Začínáme s webovým uživatelským rozhraním služby Ads Data Hub

Mnohé z úkolů, které lze realizovat pomocí rozhraní API, lze provádět i pomocí webového uživatelského rozhraní služby Ads Data Hub. V tomto průvodci se dozvíte, jak napsat dotaz, který měří celkový počet zobrazení v datech přenesených ze služby Campaign Manager 360, otestovat ho a spustit ho.

Vytvoření dotazu

 1. Přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na + Vytvořit dotaz. Otevře se editor dotazů.
 3. Klikněte na Prázdný.
 4. V editoru dotazů:

  1. Pojmenujte dotaz.
  2. Vložte následující SQL:
  SELECT
   COUNT(*) AS impressions
  FROM adh.cm_dt_impressions
  ;
  
 5. Uložte dotaz.

Otestování dotazu v izolovaném prostoru

 1. Ve službě Ads Data Hub přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na název dotazu, který jste před chvílí vytvořili.
 3. Klikněte na možnost Spustit v levém horním rohu editoru.
 4. Z rozbalovací nabídky Zdroj reklamních dat: vyberte možnost ADH Sandbox Customer.
 5. V poli Cílová tabulka uveďte, kam mají být zapsány výsledky dotazu.
 6. Zadat datum zahájení a datum ukončení v rozmezí od 18. 08. 2018 00:00:00 do 17. 09. 2018 23:59:59. Doporučujeme používat automaticky nastavené třicetidenní období.
 7. Klikněte na tlačítko Spustit.

Až provádění dotazu skončí, otevřete výsledky v nástroji BigQuery. Měla by se zobrazit přibližně takováto tabulka:

Řádek zobrazení
1 388204742

Až budete s výsledky testovaného dotazu spokojeni, můžete ho spustit na skutečných datech.

Spuštění dotazu ve službě Ads Data Hub

Po otestování dotazu pomocí role v izolovaném prostoru ho můžete spustit na skutečných datech.

 1. Ve službě Ads Data Hub přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na název dotazu, který chcete spustit.
 3. Klikněte na Spustit.
  • V horní části stránky se zobrazí počet bajtů, které dotaz pravděpodobně využije.
 4. V rozbalovací nabídce Zdroj reklamních dat vyberte ID. Mělo by jít o data o reklamách pro ID patřící k datům o reklamách, na která se chcete dotazovat. (Pokud chcete dotaz spustit na datech v izolovaném prostoru, vyberte možnost ADH Sandbox Customer.)
 5. Jestliže používáte identifikační tabulku, vyberte ji v rozbalovací nabídce Zdroj identifikační tabulky.
 6. V poli Cílová tabulka uveďte, kam mají být zapsány výsledky dotazu.
 7. Zadáním počátečního a koncového data určete období dotazu.
 8. Zadejte časové pásmo. Mělo by se shodovat s časovým pásmem nákupního kanálu.
 9. Nepovinně: Zadejte hodnoty případných parametrů.
 10. Klikněte na Spustit.