Zásady služby Ads Data Hub

Jestliže jste vyjádřili souhlas s podmínkami smlouvy o službě Google Ads Data Hub, musíte dodržovat níže uvedené zásady (plus příslušné zásady specifické pro konkrétního partnera a službu, které vám Google zpřístupní). Pokud zásady porušíte, můžeme vám pozastavit nebo ukončit přístup ke službě Ads Data Hub a její používání.

Ochrana soukromí

Ads Data Hub vám pomáhá analyzovat (a) data, která jste nahráli do projektu BigQuery, a (b) vlastní data společnosti Google.

Nesmíte:

 • Pokoušet se získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.
 • Pokoušet se pomocí vlastních dat Googlu identifikovat koncové uživatele.
 • Pokoušet se na základě chráněných informací společnosti Googlu vytvářet, upravovat či vylepšovat profily uživatelů ani vytvářet, upravovat či vylepšovat seznamy publik pro jakékoli využití kromě těch, která jsou povolena v rámci kanálů aktivace publik schválených službou Ads Data Hub a formálně podporována v oficiálním rozhraní Ads Data Hub.
 • Zahrnovat do identifikačních tabulek nahrávaných do služby Ads Data Hub jakékoli identifikátory z identifikačních tabulek nahraných do vašeho projektu Google Cloud, které by společnost Google mohla použít nebo rozpoznat jako údaje umožňující zjištění totožnosti.

Jste povinni si zajistit veškeré souhlasy, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno zpracovávat data, která byla vámi (nebo na váš příkaz) prostřednictvím služby Ads Data Hub poskytnuta Googlu. Stanovíte a budete dodržovat veřejně dostupné zásady ochrany soukromí, v nichž uvedete metody shromažďování, využívání a sdílení dat, které používáte v souvislosti s vaším využíváním služby Ads Data Hub.

Údaje o zákaznících

Když používáte spárování údajů poskytnutých uživatelem nebo jinou funkci Ads Data Hub, která umožňuje nahrání vašich dat do Googlu, nebo libovolnou funkci aktivace publik, která je v Ads Data Hub k dispozici, můžete nahrávat nebo jinak používat pouze ty informace o zákaznících, které jste vy (nebo případně klient, jehož jménem používáte Ads Data Hub) sami shromáždili, tj. informace, které jste získali prostřednictvím svých webových stránek, aplikací, fyzických obchodů nebo v rámci dalších situací, kdy s vámi zákazníci přímo sdíleli své informace.

Jestliže inzerujete produkty, ale sami je zákazníkům přímo neprodáváte (pokud jste například výrobce produktů nebo filmové studio), můžete odesílat údaje o zákaznících shromážděné prodejcem, který vaše produkty prodává (v případě, že zákazníci poskytují své údaje přímo tomuto prodejci). Musíte (1) písemnou formou zajistit, aby prodejce splňoval tyto zásady, a (2) pokud to vyžadují platné právní předpisy, mít s těmito prodejci uzavřenou písemnou smlouvu.

Příklady:

 • Získali jste údaje od zákazníka, který si na vašem webu zakoupil určitý produkt.
 • Získali jste údaje od zákazníka, který se zaregistroval k odběru marketingových sdělení prostřednictvím vašich aplikací.
 • Získali jste údaje od zákazníka, který se ve vašem kamenném obchodě zaregistroval do věrnostního programu.

Když používáte spárování údajů poskytnutých uživatelem nebo jinou funkci Ads Data Hub, která umožňuje nahrávání dat do Googlu, musíte také:

 • Informovat zákazníky (například v zásadách ochrany soukromí), že jejich údaje sdělujete třetím stranám, které vaším jménem poskytují služby, a vyžádat si k takovému sdílení a použití souhlas, pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Dodržovat veškeré příslušné zákony a jiné právní předpisy včetně všech příslušných právních předpisů na ochranu dat či soukromí a případně i samoregulačních nebo oborových standardů. U osobních údajů koncových uživatelů z Evropského hospodářského prostoru, které jsou odesílány do Googlu pro reklamní účely včetně využití ve službě Ads Data Hub, jsou potřeba signály souhlasu. Tyto signály musí zahrnovat souhlas s využitím osobních údajů ve všech službách Google, jak je definováno na webové stránce o odpovědném přístupu k obchodním informacím.
 • Dodržovat v příslušném rozsahu zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU.
 • Nejste oprávněni odesílat informace, pokud to právní předpisy nedovolují, včetně informací o nezletilých. Nenahrávejte údaje, (1) o kterých víte, že se týkají osob mladších 13 let, a (2) údaje získané z webů či aplikací určených pro děti do 13 let.

Pokud službu Ads Data Hub používáte společně s jinými službami Googlu, abyste mohli zobrazovat reklamy založené na zájmech, jste povinni dodržovat zásady těchto služeb – např. zásady Google Ads Policy pro personalizovanou inzerciprogramové zásady pro platformy – a v příslušném rozsahu se řídit zásadami pro souhlas uživatele z EU.

Zásady přijatelného užívání

 • Ke službě Ads Data Hub nesmíte přistupovat jinak než prostřednictvím jejího webového rozhraní nebo rozhraní API.
 • Google si vyhrazuje právo omezit dotazy v určitém účtu Ads Data Hub na každého inzerenta, pokud je spuštěno více než 10 dotazů současně.
 • Google si vyhrazuje právo omezit dotazy na určitém účtu Ads Data Hub na každého inzerenta, pokud je spuštěno více než 10 dotazů za minutu.
 • Jestliže váš dotaz narušuje stabilitu služby Ads Data Hub, vyhrazujeme si právo jej pozastavit.
 • Nesmíte přímo ani prostřednictvím třetí strany využívat Ads Data Hub k exportu, extrakci nebo jinému získávání chráněných informací společnosti Googlu pro účely vytváření, propagace nebo vylepšování jakýchkoli produktů či služeb, které přímo konkurují jakémukoli reklamnímu produktu nebo službě Googlu, jakožto ani pro účely zveřejnění výsledků jakéhokoli srovnávacího testu, srovnání nebo hodnocení nějakého reklamního produktu nebo služby Google.

Další omezení týkající se citlivých informací ve službě Ads Data Hub

Vztahují se na vás další omezení týkající se informací o citlivých zájmech a jejich kategoriích (jak je popsáno v zásadách personalizované reklamy Google). Jde o tato omezení:

 • Uživatelé služby Ads Data Hub nejsou oprávněni využívat citlivé zájmové kategorie uvedené v zásadách personalizované inzerce k vytváření seznamů publik, cílení reklam na uživatele ani propagaci produktů nebo služeb inzerentů.
 • Během provádění dotazů nesmíte pro potřeby cílení reklam kombinovat data o citlivých zájmových kategoriích, která nepocházejí ze systémů Googlu, s daty od Googlu.
 • Nesmíte pro komerční potřeby kombinovat data z přehledů, které jste prostřednictvím služby Ads Data Hub vytvořili nebo byly vytvořeny vaším jménem, s žádnými daty souvisejícími s citlivými zájmovými kategoriemi.

Aktualizováno: 16. ledna 2024

Archivované verze

3. listopadu 2023

4. prosince 2020