ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Analytics 4

Google Analytics 4 เป็นบริการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณวัดการเข้าชมและการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์และแอปได้ เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนการใช้งานและข้อมูลอ้างอิงเฉพาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics 4 โปรดดูเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โปรดดูพบกับ Google Analytics รูปแบบใหม่

แหล่งข้อมูลการย้ายข้อมูล

Google Analytics 4 เป็นพร็อพเพอร์ตี้ประเภทใหม่ที่มีรายงานต่างจากรายงานที่คุณคุ้นเคยในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics หากเว็บไซต์ของคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อยู่ และคุณต้องการใช้พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โปรดดูเปลี่ยนไปใช้ Google Analytics 4 คุณยังไปที่ศูนย์การย้ายข้อมูลสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูข้อมูลการย้ายข้อมูลที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วย