ตั้งค่าการวัดผลแอป

หากต้องการเพิ่ม Google Analytics ลงในแอปและเริ่มบันทึกเหตุการณ์ ให้ใช้ Firebase

ใช้โปรโตคอลการวัดผลสำหรับการวัดผลในหลายแพลตฟอร์ม ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ลอง ส่งเหตุการณ์ของแอปไปยัง Codelab ของ GA4