่ยอมรับ การลดลงไม่ควรให้ผลเสียที่มีนัยสำคัญ
 • ผู้ใช้ต้องรับทราบอย่างชัดเจนว่าจะได้รับความยินยอมหรือไม่

ชัดเจนและเจาะจง

 • ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและเป็นรูปธรรม
 • ขอรับตัวบ่งชี้ที่แสดงความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้ใช้ (เช่น "ฉันยอมรับ" หรือ "ฉันยินยอม" "ปฏิเสธ" หรือ "ปฏิเสธ")
 • ขอความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและคำขอคำยินยอมแยกต่างหากจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ อย่างชัดเจน

เพิกถอนได้: ระบุปลายทางที่เฉพาะเจาะจงที่อนุญาตให้ผู้ใช้ถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

 • เสนอวิธีง่ายๆ ในการเพิกถอนความยินยอม ซึ่งหมายความว่าทำให้ผู้ใช้เพิกถอนได้อย่างง่ายดายและสามารถเพิกถอนความยินยอมผ่านผลิตภัณฑ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ตอบกลับว่า "หยุด" ไปยังข้อความ SMS หรือ RBM)

บันทึกไว้: บันทึกความยินยอมแต่ละรายการ (และการถอนความยินยอม) ควรอยู่ที่ส่วนกลางและตรวจสอบได้

ความแตกต่างตามภูมิภาค: เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในการแจ้งและให้ความยินยอม คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าประกาศและการขอความยินยอมเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

มาตรการเพิ่มเติม

เราอาจขอเอกสารประกอบหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประกาศและการขอความยินยอมจากคุณเป็นครั้งคราว ซึ่งคุณต้องแจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติเพื่อขอความยินยอมและการแจ้งของคุณไม่เพียงพอ (แม้ว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ตาม) เราอาจกำหนดให้คุณต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประกาศที่ชัดเจนและสามารถให้คำยินยอมโดยชัดแจ้ง และ/หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ซึ่งคุณต้องดำเนินการตามมาตรการในทันที

สแปม

ไม่สแปมผู้ใช้ ตัวอย่างของสแปม ได้แก่ เนื้อหาโปรโมชันหรือเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ ซ้ำซ้อน หรือไม่สื่อความหมาย หรือเนื้อหาหรือลักษณะการทำงานของตัวแทนใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดการรายงานสแปมของผู้ใช้ โปรดทราบว่าคำจำกัดความของจดหมายขยะของผู้ใช้อาจแตกต่างจากของคุณ ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณเมื่อส่งข้อความถึงผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายคน แม้ว่าผู้ใช้จะเคยเลือกรับข้อความจากคุณมาก่อนก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ส่งสแปมหรืออำนวยความสะดวกให้กับการส่งจดหมายขยะ โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 • ตรวจสอบว่าคุณสื่อสารกับผู้ใช้ที่เลือกรับข้อความอย่างชัดเจนเท่านั้น
 • ไม่ส่งเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์หรือส่งข้อความถึงผู้ใช้จำนวนมาก
 • ไม่ขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดการเลือกใช้ที่เจาะจง ก่อนที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้สมัครใช้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเก็บรักษาบันทึก และข้อกำหนดในการเลือกไม่รับ

ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและเทคนิค

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานคุณภาพสูง คุณต้องตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ไวยากรณ์ การสะกด และการเว้นวรรค: เนื้อหาทางธุรกิจทั้งหมดต้องใช้การสะกด ไวยากรณ์พื้นฐาน และเขียนในรูปแบบประโยคที่สมเหตุสมผล
 • สัญลักษณ์: ไม่ใช้ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือไอคอนสื่ออารมณ์มากเกินไป
 • การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่: เนื้อหาทางธุรกิจต้องไม่มีการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มากเกินไปหรือไม่ถูกต้อง
 • ข้อความที่มีลูกเล่น: เนื้อหาทางธุรกิจต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำ วลี และเครื่องหมายวรรคตอนซ้ำๆ และไม่ควรมีข้อความที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้อง
 • คุณภาพของรูปภาพและวิดีโอ: รูปภาพและวิดีโอไม่ควรมีคุณภาพต่ำ ไม่ชัดเจน หรือปรากฏโดยพลิกไปด้านข้างหรือกลับหัว

นโยบายเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาของเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เนื้อหาที่ไม่อนุญาตและเนื้อหาที่ถูกจำกัด ตามรายละเอียดด้านล่าง คุณต้องไม่ดำเนินการ แสดง หรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาต้องห้ามผ่านบริการการสื่อสารของเรา คุณต้องไม่ (ก) โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการในส่วนเนื้อหาที่ถูกจำกัดผ่านบริการสื่อสารของเรา หรือ (ข) ส่งข้อมูลอัปเดตเพื่อการโปรโมต โฆษณา หรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่โปรโมตเนื้อหาที่ถูกจำกัดเพียงอย่างเดียว คุณสามารถโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการในส่วนเนื้อหาที่ถูกจำกัดผ่านบริการสื่อสารของเรา หากการโปรโมตดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมตชุดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กว้างขึ้น โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณเสมอ

เนื้อหาต้องห้าม

บริการด้านการสื่อสารของเราไม่รองรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย สร้างความไม่พอใจ หรือไม่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นรายการโดยสังเขปของเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต

 • สินค้าลอกเลียนแบบ
  ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายว่าเป็นของลอกเลียน เลียนแบบ ทำเหมือน ลอกแบบ ของก๊อป เทียม สินค้ามิเรอร์ หรือใช้คำที่คล้ายกันเมื่อพูดถึงชื่อแบรนด์เพื่อพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย
  ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ยาผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ อาวุธ คำแนะนำในการทำระเบิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่เปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง
  ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น เอกสารปลอม เครื่องมือโกงการตรวจสารเสพติด บริการรับเขียนรายงานหรือรับทำข้อสอบ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคำสั่งที่ทำให้มีการเข้าถึงระบบ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีลักษณะต่อไปนี้
  • ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ
  • คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
  • หาประโยชน์จากผู้อื่น (เช่น แบล็กเมล ชักชวน หรือส่งเสริมการเรียกสินสอด)
  • การใช้ธง ตราสัญลักษณ์ประจำชาติ หรือสัญลักษณ์และภาพทางศาสนาที่ไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาที่สร้างความตกใจ
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีลักษณะดังนี้
  • มีภาษาที่รุนแรง ภาพที่น่ากลัวหรือน่าขยะแขยง รูปภาพหรือเรื่องราวที่บรรยายเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างน่าสยดสยอง
  • มีการถ่ายภาพของเหลวหรือของเสียในร่างกายอย่างไร้เหตุผล
  • มีภาษาอนาจารหรือหยาบคาย
  • น่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนก หวาดกลัว หรือน่าขยะแขยง
 • การใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน
  เนื้อหาที่อาจถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์หรือขาดความละเอียดอ่อนที่สมเหตุผลในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดแย้ง การเสียชีวิต ความรุนแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่น่าสลดใจอื่นๆ โดยไม่มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดสำหรับเหยื่อ
 • การทารุณสัตว์
  เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือแสดงภาพการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์ หรืออาจมีการตีความว่าเป็นการซื้อขายหรือการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว
 • เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โจ่งแจ้งทางเพศ มีการชี้นำทางเพศ หรือส่งเสริมประเด็น กิจกรรม หรือบริการเพื่อนเที่ยวทางเพศ เราไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ (เช่น ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก) โดยเด็ดขาด
 • ยาสูบ
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โปรโมตการขายหรือการบริโภคยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบ ส่วนประกอบของยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อจำลองพฤติกรรมการสูบบุหรี่
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง
  ข้อความจากธุรกิจถึงผู้บริโภค (เช่น ข้อความธุรกิจ RCS) จะไม่รวมเนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการเมือง เช่น แคมเปญที่ส่งเสริมหรือบ่อนทำลายบุคคลหรือพรรคการเมือง จัดทำโพลความคิดเห็นหรือสำรวจทางการเมือง พูดคุยเกี่ยวกับความสุจริตในการเลือกตั้ง หรือคาดการณ์ผลการเลือกตั้ง เนื้อหาทางการเมืองอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนโยบายนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น
 • เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เนื้อหาที่ถูกจำกัด

นโยบายด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาที่อาจมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมในบางกรณี บริการด้านการสื่อสารของเราเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่เมื่อมีเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรหลีกเลี่ยงการแสดงเนื้อหานี้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่อาจไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาด้านล่างโดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ การโปรโมตเหล่านี้อาจไม่แสดงต่อผู้ใช้บางกลุ่มในบางพื้นที่ และผู้ลงโฆษณาอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะมีสิทธิ์แสดงโฆษณาได้ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือเครือข่ายโฆษณาบางอย่างอาจไม่รองรับเนื้อหาที่ถูกจำกัดนี้

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โปรโมตการสร้างแบรนด์ การขาย การโปรโมต หรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่มีความรับผิดชอบ
 • การพนันและเกม
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมการพนันตามกฎหมาย เช่น คาสิโนที่มีสถานที่จริง กิจกรรมการพนันออนไลน์และออฟไลน์ ล็อตเตอรี่ในประเทศหรือเอกชน ข้อเสนอโปรโมชันสำหรับเว็บไซต์การพนัน และเกมคาสิโนบนโซเชียล
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
  เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โปรโมตการสร้างแบรนด์หรือการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซัพพลายเออร์ทางการแพทย์ ร้านขายยาออนไลน์ สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง การทำแท้ง ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิด และผลิตภัณฑ์หรือบริการรักษาโรคแบบเกินจริง

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมีการละเมิดนโยบาย

Google อาจตอบกลับหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทการละเมิดนโยบายของเรา ในบางกรณี เราอาจอนุญาตให้มีกระบวนการอุทธรณ์เพื่อให้ตัวแทนแก้ไขการละเมิดนโยบายได้ หากคุณเชื่อว่าการเข้าถึงและ/หรือบัญชีของคุณถูกระงับด้วยความผิดพลาด คุณสามารถส่งคำขออุทธรณ์ได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ business-comms-support@google.com ด้านล่างนี้เป็นรายการหลากหลายวิธีที่เราบังคับใช้นโยบาย โดยไม่จำกัดสิทธิ์ของ Google ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การระงับบริการ

เราอาจระงับไม่ให้ธุรกิจหรือบุคคลอื่นใช้บริการสื่อสารหากละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งหมายความว่าธุรกิจหรือหน่วยงานที่ถูกระงับจะใช้บริการด้านการสื่อสารไม่ได้อีกต่อไปจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขและผ่านการตรวจสอบนโยบายแล้ว

การระงับบัญชี

เราอาจระงับบัญชีหากคุณมีการละเมิดหลายครั้งหรือมีการละเมิดที่ร้ายแรง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ระบบจะปิดใช้บริการการสื่อสารบริการที่เกี่ยวข้อง บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีใหม่ อาจถูกระงับโดยอัตโนมัติ เราอาจรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากกฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดด้านการรับส่งข้อความ

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลกับการใช้งานการรับส่งข้อความทางธุรกิจ RCS ("RBM") ของ Google ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นส่งข้อความถึงผู้ใช้ ("ข้อความที่เริ่มต้นโดยธุรกิจ") และผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นส่งข้อความถึงธุรกิจ ("ข้อความที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้")

หมวดหมู่กรณีการใช้งานของตัวแทนและการประกาศเนื้อหา

เมื่อสร้างตัวแทน คุณต้องใช้ชื่อธุรกิจตามกฎหมาย (เช่น XYZ Company LLC) ของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของตัวแทนดังกล่าว

คุณต้องตรวจสอบว่าหมวดหมู่ Use Case ของตัวแทนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้รับการอธิบายอย่างถูกต้องเมื่อลงทะเบียนและเปิดตัวตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเอกสารบริการการสื่อสาร (รวมถึงเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ RBM) ซึ่ง Google อาจแก้ไขเป็นครั้งคราว

ตัวแทนทั้งหมดต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ในการเลือกไม่ใช้ (เช่น ข้อความ "หยุด" หรือข้อความที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาของตัวแทน) และสามารถดำเนินการและปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้เพื่อเลือกไม่ใช้ได้ทันที

คุณจะร่วมมือกับ Google เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อความที่เริ่มโดยผู้ใช้

เมื่อตอบกลับข้อความที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ ธุรกิจควรตอบกลับผู้ใช้ด้วยการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามของผู้ใช้เท่านั้น ธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนที่ทางเข้า ก่อนที่ผู้ใช้จะเริ่มการสนทนา (เช่น คิวอาร์โค้ด แตะปุ่มเพื่อแชท) ประเภทเนื้อหาและการโต้ตอบที่ควรได้รับจากตัวแทน

ข้อกำหนดของตัวแทนและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ตัวแทนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของบริการการสื่อสาร การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารบริการด้านการสื่อสารจะถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้อย่างร้ายแรง

คุณเปลี่ยนเนื้อหาของตัวแทนที่ลงทะเบียนได้ตลอดอายุการใช้งานหากการเปลี่ยนแปลงนั้นสอดคล้องกับหมวดหมู่กรณีการใช้งานของตัวแทนที่ลงทะเบียนและความยินยอมของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม หากทำการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้งให้ผู้อนุมัติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน (อีเมลที่เพียงพอ) เพื่อขออนุมัติอีกครั้ง (เป็นตัวเลือกของผู้อนุมัติเท่านั้น) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีต่อตัวแทน (รวมถึงความถูกต้องของความยินยอม ข้อมูลตัวแทน และเนื้อหาเวอร์ชันล่าสุด) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

คุณจะมีตัวแทนที่ส่งเนื้อหาเดียวกัน (เช่น แคมเปญโปรโมตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท XYZ) ให้แก่ผู้ใช้รายเดียวกันได้เพียงรายเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะใช้บริการจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลายราย แบรนด์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎทางธุรกิจระดับแบรนด์และระดับตัวแทนตามที่อธิบายไว้ในเอกสารบริการด้านการสื่อสาร

การระงับของตัวแทน

นอกเหนือจากการชดเชยอื่นๆ ที่ Google อาจดำเนินการ เราอาจระงับตัวแทนทันทีหากทราบการละเมิดนโยบายบริการสื่อสารของเรา ตัวแทนอาจเปิดใช้งานอีกครั้งหากคุณพบว่าตัวแทนปฏิบัติตามนโยบายบริการสื่อสารของเราภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหากตัวแทนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หากมีตัวแทนที่ถูกระงับ Google จะไม่อนุมัติตัวแทนเพิ่มเติมใดๆ จนกว่าตัวแทนที่ถูกระงับทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข (ตามเอกสารของบริการการสื่อสารและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ Google ระบุไว้) และ Google จะเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากการแก้ไขดังกล่าว หากพาร์ทเนอร์ไม่สามารถแก้ไขตัวแทนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกรอบเวลาที่กำหนด และ/หรือมีการละเมิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตัวแทนหลายครั้ง เราอาจระงับบัญชีของคุณและตัวแทนทั้งหมดของพาร์ทเนอร์ทันทีโดยไม่มีคำเตือน