Vytváření a správa publik

Přehled modulu Publika

Pomocí služby Ads Data Hub můžete vytvářet a spravovat publika, která pak lze sdílet s připojenými účty Google Ads a Display & Video 360. K vytváření publik lze ve službě Ads Data Hub použít tyto zdroje dat:

 • data z YouTube získaná ze služeb Google Ads a Display & Video 360,
 • síťová data ze služeb Google Ads, Display & Video 360 a Campaign Manager 360. Upozorňujeme, že životnost síťových dat nepřesáhne ukončení podpory souborů cookie třetích stran.

Pomocí těchto zdrojů dat můžete ve službě Ads Data Hub vytvářet seznamy zapojeného publika. Seznamy zapojeného publika zobrazují vaše kampaně nebo řádkové položky uživatelům, kteří v minulosti klikli na vaši reklamu, zhlédli vaši reklamu (pouze aktivní zhlédnutí reklam TrueView) nebo provedli konverzi. Seznamy zapojeného publika jsou k dispozici pouze ve službě Display & Video 360 a v inventáři Google Ads pro YouTube.

Příklady použití:

 • Strategie pro zmenšování rizika opuštění: Vytvořte seznam uživatelů, u kterých bylo zjištěno riziko opuštění, ale kteří v minulosti provedli interakci s reklamou nebo se zdá, že je vaše nabídka zajímá.
 • Strategie celkové hodnoty pro hodnotné uživatele: Zjistěte, kteří uživatelé evidovaní ve vašem systému pro řízení vztahů se zákazníky provedli interakci s vašimi kampaněmi na YouTube.
 • Sklon ke konverzi podle geografických oblastí: Udělejte si obrázek o zájmech svých zákazníků podle jednotlivých regionů tím, že si prohlédnete různé segmenty podle zájmů a zájmu o koupi, do nichž je určitý uživatel zařazen.
 • Sekvence sdělení: Vytvořte seznam vyloučených uživatelů, který použijete při vylučujícím cílení na dřívější návštěvníky, a využijte při tom konverze a interakce z předchozích kampaní.
 • Lidé nově zařazení do systému pro řízení vztahů se zákazníky: Vytvořte přírůstkový seznam lidí nově zařazených do systému pro řízení vztahů se zákazníky, kteří v tomto systému před kontaktem s reklamou nebyli, po kontaktu s reklamou na YouTube nebo Google Ads se však zaregistrovali.

Zapojená publika

Seznamy zapojeného publika jsou remarketingové seznamy na úrovni události. Umožňují vám strategicky cílit na uživatele, kteří už s vašimi reklamami interagovali. Pokud optimalizujete nákupy médií podle minulých aktivit uživatelů v souvislosti s vašimi reklamami, můžete dosáhnout většího zapojení a podpořit věrnost značce. Služba Ads Data Hub vám navíc umožňuje agregovat data z více účtů a dále zlepšovat publika pomocí dat první strany.

Pomocí zapojených publik můžete:

 • Vytvářet seznamy publika na základě reklamních událostí spuštěných přihlášenými uživateli na YouTube, v Gmailu a na dalších reklamních plochách Google.
 • Propojit svá data první strany s reklamními událostmi (kliknutími a konverzemi) a vytvářet tak vlastní segmenty publika použitelné pro remarketing.
 • Využívat svá data první strany a data na úrovni událostí YouTube při rozhodování, které uživatele a segmenty oslovit. Můžete vytvářet a uchovávat seznamy a cílit na ně přesně zaměřené reklamy. Cílit lze vybráním konkrétních uživatelů či segmentů nebo použitím uživatelů jako vzoru a nalezením podobných publik.

V zájmu ochrany soukromí uživatelů nelze v dotazech na publika využít všechny události. Ve službě Ads Data Hub lze pro potřeby remarketingu vytvářet pouze publika z uživatelů, kteří uskutečnili následné události, například kliknutí nebo konverze, s jednou z vašich reklam, nebo z uživatelů vybraných na základě vašich dat první strany, která jste importovali prostřednictvím BigQuery.

Události nesplňující tyto podmínky jsou automaticky odfiltrovány. Dále mohou být odfiltrovány události, u nichž hrozí, že by mohly odhalit citlivé údaje o uživatelích. Pokud chcete použít údaje umožňující zjištění totožnosti, musíte mít plně aktivní funkcispárování údajů poskytnutých uživatelem.

Vytvoření zapojeného publika

 1. Klikněte na Publika > Remarketing > + Vytvořit publikum.
 2. Do pole Název publika zadejte název seznamu publika.
 3. Do pole Popis zadejte popis seznamu publika. To pomůže ostatním uživatelům vašeho účtu, kteří budou se seznamem publika pracovat.
 4. Jako zdroj dat vyberte účet Ads Data Hub, který obsahuje příslušná data kampaně.
 5. V části Cíle vyberte alespoň jeden propojený cílový účet, se kterým chcete seznam sdílet:
  1. Pokud chcete vybrat účty Google Ads, klikněte na možnost Vyberte zákazníky.
  2. Pokud chcete vybrat účty Display & Video 360, klikněte na možnost Vyberte inzerenty a partnery.
 6. Klikněte na + Vytvořit dotaz na publikum a pak proveďte jednu z následujících akcí:
  1. Napište svůj vlastní dotaz pomocí SQL kompatibilního s BigQuery. Další informace o dostupném schématu.
  2. Použijte jeden ze vzorových dotazů na publikum: zkopírujte ho a vložte do editoru dotazů.
 7. Klikněte na Hotovo.
 8. Klikněte na Vytvořit.
 9. Nepovinné: Pokud chcete seznam upravit, klikněte na . Více
  1. V nabídce, která se objeví, klikněte na Upravit, Spustit znovu nebo Smazat.
 10. Pokud chcete aktivovat publikum v propojeném účtu Google Ads nebo Display & Video 360, projděte si část Aktivace publik.

Po napsání dotazu na publikum je potřeba dotaz spustit a tím seznam publika naplnit.

Schéma

V dotazech na zapojené publikum můžete v závislosti na typu uživatelů, které hledáte, používat tyto tabulky:

Níže uvedená pole z tabulek Ads Data Hub v dotazech na zapojená publika použít nelze:

 • matching_targeted_keywords
 • site_id
 • placement_id
 • dv360_url
 • dv360_site_id
 • publisher_domain
 • content_url

Ukázkové dotazy

Vytvoření publika obsahujícího všechny uživatele, kteří klikli na reklamu nebo konvertovali, pro určitou skupinu kampaní:

/* Parameter configuration:
conversion_types: array<int64>
customer_ids: array<int64>
campaign_ids: array<int64> */

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions
WHERE
 joined_impression.customer_id IN unnest (@customer_ids)
AND
 joined_impression.campaign_id IN unnest (@campaign_ids)
  /* Optional: Use desired conversion types from the Google Ads UI as a filter.
  AND conversion_type IN unnest (@conversion_types) */

Vytvoření publika obsahujícího všechny uživatele, kteří interagovali s určitou kampaní a spárování údajů o zákaznících pomocí identifikační tabulky:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_creative_conversions_match
WHERE
 joined_impression.campaign_id IN (@campaign_ids)
AND
 external_cookie IN (@match_ids)

Vytvoření publika obsahujícího všechny uživatele, kteří interagovali s kampaní Display & Video 360 s určitým u_value:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.dv360_dt_activities_attributed
WHERE
 event.u_value IN (@uvalue_ids)
AND e
 vent.dv360_line_item_id IN (@line_item_ids)

Vytvoření publika obsahujícího všechny uživatele, kteří souvisejí s určitými aktivitami Floodlight.

SELECT
 user_id
FROM
 adh.cm_dt_activities_attributed
WHERE
 event.floodlight_config_id IN (@floodlight_ids)

Vytvoření zapojeného publika sloučeného s daty první strany:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience_match a
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions_match
JOIN
 `GOOGLE_CLOUD_PROJECT.1P_DATASET.1P_CRM_TABLE` AS audience
ON
 lower(to_hex(a.external_cookie)) = audience.USER_ID_FIELD

Spuštění dotazu na publikum

Spouštěním dotazů na publika lze plnit nově vytvořené seznamy publika nebo doplňovat uživatele do seznamů stávajících. Postup je v obou případech podobný. Ke každému dotazu na publikum patří jen jeden seznam publika a naopak.

 1. Otevřete Publika.
 2. Klikněte na název dotazu na publikum, který chcete spustit.
 3. Klikněte na Spustit.
 4. Pokud je to třeba, zadejte nebo vyberte v poli Zdroj identifikační tabulky účet Ads Data Hub, který obsahuje příslušná data kampaně.
 5. Zadejte období a časové pásmo.
 6. Klikněte na Spustit.

Aktivování publik

Publika lze použít pouze k remarketingu ve službách Google Ads a Display & Video 360. Ve výchozím stavu nejsou vytvořená publika sdílena s propojenými účty. Pokud seznamy, které jste naplnili pomocí služby Ads Data Hub, chcete používat, musíte je propojeným účtům selektivně nasdílet.

Nastavení sdílení seznamu publika:

 1. Otevřete Publika.
 2. Klikněte na název dotazu na publikum, který chcete spustit.
 3. Google Ads:
  1. Klikněte na Vyberte zákazníky.
  2. Zaškrtněte políčko vedle inzerenta nebo partnera, s nímž chcete seznam sdílet.
  3. Klikněte na Hotovo.
 4. Display & Video 360:
  1. Klikněte na Vyberte inzerenty a partnery.
  2. Zaškrtněte políčko vedle inzerenta nebo partnera, s nímž chcete seznam sdílet.
  3. Klikněte na Hotovo.
 5. Klikněte na Uložit.

Sdílení seznamu uživatelů s určitým účtem také můžete ukončit. Nastavení sdílení změníte takto:

 1. Otevřete Publika.
 2. Klikněte na název dotazu na publikum, který chcete spustit.
 3. Google Ads:
  1. Klikněte na Vyberte zákazníky.
  2. Zaškrtněte políčko vedle inzerenta nebo partnera, s nímž chcete seznam sdílet, případně naopak sdílení ukončit.
  3. Klikněte na Hotovo.
 4. Display & Video 360:
  1. Klikněte na Vyberte inzerenty a partnery.
  2. Zaškrtněte políčko vedle inzerenta nebo partnera, s nímž chcete seznam sdílet, případně naopak sdílení ukončit.
  3. Klikněte na Hotovo.
 5. Klikněte na Uložit.

Měření publik a výkonu

Jestliže chcete měřit výkon publik, postupujte takto:

 • Ve službě Display & Video 360 použijte přehled Výkon podle publika. Ten obsahuje data od všech uživatelů, které jste oslovili. Získaná zobrazení, kliknutí a konverze jsou v něm rozděleny podle seznamů publika, jejichž byli tito uživatelé členy.
 • Ve službě Google Ads použijte přehled Publikum. V něm se dozvíte výkon publik. Uvedeny jsou metriky výkonu na úrovni reklamní sestavy, kampaně a účtu pro demografické skupiny, segmenty publika a vyloučené položky.

Požadavky a aspekty ochrany soukromí

Kromě níže uvedených požadavků musí vytvořené seznamy dodržovat i zásady způsobilosti a cílení té platformy, ve které jsou používány, i zásady Ads Data Hub.

Požadavky pro vytváření zapojených publik

Pokud chcete vytvářet zapojená publika, musí každý účet Google Ads a Display & Video 360 propojený s vaším účtem Ads Data Hub splňovat zásady příslušné platformy vztahující se na cílení. Úplné zásady platné pro danou platformu najdete v zásadách personalizované inzerce ve službě Google Ads a v programových zásadách pro platformy ve službě Display & Video 360.

Požadavky pro přijímání zapojených publik

Pokud chcete být způsobilým příjemcem zapojených publik, musí mít propojený účet dobrou historii dodržování zásad a dobrou platební historii. Ohledně služby Google Ads platí, že propojený účet musí mít devadesátidenní historii a celkovou útratu za celou dobu své existence přes 50 000 USD.

Abyste mohli přijímat zapojená publika, musí propojený účet dodržovat zásady pro cílení, které se vztahují na citlivé kategorie zájmů v rámci dané platformy. Úplné zásady platné pro danou platformu najdete v zásadách personalizované inzerce ve službě Google Ads a v článku o citlivých kategoriích v cílení bezpečném pro značku ve službě Display & Video 360.

Požadavky na agregaci

Seznamy publika musí obsahovat alespoň 100 uživatelů, kteří byli v posledních 30 dnech aktivní, aby se reklamy zobrazovaly v síťovém inventáři, a alespoň 1000 uživatelů, kteří byli v posledních 30 dnech aktivní na YouTube, aby se reklamy zobrazovaly na YouTube. To znamená, že vytvořené seznamy publika nebude možné využívat k cílení ve službách Google Ads a Display & Video 360, jestliže v nich bude méně než požadovaný počet uživatelů aktivních v posledních 30 dnech.

Data první strany

Data, která jste nahráli na svůj účet BigQuery, lze využít k doplnění dat o událostech reklam. Nelze je však použít jako zdroj ID uživatelů, která používáte k cílení. Data první strany lze spojovat pomocí párování souborů cookie, vlastních proměnných Floodlight nebo spárování údajů poskytnutých uživatelem.

Abyste měli jistotu, že svá data první strany budete moct ve službě Ads Data Hub využívat, musíte potvrdit, že jste od koncových uživatelů z EHP získali řádný souhlas se sdílením dat se společností Google v souladu se zásadami pro souhlas uživatele z EUzásadami služby Ads Data Hub. Tento požadavek se vztahuje na každý účet služby Ads Data Hub a musí být aktualizován při každém nahrání nových dat první strany. Potvrzení může za celý účet provést jakýkoli uživatel.

Stejná pravidla služeb Google pro dotazy, která platí pro analytické dotazy, se vztahují i na dotazy na publika. Například při vytváření remarketingového seznamu nemůžete spouštět dotazy napříč službami na uživatele z EHP.

Jak potvrdit souhlas ve službě Ads Data Hub se dočtete v požadavcích na souhlas pro Evropský hospodářský prostor.

Aktuálnost

Doba, po kterou jsou uživatelé na seznamu v případě zapojených publik ve službách nevlastněných a neprovozovaných Googlem, je 7 dní (k 15. květnu 2023).

Trvanlivost ID uživatelů můžete obnovit tím, že je do publika přidáte znovu. Seznamy zapojeného publika se musí aktualizovat spouštěním dotazů manuálně.

Příklady použití rozhraní API

Informace o vytváření seznamů publika pomocí rozhraní API najdete v článku customers.userLists.

Příklady aktivace publika pomocí rozhraní API jsou dostupné pouze v jazyku Java. Stáhněte si vzorový kód API.