ตรวจสอบเหตุการณ์

เลือกแพลตฟอร์ม

Google Analytics Measurement Protocol สําหรับ Google Analytics 4 ไม่แสดงรหัสข้อผิดพลาด HTTP แม้ว่าเหตุการณ์จะมีรูปแบบไม่ถูกต้องหรือไม่มีพารามิเตอร์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ถูกต้อง คุณควรทดสอบเหตุการณ์กับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ Measurement Protocol ก่อนที่จะทำให้ใช้งานได้จริง เมื่อตรวจสอบแล้วว่ากิจกรรมมีโครงสร้างที่ถูกต้องแล้ว คุณควรยืนยันการติดตั้งใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าใช้คีย์ที่ถูกต้อง

คุณจะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบโดยตรง หรือใช้เครื่องมือสร้างเหตุการณ์ GA4 ก็ได้ เครื่องมือสร้างเหตุการณ์ GA4 ช่วยให้คุณสร้างเหตุการณ์แบบอินเทอร์แอกทีฟและใช้เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ Measurement Protocol เพื่อตรวจสอบได้

คู่มือนี้อธิบายวิธีส่งเหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ Measurement Protocol สำหรับ Google Analytics 4 และตีความการตอบกลับ

การส่งเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวในคำขอสำหรับเหตุการณ์ที่ส่งไปยัง Measurement Protocol และเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ Measurement Protocol คือ URL

เซิร์ฟเวอร์ URL
Measurement Protocol /mp/collect
เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบ Measurement Protocol /debug/mp/collect

ช่องคำขออื่นๆ ทั้งหมดเหมือนกัน ดูข้อมูลอ้างอิงโปรโตคอลสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างคำขอที่ถูกต้อง

โค้ดต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบความถูกต้องของ Measurement Protocol

การตอบกลับการตรวจสอบ

นี่คือการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบต่อเหตุการณ์ก่อนหน้า

{
 "validationMessages": [
  {
   "fieldPath": "events",
   "description": "Event at index: [0] has invalid name [_badEventName]. Names must start with an alphabetic character.",
   "validationCode": "NAME_INVALID"
  }
 ]
}

คำตอบ

คีย์ ประเภท คำอธิบาย
validationMessages Array<ValidationMessage> อาร์เรย์ของข้อความตรวจสอบความถูกต้อง

ValidationMessage

คีย์ ประเภท คำอธิบาย
fieldPath string เส้นทางไปยังฟิลด์ที่ไม่ถูกต้อง
description string คำอธิบายข้อผิดพลาด
validationCode ValidationCode ValidationCode ที่ตรงกับข้อผิดพลาด

ValidationCode

ค่า คำอธิบาย
VALUE_INVALID ค่าที่ระบุสำหรับ fieldPath ไม่ถูกต้อง ดูข้อจำกัด
VALUE_REQUIRED ไม่ได้ระบุค่าที่จำเป็นสำหรับ fieldPath
NAME_INVALID ชื่อที่ระบุไม่ถูกต้อง ดูข้อจำกัด
NAME_RESERVED ชื่อที่ระบุเป็นหนึ่งในชื่อที่สงวนไว้ ดูชื่อที่สงวนไว้
VALUE_OUT_OF_BOUNDS ค่าที่ระบุมีขนาดใหญ่เกินไป ดูข้อจำกัด
EXCEEDED_MAX_ENTITIES มีพารามิเตอร์มากเกินไปในคำขอ ดูข้อจำกัด
NAME_DUPLICATED มีการระบุชื่อเดียวกันในคำขอมากกว่า 1 ครั้ง