Kitle oluşturma ve yönetme

Kitlelere genel bakış

Kitle oluşturmak ve yönetmek için Ads Data Hub'ı kullanabilirsiniz. Ardından bu kitleleri bağlı Google Ads ve Display & Video 360 hesaplarınızla paylaşabilirsiniz. Ads Data Hub'da kitle listeleri oluşturmak için aşağıdaki veri kaynaklarını kullanabilirsiniz:

 • Google Ads ve Display & Video 360'tan elde edilen YouTube verileri
 • Google Ads, Display & Video 360 ve Campaign Manager 360'tan elde edilen ağ verileri. Üçüncü taraf çerezleri için destek sonlandırıldığında ağ verilerinin kalıcı olmayacağını unutmayın.

Bu veri kaynaklarından yararlanan Ads Data Hub, etkileşimli kitle listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Etkileşimli kitle listeleri, kampanyalarınızı veya satır öğelerinizi daha önce reklamınızı tıklamış, reklamınızı izlemiş (yalnızca TrueView reklamlardaki katılımlı görüntülemeler) ya da dönüşüm gerçekleştirmiş olan kullanıcılara gösterir. Etkileşimli kitle listeleri, yalnızca Display & Video 360 ve YouTube için Google Ads envanterinde kullanılabilir.

Kullanım alanı örnekleri:

 • Uygulamayı kullanmayı bırakma oranını azaltma stratejileri: Uygulamayı kullanmayı bırakma riski olan kullanıcı olarak tanımlanmış ancak daha önce reklam etkileşimi gerçekleştirmiş olan veya ilgili gibi görünen kullanıcıların listesini oluşturun.
 • Yüksek değere sahip kullanıcılar için yaşam boyu değer stratejileri: CRM'nizde bulunan ve YouTube kampanyalarınızla etkileşim kuran kullanıcıları belirleyin.
 • Coğrafi konuma göre yakın ilgi alanının dönüşüm gerçekleştirme eğilimi: Bölgeye göre müşterilerinizin ilgi alanlarını anlamak için tek bir kullanıcının dahil edildiği farklı yakın ilgi alanı segmentlerini ve pazardaki segmentleri görüntüleyin.
 • Mesaj sırası: Önceki kampanyalarda gerçekleşen dönüşüm ve etkileşimlere göre negatif yeniden hedefleme yapmak için kullanıcı hariç tutma listesi oluşturun.
 • Yeni CRM girişleri: Karşılaşmadan önce CRM'de kayıtlı olmayan ancak YouTube veya Google Ads üzerinden gerçekleşen karşılaşmanın sonrasında kaydolan artımlı CRM girişlerinin listesini oluşturun.

Etkileşimli kitleler

Etkileşimli kitle listeleri, daha önce reklamlarınızla etkileşime geçmiş kullanıcıları stratejik olarak hedeflemenize olanak tanıyan etkinlik düzeyinde yeniden pazarlama listeleridir. Reklam alanı satın alma işlemlerinizi kullanıcıların reklamlarınızla gerçekleştirdiği önceki etkinliklere göre optimize etmek, daha iyi etkileşim elde etmenize ve marka bağlılığını artırmanıza yardımcı olabilir. Ads Data Hub, birden fazla hesaptan veri toplamanıza ve kitlelerinizi daha da zenginleştirmek için birinci taraf verilerini dahil etmenize de olanak tanır.

Etkileşimli kitleler sayesinde:

 • YouTube envanterindeki oturum açmış kullanıcılardan gelen reklam etkinliklerinin kitle listelerini oluşturabilirsiniz.
 • Yeniden pazarlama amacıyla özel kitle segmentleri oluşturmak için birinci taraf verilerinizi reklam etkinlikleriyle (tıklamalar ve dönüşümler) birleştirebilirsiniz.
 • Hangi kullanıcılara ve segmentlere ulaşacağınıza karar vermek için birinci taraf verilerinizi ve YouTube etkinlik düzeyindeki verileri kullanabilirsiniz. Listeleri derleyip depolayabilir ve odaklanmış reklamlarla bu listeleri hedefleyebilirsiniz. Belirli kullanıcıları veya belirli segmentleri seçerek ya da kullanıcıları başlangıç noktası olarak kullanıp benzer bir kitle bularak hedefleme yapılabilir.

Son kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla, bazı etkinlikler kitle sorgularında kullanılamaz. Ads Data Hub'da, yeniden pazarlama amacıyla, yalnızca reklamlarınızdan biriyle tıklama veya dönüşüm gibi takip etkinlikleri gerçekleştirmiş ya da BigQuery kullanarak getirdiğiniz birinci taraf verilerine göre eşleşen kullanıcılardan oluşan kitleler oluşturabilirsiniz.

Bu ölçütleri karşılamayan etkinlikler otomatik olarak filtrelenir. Kullanıcılarla ilgili hassas bilgileri açığa çıkarma riski varsa ek etkinlikler filtrelenebilir. Kimliği tanımlayabilecek bilgileri alabilmeniz içinkullanıcı tarafından sağlanan verileri eşleştirme konusuna tamamen hakim olmanız gerekir.

Etkileşimli kitle oluşturma

 1. Kitleler > Yeniden pazarlama > + Kitle oluştur'u tıklayın.
 2. Kitle adı alanına kitle listesi için bir ad girin.
 3. Açıklama alanına kitle listesi için bir açıklama girin. Bu açıklama, hesabınızda bulunan ve bu kitle listesi üzerinde çalışan diğer kullanıcılar için yararlıdır.
 4. Veri kaynağı alanında, kullanılacak kampanya verilerini içeren Ads Data Hub hesabını seçin.
 5. Hedefler bölümünde, listenin paylaşılması gereken en az bir bağlı hedef hesap seçin:
  1. Google Ads hesaplarını seçmek için: Müşterileri seçin'i tıklayın.
  2. Display & Video 360 hesaplarını seçmek için: Reklamverenleri ve iş ortaklarını seçin'i tıklayın.
 6. + Kitle sorgusu oluştur'u tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  1. BigQuery ile uyumlu SQL kullanarak kendi sorgunuzu yazın. Kullanılabilir şema hakkında bilgi edinin.
  2. Örnek kitle sorgularından birini kopyalayarak ve sorgu düzenleyiciye yapıştırarak kullanabilirsiniz.
 7. Done'ı (Bitti) tıklayın.
 8. Create'i (Oluştur) tıklayın.
 9. İsteğe bağlı: Listede değişiklik yapmak için Daha fazla'yı tıklayın.
  1. Açılan menüden Düzenle, Yeniden çalıştır veya Sil'i seçin.
 10. Kitleyi bağlı Google Ads veya Display & Video 360 hesabınızda etkinleştirmek için Kitleleri etkinleştirme bölümüne bakın.

Kitle sorgunuzu yazdıktan sonra kitle listesini doldurmak için sorguyu çalıştırmanız gerekir.

Şema

Bulmaya çalıştığınız kullanıcıların türüne bağlı olarak, etkileşimde bulunan kitle sorgularında aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz:

Ads Data Hub tablolarındaki şu alanlar etkileşimli kitle sorgularında kullanılamaz:

 • matching_targeted_keywords
 • site_id
 • placement_id
 • dv360_url
 • dv360_site_id
 • publisher_domain
 • content_url

Örnek sorgular

Belirli bir kampanya grubu için bir reklamı tıklayan veya dönüşüm gerçekleştiren tüm kullanıcılardan oluşan bir kitle oluşturun:

/* Parameter configuration:
conversion_types: array<int64>
customer_ids: array<int64>
campaign_ids: array<int64> */

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions
WHERE
 joined_impression.customer_id IN unnest (@customer_ids)
AND
 joined_impression.campaign_id IN unnest (@campaign_ids)
  /* Optional: Use desired conversion types from the Google Ads UI as a filter.
  AND conversion_type IN unnest (@conversion_types) */

Belirli bir kampanya ile etkileşime geçen tüm kullanıcılardan bir kitle oluşturun ve müşteri verilerini bir eşleşme tablosu kullanarak eşleştirin:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_creative_conversions_match
WHERE
 joined_impression.campaign_id IN (@campaign_ids)
AND
 external_cookie IN (@match_ids)

Belirli bir u_value ile Display & Video 360 kampanyasıyla etkileşime geçmiş tüm kullanıcılardan bir kitle oluşturun:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.dv360_dt_activities_attributed
WHERE
 event.u_value IN (@uvalue_ids)
AND e
 vent.dv360_line_item_id IN (@line_item_ids)

Belirli Floodlight etkinlikleriyle ilgili tüm kullanıcılardan bir kitle oluşturun:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.cm_dt_activities_attributed
WHERE
 event.floodlight_config_id IN (@floodlight_ids)

Birinci taraf verileriyle birleştirilmiş etkileşimli bir kitle oluşturun:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience_match a
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions_match
JOIN
 `GOOGLE_CLOUD_PROJECT.1P_DATASET.1P_CRM_TABLE` AS audience
ON
 lower(to_hex(a.external_cookie)) = audience.USER_ID_FIELD

Kitle sorgusu çalıştırma

Yeni oluşturulmuş bir kitle listesini doldurmak veya mevcut bir listeye kullanıcı eklemek için kitle sorguları çalıştırılabilir. Bu işlemlerin her ikisinde de benzer adımlar uygulanır. Kitle sorguları ile kitle listeleri arasında bire bir ilişki vardır.

 1. Kitleler'i açın.
 2. Çalıştırmak istediğiniz kitle sorgusunun adını tıklayın.
 3. Çalıştır'ı tıklayın.
 4. Varsa Eşleşme tablosu kaynağı kutusuna, kullanılacak kampanya verilerini içeren Ads Data Hub hesabını yazın veya bu hesabı seçin.
 5. Tarih aralığı ve saat dilimi girin.
 6. Çalıştır'ı tıklayın.

Kitleleri etkinleştirme

Kitleler Google Ads ve Display & Video 360'ta yalnızca yeniden pazarlama için kullanılabilir. Oluşturduğunuz kitleler, varsayılan olarak bağlı hesaplarınızla paylaşılmaz. Ads Data Hub'ı kullanarak doldurduğunuz listeleri kullanmak için bu listeleri seçerek bağlı hesaplarınızla paylaşmanız gerekir.

Kitle listesi paylaşmak için:

 1. Kitleler'i açın.
 2. Çalıştırmak istediğiniz kitle sorgusunun adını tıklayın.
 3. Google Ads:
  1. Müşterileri seçin'i tıklayın.
  2. Listeyi paylaşmak istediğiniz reklamverenin veya iş ortağının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
  3. Bitti'yi tıklayın.
 4. Display & Video 360:
  1. Reklamverenleri ve iş ortaklarını seçin'i tıklayın.
  2. Listeyi paylaşmak istediğiniz reklamverenin veya iş ortağının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
  3. Bitti'yi tıklayın.
 5. Kaydet'i tıklayın.

Dilerseniz kullanıcı listelerinin belirli bir hesapla paylaşılmasını durdurabilirsiniz. Paylaşım yapılandırmanızı güncellemek için:

 1. Kitleler'i açın.
 2. Çalıştırmak istediğiniz kitle sorgusunun adını tıklayın.
 3. Google Ads:
  1. Müşterileri seçin'i tıklayın.
  2. Listeyi paylaşmak ya da listenin paylaşılmasını durdurmak istediğiniz reklamverenin veya iş ortağının yanındaki onay kutusunu tıklayın.
  3. Bitti'yi tıklayın.
 4. Display & Video 360:
  1. Reklamverenleri ve iş ortaklarını seçin'i tıklayın.
  2. Listeyi paylaşmak ya da listenin paylaşılmasını durdurmak istediğiniz reklamverenin veya iş ortağının yanındaki onay kutusunu tıklayın.
  3. Bitti'yi tıklayın.
 5. Kaydet'i tıklayın.

Kitleleri ve performansı ölçme

Kitlelerinizin performansını ölçmek için:

 • Display & Video 360'taki Kitle Performansı raporunu kullanın. Kitle Performansı raporu, ulaştığınız tüm kullanıcıları inceleyip gösterim, tıklama ve dönüşümlerinizi bu kullanıcıların içinde bulunduğu kitle listelerine göre gruplandırır.
 • Google Ads'de Kitle raporunu kullanın. Kitle raporu, kitlelerin nasıl performans gösterdiğini gösterir ve demografi, kitle segmentleri ve hariç tutmalarla ilgili reklam grubu, kampanya ve hesap düzeyinde performans metriklerini içerir.

Şartlar ve gizlilik konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar

Oluşturduğunuz listeler, aşağıda listelenen şartlar ile listenin kullanıldığı platformun uygunluk ve hedefleme politikalarının yanı sıra Ads Data Hub'ın politikalarına da uygun olmalıdır.

Etkileşimli kitleler oluşturmaya yönelik şartlar

Etkileşimli kitleler oluşturmak için Ads Data Hub hesabınıza bağlı her Google Ads ve Display & Video 360 hesabının ilgili platformun hedefleme politikalarına uyması gerekir. Platforma özgü politikaların tamamı için Google Ads Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nı ve Display & Video 360 platform ürünleri program politikalarını inceleyin.

Etkileşimli kitleler almaya yönelik şartlar

Etkileşimli kitle alıcısı şartlarını karşılamak için bağlı hesabın politikaya uyma konusunda iyi bir geçmişinin ve iyi bir ödeme geçmişinin olması gerekir. Google Ads için bağlı hesabın 90 günlük Google Ads geçmişi ve en az 50.000 ABD doları toplam yaşam boyu harcamasının olması gerekir.

Etkileşimli kitleleri almak için bağlı hesap, ilgili platformun hassas ilgi alanı kategorileri hakkındaki hedefleme politikalarına uymalıdır. Platforma özgü politikaların tamamı için Google Ads ile ilgili Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nı ve Display & Video 360 ile ilgili Display & Video 360 marka güvenliği hedeflemesinde hassas kategorileri inceleyin.

Toplama şartları

Kitle listelerinin ağ envanterinde reklam yayınlamak için 30 günde en az 100 etkin kullanıcı, YouTube'da reklam yayınlamak için ise 30 günde en az 1.000 etkin YouTube kullanıcısı içermelidir. Bu durum, oluşturduğunuz kitle listelerinde son 30 gün içinde gereken sayıdan az kullanıcının etkin olması durumunda bu listelerin Google Ads ve Display & Video 360'ta hedeflemeye uygun olmayacağı anlamına gelir.

Birinci taraf verileri

BigQuery hesabınıza yüklediğiniz veriler, reklam etkinliği verilerini artırmak amacıyla kullanılabilir ancak hedefleme için kullanılan kullanıcı kimliklerinin kaynağı olarak kullanılamaz. Birinci taraf verileri, çerez eşleştirme, özel Floodlight değişkenleri veyakullanıcı tarafından sağlanan verileri eşleştirme kullanılarak birleştirilebilir.

Ads Data Hub'da birinci taraf verilerinizi kullanabilmek için AEA'daki son kullanıcılardan alınan verileri, AB kullanıcı rızası politikası ve Ads Data Hub politikasına uygun şekilde Google ile paylaşmak için gereken izni aldığınızı doğrulamanız gerekir. Bu koşul her Ads Data Hub hesabı için geçerlidir ve yeni birinci taraf verileri yüklediğiniz her seferde güncellenmelidir. Bu onayı, hesabın tamamı adına kullanıcılardan herhangi biri verebilir.

Analiz sorguları için geçerli olan Google hizmeti sorgu kurallarının, kitle sorguları için de geçerli olduğunu unutmayın. Örneğin yeniden pazarlama listesi oluşturduğunuzda, AEA'daki kullanıcılarla ilgili hizmetler arası sorgular yürütemezsiniz.

Ads Data Hub'da izni nasıl onaylayacağınızı öğrenmek için Avrupa Ekonomik Alanı için kullanıcı rızası koşulları sayfasını inceleyin.

Yenilik

Google'a ait olmayan ve Google tarafından işletilmeyen mülklerdeki etkileşimli kitleler için liste üyeliği süresi 7 gündür (15 Mayıs 2023 itibarıyla).

Kullanıcı kimliklerini kitleye yeniden ekleyerek bu süreyi yenileyebilirsiniz. Etkileşimli kitle listeleri, sorguları manuel çalıştırarak güncellenmelidir.

API örnekleri

API'yi kullanarak kitle listeleri oluşturmak için customers.userLists sayfasını inceleyin.

Kitle etkinleştirme API'si örnekleri yalnızca Java'da kullanılabilir. Örnek API kodunu indirin.