สร้างการดำเนินการที่แปลแล้ว

ทั้ง Actions Builder และ Actions SDK รองรับการแปลการดําเนินการของคุณ เมื่อคุณแสดงการดำเนินการในหลายภาษา เนื้อหาที่แสดงต่อผู้ใช้ของการดำเนินการของคุณจะต้องมีการแปล ตัวอย่างเช่น Intent ควรมีวลี การฝึกหลายภาษา

โดยค่าเริ่มต้น โปรเจ็กต์การดำเนินการจะรองรับสิ่งต่อไปนี้

  • รองรับทุกภูมิภาค (ประเทศ) ตราบใดที่ผู้ใช้ตั้งค่าอุปกรณ์ Google Assistant ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ Assistant รองรับและภาษาที่โปรเจ็กต์ Actions รองรับ

  • ใช้เสียงที่อ่านออกเสียงข้อความซึ่งสอดคล้องกับภาษาของ Assistant ของผู้ใช้ คุณลบล้างลักษณะการทำงานนี้และเลือกเสียง TTS ที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่เปลี่ยนตามภาษาของ Assistant ของผู้ใช้ได้