Measurement Protocol, SDK ve User ID Özellik Politikası

Aşağıdaki politikalar Google Analytics Measurement Protocol, SDK'lar ve/veya User ID özelliğini kullanan tüm uygulamalar için geçerlidir:

  • Hem bu platformu kullanarak ilettiğiniz verilerin hak sahiplerinden hem de ilgili Google Analytics hesaplarının hak sahiplerinden gerekli izinler dahil olmak üzere bu hizmeti kullanmak için gereken tüm haklara sahip olmalısınız.
  • Kullandığınız Google Analytics uygulamaları ve özellikleri hakkında, Google Analytics aracılığıyla hangi verileri toplayacağınız ve bu verilerin son kullanıcı hakkında sahip olduğunuz diğer verilerle birleştirilip birleştirilmeyeceği hakkında bildirimler de dahil olmak üzere son kullanıcılarınıza bilgi vermelisiniz. Son kullanıcılarınızın iznini almanız veya onlara başka bir şekilde, kullandığınız uygulamaları ve özellikleri devre dışı bırakma fırsatı sunmanız gerekir.
  • Kitle Raporlama veya Yeniden Pazarlama gibi Google Analytics Reklamcılık Özellikleri'ni uygulamak için bir SDK kullanıyorsanız Google Analytics Reklamcılık Özellikleri Politikası'nın yanı sıra Google Play Geliştirici Program Politikaları'na ve diğer tüm geçerli politikalara uymanız gerekir.
  • Google'ın bir bireyi tanımasına olanak sağlayan verileri (ör. adlar, vatandaşlık numaraları, e-posta adresleri veya diğer benzer bilgiler) ya da belirli bir cihazı kalıcı olarak tanımlayan verileri (ör. bu tür bir tanımlayıcı sıfırlanamazsa benzersiz cihaz tanımlayıcısı) yüklememelisiniz.
  • Son kullanıcılarınız bu tür etkinlikleri kabul etmediği ve geçerli yasalar ile yönetmelikler uyarınca bu tür bir birleşime izin verilmediği sürece son kullanıcılarınızın kimliği doğrulanmış ve kimliği doğrulanmamış oturumları birleştirmemelisiniz.

Bu politikanın ihlal edilmesi, Google Analytics hesaplarınızın kapatılmasına ve Google Analytics verilerinizin kaybına neden olabilir.