User Deletion API - ภาพรวม

เอกสารฉบับนี้แสดงภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับ User Deletion API ของ Google Analytics

เกริ่นนำ

User Deletion API ของ Google Analytics ช่วยให้ลูกค้าดำเนินการลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้นั้นๆ ได้ เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายซึ่งจะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ

ภาพรวม

User Deletion API ช่วยให้ลูกค้า Google Analytics ลบข้อมูลของตัวระบุผู้ใช้ที่ระบุออกจากโปรเจ็กต์หรือเว็บพร็อพเพอร์ตี้ได้ คำขอลบผู้ใช้ทำได้โดยใช้โปรเจ็กต์ Firebase หรือพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics

การขอลบข้อมูล

ใช้เมธอด upsert เพื่อขอลบข้อมูลสำหรับผู้ใช้หนึ่งๆ เมธอด Upsert จะใช้ทรัพยากรคำขอลบผู้ใช้เป็นพารามิเตอร์เพียงรายการเดียว คำขอลบข้อมูลใช้ได้กับเว็บพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics (ระบุโดยช่อง webPropertyId) หรือพร็อพเพอร์ตี้ GA4(ระบุโดยช่อง propertyId) คุณระบุผู้ใช้ที่ระบบจะลบข้อมูลได้โดยการตั้งค่าตัวระบุรายการใดรายการหนึ่งในช่อง id.userId ต้องระบุประเภทของตัวระบุภายในช่อง id.type ประเภทรหัสผู้ใช้ที่รองรับมีดังนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ User-ID และ Client-ID ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Analytics

การลบข้อมูล

เมธอด upsert จะแสดงผล ทรัพยากรคำขอลบผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าช่อง deletionRequestTime ช่อง deletionRequestTime ทำเครื่องหมายช่วงเวลาที่ Google Analytics ได้รับคำขอลบ

จำเป็นต้องมีขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion ขอบเขต OAuth 2.0 เพื่อเรียกใช้เมธอด upsert