Konfigurowanie pomiaru aplikacji

Aby dodać Google Analytics do aplikacji i rozpocząć rejestrowanie zdarzeń, użyj Firebase.

Aby dokonywać pomiarów na wielu platformach, użyj protokołu pomiaru. Na początek wypróbuj nasze ćwiczenie z programowania dotyczące wysyłania zdarzeń w aplikacji do GA4.