เริ่มต้นใช้งาน BigQuery Export สำหรับ Google Analytics 4

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูตั้งค่า BigQuery Export และดูวิดีโอต่อไปนี้