Ads Data Hub

Přizpůsobte marketingová měření tomu, co od nich vaše firma potřebuje. Ads Data Hub umožňuje přizpůsobené analýzy, které odpovídají konkrétním obchodním cílům, a přitom respektuje soukromí uživatelů a zachovává vysoké standardy společnosti Google v oblasti zabezpečení dat.

Pomocí této služby můžete nahrát svá data první strany do nástroje BigQuery a sloučit je s daty od Googlu o událostech a kampaních. Tím můžete získat užitečné statistiky, zlepšit efektivitu inzerce, snáze dosahovat obchodních cílů založených na datech a zdokonalit optimalizaci kampaní. Služba Ads Data Hub výsledky agreguje podle skupin uživatelů. Díky tomu vám Google může poskytovat komplexnější data a zároveň chránit soukromí koncových uživatelů.

Datové skladiště zaměřené na ochranu soukromí

Služba Ads Data Hub byla vytvořena s ohledem na ochranu soukromí a její fungování se výrazně liší od jiných datových skladišť. Dokonce i lidé, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s jinými datovými sklady a sdílením dat při zachování ochrany soukromí, se mohou potřebovat nejprve naučit, jak s Ads Data Hub efektivně pracovat.

Způsoby, kterými služba Ads Data Hub chrání soukromí uživatelů:

 • Původní data nelze prohlížet, protože by to bylo v rozporu s cílem služby Ads Data Hub sdílet data jen v agregované podobě, aby z nich nebylo možno zpětně zjistit identitu koncových uživatelů.
 • Jestliže se aktivují kontroly ochrany soukromí, mohou být některé řádky bez varování odfiltrovány.
 • Některé kontroly ochrany soukromí provádějí srovnání s historickými výsledky. Mohou být aktivovány, jestliže se výsledky mezi úlohami adekvátně nemění.

Aby uživatelé mohli v prostředí služby Ads Data Hub, která klade velký důraz na kontroly ochrany soukromí, efektivně pracovat, obsahuje platforma i syntetický soubor dat. Ten kontrolám ochrany soukromí nepodléhá, a tudíž se hodí pro experimentování a tvorbu dotazů. Izolovaný prostor vám může při tvorbě dotazů pomoci tím, že vám umožní udělat si lepší obrázek o výchozích datech.

Funkce

Ads Data Hub usnadňuje ochranu soukromí koncových uživatelů. Kromě robustních kontrol ochrany soukromí, které zajišťují, že při zpracování dat z této platformy je respektována ochrana soukromí, služba Ads Data Hub umožňuje:
 • Přiřazovat vaše data první strany k datům hostovaným společností Google způsobem respektujícím ochranu soukromí.
 • Poskytovat uživatelům služby Ads Data Hub (z vaší organizace i mimo ni) přístup k datům způsobem, který dbá na nastavení ochrany soukromí a nevyžaduje, aby tito uživatelé vaše data získali.
 • Hostovat vaše data na serverech v:
  • Austrálii,
  • Evropě (vyjma Londýna a Curychu),
  • Japonsku,
  • USA.
Ads Data Hub je jediný přístupový bod pro události založené na ID Google a ID mobilních zařízení, včetně ID uživatelů používaných majiteli obsahu pro měření. Díky tomu tato služba umožňuje holistické měření a analýzy kampaně. ID uživatele od některých majitelů obsahu jsou přístupná pouze pro potřeby měření, nikoli aktivace.
Pomocí analýz provedených ve službě Ads Data Hub můžete vytvářet a spravovat publika, která pak používáte v jiných reklamních službách Google.
Ads Data Hub podporuje řadu různých propojení s daty první strany. Pomocí služby Ads Data Hub můžete připojit data z mobilní aplikace, data o offline transakcích nebo data z připojeného prostoru identifikátorů.
Poznámka: Měření viditelnosti je dostupné výhradně inzerentům a agenturám.
Kromě pokročilého měření viditelnosti pro YouTube poskytuje služba Ads Data Hub přístup i k metrikám Active View ze služeb Campaign Manager 360 a Display & Video 360.
Ads Data Hub je ve fázi uzavřené betaverze. I tak však můžete zjistit, zda by pro vás tato služba byla vhodná. Stačí využít jednu z následujících možností:
 • spolupracovat s týmem spravujícím váš účet Google, s jehož pomocí zjistíte, zda vám Ads Data Hub pomůže splnit vaše cíle,
 • obrátit se na svou agenturu, která vám poradí, k čemu v Ads Data Hub slouží různé přehledy a služby,
 • projít si seznam externích dodavatelů, kde zjistíte, zda váš preferovaný dodavatel má s Ads Data Hub integraci.

Zahajte svůj další projekt, seznamte se s postupy a spravujte svůj účet.