รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม RBM บนเครือข่ายของคุณเพื่อให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
ตรวจสอบการเปิดตัวและจัดการตัวแทนในเครือข่ายของคุณ
เรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนและเปลี่ยนสถานะการเปิดตัว
บันทึกเหตุการณ์ที่เรียกเก็บเงินได้ระหว่างตัวแทนและผู้ใช้
ข้อมูลกิจกรรมแพลตฟอร์ม RBM ดิบ (จำกัดการให้บริการ)