E-ticareti ölçme

Kullanıcılarınızın alışveriş davranışları hakkında bilgi toplamak için e-ticaret etkinlikleri ayarlayabilirsiniz. Etkinlikler sayesinde en popüler ürünlerinizin miktarını ölçebilir, promosyonların ve ürün yerleştirmenin gelir üzerindeki etkisini görebilirsiniz.

Bu makalede, her e-ticaret etkinliği ve etkinliğin ne zaman oluşturulacağı açıklanmaktadır. E-ticaret etkinliği oluşturmayla ilgili adım adım örnek için Satın alma etkinliği oluşturma bölümüne bakın.

Başlamadan önce

Öneriler

  • Etkinlikleri gerçek zamanlı olarak görmek ve sorunları daha kolay gidermek için hata ayıklama modunu etkinleştirin
  • E-ticaret etkinlikleriyle özel parametreler gönderirken özel boyut ve metrik sınırlarını inceleyin
  • Gelir metriklerinin doğru hesaplandığından emin olmak için value (gelir) verilerini gönderirken currency değerini ayarlayın
  • Parametrenin isteğe bağlı olup olmamasından bağımsız olarak, veriniz olan her e-ticaret parametresini ayarlayın
  • Web sitenizi nasıl etiketleyeceğinize dair bir örnek görmek için örnek e-ticaret web sitesini kullanın

Uygulama

Tipik bir e-ticaret uygulaması aşağıdaki eylemleri ölçer:

Bu işlemlerin merkezinde sattığınız ürünler ve hizmetler yer alır. Ürünleri ve hizmetleri, e-ticaret etkinliklerine eklenebilecek bir öğe dizisi olarak gösterebilirsiniz. Öğeler dizisine, belirtilen parametrelere ek olarak en fazla 27 özel parametre ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, bu kılavuzda bahsedilen items koleksiyonunun nasıl oluşturulacağını gösterir. items dizisi en fazla 200 öğe içerebilir.

Listeden bir öğe seçin

Kullanıcıya bir sonuç listesi sunulduğunda, görüntülenen öğeleri içeren bir items dizi parametresi içeren bir view_item_list etkinliği gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Kullanıcı listeden bir öğe seçtikten sonra select_item etkinliğini, bir items dizi parametresinde seçili öğeyle birlikte gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Öğe ayrıntılarını göster

Öğe ayrıntılarının kaç kez görüntülendiğini ölçmek için, kullanıcı bir öğenin ayrıntılar ekranını her görüntülediğinde bir view_item etkinliği gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Alışveriş sepetine ürün ekleme veya kaldırma

items dizisindeki alakalı öğeleri içeren bir add_to_cart etkinliği göndererek, alışveriş sepetine eklenen bir öğeyi ölçün. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Bir öğenin istek listesine ne zaman eklendiğini, items dizisindeki alakalı öğeleri içeren bir add_to_wishlist etkinliği göndererek de ölçebilirsiniz. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Bir kullanıcı daha sonra alışveriş sepetini görüntülediğinde view_cart etkinliğini alışveriş sepetindeki tüm öğelerle birlikte gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Bir kullanıcının alışveriş sepetinden öğe kaldırdığı durumları ölçmek için remove_from_cart etkinliğini gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Ödeme sürecini başlatma

İlgili alanlarla tanımlanmış bir veya daha fazla öğeye sahip bir begin_checkout etkinliği göndererek ödeme işleminin ilk adımını ölçün. Ayrıca kuponlar bu aşamada etkinliğe eklenerek siparişin tamamına eklenebilir veya items dizisindeki belirli öğelere eklenerek belirli bir öğeye uygulanabilir. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Kullanıcı, ödeme işleminin bir sonraki adımına geçip kargo bilgilerini eklediğinde add_shipping_info etkinliği gönderin. Kullanıcının "Karayolu", "Havayolu" veya "Sonraki gün" gibi teslim seçeneklerini belirtmek için shipping_tier parametresini kullanın. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Bir kullanıcı ödeme bilgilerini gönderdiğinde add_payment_info etkinliğini gönderin. Geçerliyse, seçilen ödeme yöntemi için bu etkinliğe payment_type ekleyin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Satın alma veya geri ödeme yapma

Alakalı alanlarla tanımlanmış bir veya daha fazla öğeye sahip purchase etkinliği göndererek satın alma işlemini ölçün. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

İlgili transaction_id öğesinin belirtildiği ve item_id ile quantity ile tanımlanmış bir veya daha fazla öğenin yer aldığı bir refund etkinliği göndererek geri ödemeleri ölçün. Analytics'te öğe düzeyinde geri ödeme metriklerini görmek için refund etkinliğinize öğe bilgilerini eklemenizi öneririz.

Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Promosyonları uygula

E-ticaret, dahili tanıtımların (ör. bir indirimi tanıtmak için görüntülenen banner'lar) gösterimlerini ve tıklamalarını ölçmeye yönelik destek içerir.

Promosyon gösterimleri genellikle ilk ekran görüntülenmeleriyle ölçülür. Bu ölçümde view_promotion etkinliği, tanıtılan öğeyi belirten bir items parametresi gönderir. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.

Bir kullanıcının bir promosyonu tıkladığını belirtmek için öğe parametresi olarak bu öğeyi içeren bir select_promotion etkinliği gönderin. Gönderilecek parametrelerle ilgili ayrıntılar için Etkinlik referansı bölümüne bakın.