blockly > Procedures > IProcedureMap

Procedures.IProcedureMap interface

Signature:

export interface IProcedureMap extends Map<string, IProcedureModel> 

Extends: Map<string, IProcedureModel>

Methods

Method Description
add(proc) Adds the given ProcedureModel to the map of procedure models, so that blocks can find it.
getProcedures() Returns all of the procedures stored in this map.