Giriş

Ads Data Hub, kullanıcı gizliliğine saygı göstererek Google'ın yüksek veri güvenliği standartlarını korurken özel işletme hedeflerinize uygun özelleştirilmiş analizler sunar. Verilerinizi Google reklam kampanyalarınızdaki etkinlik düzeyinde verilerle birleştirdiğinizde analizlerden yararlanabilir, reklam verimliliğini artırabilir, veriye dayalı işletme hedeflerine ulaşabilir ve daha etkili kampanya optimizasyonu elde edebilirsiniz.

Ads Data Hub'ı kullanarak çalıştırdığınız sorgulardan elde edilen sonuçlar, sahibi olduğunuz Google Cloud projesindeki ("Google Cloud projeniz") BigQuery veri kümelerine yazılır. Google Cloud projenizdeki verileri, reklamlarınızın verimliliğini değerlendirmek gibi çeşitli kullanım alanları için Google'a ait verilerle birleştirebilirsiniz.

Ads Data Hub, Google'ın sahip olduğu Google Cloud projesinden ayrılmadan önce gizlilik kontrollerini zorunlu kılarak ve Google verilerini birleştirerek son kullanıcı gizliliğini korur.

Ads Data Hub'daki gizlilik kontrolleri hakkında daha fazla bilgi

Ads Data Hub'ın işleyiş şekli

Ads Data Hub, Google'ın sahip olduğu bir Google Cloud projesinden gelen verileri okur ve birleştirilen Google kampanya verilerini Google Cloud projenize yazar:

  • Okuma: Display & Video 360, Google Ads, Campaign Manager 360 ve YouTube gibi çeşitli satın alma platformlarındaki kampanyalarınızdan elde edilen Google reklam verilerinin bulunduğu, Google'a ait Google Cloud projesi.
    • Ads Data Hub, açıkça izin verildiğinde Google Cloud projenizdeki verileri okuyabilir. Bu işlem, Google'ın verilerinin size ait verilerle bağlanmasını sağlar.
  • Yazma: Google Cloud projeniz. Ads Data Hub'da çalıştırdığınız sorguların sonuçları, birleştirilmiş Google kampanya veri kümeleri olarak Google Cloud projenize aktarılır ve burada depolanır.

Google'a ait Google Cloud projesiyle Google Cloud projenizin birbirinden ayrılması sayesinde, hem son kullanıcı verilerinin hem de sizin verilerinizin gizliliği korunur. Ads Data Hub kullanıcıları, Google'ın ham veri kümesine erişemez. Ads Data Hub ise izin vermeniz durumunda, verilerinizi birleştirmek amacıyla Google Cloud projenizdeki verilere erişebilir.

Ads Data Hub'ı çevreleyen ekosistem aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Her bir bileşen aşağıda açıklanmıştır:

Ads Data Hub'ın, BigQuery ve Google Ads'i kapsayan geniş ekosistemin içinde gösterildiği resim.

Yayın öncesi Google reklam platformları, Google'ın sahip olduğu Cloud projesine etkinlik düzeyinde reklam verileri sağlar. Bu veri kaynakları, Ads Data Hub hesabınızda yetkilendirdiğiniz reklam bağlantılarından oluşur.

Ads Data Hub'da hesapları bağlama hakkında daha fazla bilgi

Google'ın sahip olduğu Google Cloud projesi

Google'ın sahip olduğu bu Google Cloud projesi, Google tarafından yönetilir ve Google kampanya verilerini içerir. Bu projedeki etkinlik verileri 13 ay boyunca saklanır ve sonrasında silinir.

Ads Data Hub

Ürünün kendisidir. Birleştirilmiş Google reklam verilerine erişmek, hesap ayarlarını yönetmek ve daha pek çok işlemi yapmak için Ads Data Hub kullanıcı arayüzünü veya API'yi kullanarak sorgu yazabilirsiniz. Ads Data Hub'ı kullanmak için herhangi bir yazılım indirmenize veya herhangi bir kod yükleyip yerel olarak çalıştırmanıza gerek yoktur.

Ads Data Hub kullanıcı arayüzü ve API, Google'ın sahip olduğu Google Cloud projesiyle sizin Google Cloud projeniz arasında aracı işlevi görür ve sorgu sonuçlarınızın gizlilik kontrollerini geçmesini sağlar.

Google Cloud projeniz

Ads Data Hub'da yazdığınız sorgulardan elde edilen sonuçlar, Google Cloud projenizdeki BigQuery veri kümelerine yazılır. Ayrıca, Ads Data Hub'da CRM verileri veya çevrimdışı verilerle çalışıyorsanız bu verileri Google Cloud projenize yüklersiniz.

Verilerinizi birbirine bağlama

Ads Data Hub'ı, etkinlik düzeyindeki verileri benzersiz kullanıcı tanımlayıcılarına bağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu tanımlayıcılar, kullanıcılar reklamlarınızla etkileşime geçtiğinde Google'a gönderilir. Google ile birlikte çalışarak bu ayarı yaptıktan sonra, Google'ın sahip olduğu Google Cloud projesindeki verileri kendi Google Cloud projenizde depoladığınız verilerle birleştiren sorgular yazabilirsiniz.

Verileriniz tüm süreç boyunca Google Cloud projenizde kalır. Google yalnızca SQL sorgularınızda açıkça belirttiğiniz veriler üzerinde işlem yapar. Gizliliğe odaklanarak yapılan birleştirme işlemleri, seçtiğiniz benzersiz kullanıcı tanımlayıcısına bağlanır. Bu sayede, son kullanıcı verilerinin güvende kalması sağlanır.

Ads Data Hub'da verileri birbirine bağlama hakkında daha fazla bilgi