Ads Data Hub Politikaları

Google Ads Data Hub Sözleşmesi'nin şartlarını kabul ettiğinizde aşağıdaki politikalara (Google'ın size sunduğu geçerli iş ortağı politikalarına ve ürüne özel politikalara) uymanız gerekir. Bu politikalara uymadığınız takdirde Ads Data Hub'a erişiminizi ve bu reklamları kullanımınızı askıya alabilir ve/veya feshedebiliriz.

Gizlilik

Ads Data Hub, (1) bir BigQuery projesine yüklediğiniz verileri ve (2) Google'ın mülkü olan verileri analiz etmenizi kolaylaştırır.

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Google'ın toplu olarak raporladığı verileri ayrıştırmaya çalışma
 • Son kullanıcıları tanımlamak için Google'ın mülkü olan verileri kullanmaya çalışma
 • Ads Data Hub tarafından onaylanmış ve Ads Data Hub'ın resmi arayüzü üzerinden resmi olarak desteklenen kitle etkinleştirme kanallarında izin verilenlerin dışında herhangi bir kullanım amacıyla kullanıcı profilleri oluşturmak, düzenlemek ya da bunları geliştirmek veya kitle listeleri oluşturmak, düzenlemek ya da bunları geliştirmek için Google'ın tescilli verilerini kullanmaya çalışma
 • Google Cloud projenize yüklenen eşleşme tablolarında, Google'ın Ads Data Hub'a yüklenen herhangi bir eşleşme tablosunda kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya algılayabileceği tanımlayıcılar kullanma

Ads Data Hub'ı kullanarak Google'a sağladığınız veya Google tarafından sağlanan verilerin işlenmesine izin vermek için gereken tüm izinleri almanız ve Ads Data Hub kullanımınızla ilgili veri toplama, kullanım ve paylaşım uygulamalarını belirten herkese açık bir gizlilik politikasına uymanız gerekmektedir.

Müşteri verileri

Kullanıcı tarafından sağlanan verileri eşleştirme veya verilerinizin Google'a yüklenmesini sağlayan Ads Data Hub özelliklerini ya da Ads Data Hub'da kullanımınıza sunulan kitle etkinleştirme özelliklerini kullanırken, yalnızca birinci taraf bağlamında topladığınız (yani web sitelerinizden, uygulamalarınızdan, fiziksel mağazalarınızdan veya müşterilerin bilgilerini doğrudan sizinle paylaştığı diğer ortamlardan topladığınız) müşteri bilgilerini yükleyebilir veya başka bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünlerini doğrudan müşterilere satmayan bir reklamverenseniz (örneğin bir üretici veya film stüdyosuysanız) ürünlerinizi satan bir perakendecinin topladığı müşteri bilgilerini yükleyebilirsiniz (müşterilerin bilgilerini doğrudan perakendeciyle paylaştığı durumlarda). (1) Perakendecinin bu politikalara uyduğunu yazılı olarak garanti etmeniz ve (2) geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda bu perakendecilerle yazılı anlaşmalar yapmanız gerekir.

Örnekler:

 • Web sitenizden ürün satın almış bir müşteriden edindiğiniz bilgiler
 • Uygulamalarınız üzerinden pazarlama mesajları almak için kaydolmuş bir müşteriden edindiğiniz bilgiler
 • Fiziksel mağazanızda bağlılık programına kaydolan bir müşteriden edindiğiniz bilgiler

Kullanıcı tarafından sağlanan verileri eşleştirme veya verilerinizin Google'a yüklenmesini sağlayan Ads Data Hub özelliklerini kullanırken şunları da yapmanız gerekir:

 • Müşterilere, sizin adınıza hizmet verebilmeleri için bilgilerini üçüncü taraflarla paylaştığınızı belirtmeli (örneğin gizlilik politikanızda) ve yasal gereksinimlerin söz konusu olduğu durumlarda böyle bir paylaşım ve kullanım için müşterilerin iznini almalısınız.
 • Veri koruma veya gizlilik yasaları ve geçerli olabilecek özdenetim ya da sektör kuralları dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. ADH dahil olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki son kullanıcılardan Google'a reklamcılık amacıyla gönderilen kişisel veriler için izin sinyalleri gereklidir. Business Data Responsibility web sitesinde belirtildiği üzere, bu tür izin sinyallerinde kişisel verilerin tüm Google hizmetleriyle kullanımına yönelik izin yer almalıdır.
 • Google'ın AB Kullanıcı Rızası Politikası'na geçerli olduğu ölçüde uyun.
 • Küçükler hakkındakiler dahil olmak üzere yasalarca yasaklanmış bilgileri yükleyemezsiniz. (1) 13 yaşın altındaki bireylerle ilgili olduğunu bildiğiniz veya (2) 13 yaşın altındaki çocukları hedefleyen site ya da uygulamalardan toplanan verileri yüklemeyin.

İlgi alanına dayalı reklamcılığı etkinleştirmek için Ads Data Hub'ı diğer Google hizmetleri ile bağlantılı olarak kullanıyorsanız bu Google hizmetleri için geçerli politikalara (ör. Kişiselleştirilmiş Reklamcılık İçin Google Ads Politikası ve Platform Ürünleri Program Politikaları) uymanız gerekir. Ayrıca, AB Kullanıcı Rızası Politikası'na geçerli olduğu ölçüde uyun.

Kabul edilebilir kullanım

 • Google Ads Data Hub API veya Ads Data Hub web arayüzü dışında bir yolla Ads Data Hub'a erişmeniz ya da Ads Data Hub'ı kullanmanız yasaktır.
 • Bir reklamveren için aynı anda 10'dan fazla sorgu gönderilmesi durumunda Google, söz konusu Ads Data Hub hesabının sorgularını kısıtlama hakkını saklı tutar.
 • Google, bir dakika içinde 10'dan fazla sorgu gönderilmesi durumunda, Ads Data Hub hesabının sorgularını kısıtlama hakkını saklı tutar.
 • Sorgunuzun Ads Data Hub'ın kararlılığına zarar vermesi durumunda, sorgunuzu duraklatma hakkımızı saklı tutarız.
 • Google'ın reklamcılık ürünleri veya hizmetleriyle doğrudan rekabet eden herhangi bir ürün ya da hizmet oluşturmak, tanıtmak veya bunları geliştirmek ya da Google'ın reklamcılık ürünleri veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir karşılaştırmalı testin, karşılaştırmanın ya da değerlendirmenin sonuçlarını herkese açık şekilde açıklamak amacıyla, Google'ın tescilli verilerini dışa aktarmak, ayıklamak veya başka bir şekilde kazımak ya da kullanmak için doğrudan veya bir üçüncü taraf aracılığıyla Ads Data Hub'ı kullanmanız yasaktır.

Ads Data Hub'daki Hassas Bilgilerle İlgili Ek Kısıtlamalar

Hassas ilgi alanı bilgileri veya kategorileriyle ilgili ek kısıtlamalara tabi olursunuz (Google Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nda açıklandığı şekilde). Bu kısıtlamalar şunlardır:

 • Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nda listelenen hassas ilgi alanı kategorileri, Ads Data Hub kullanıcıları tarafından kitle listeleri oluşturmak, reklamlarla kullanıcıları hedeflemek veya reklamverenlere ait ürün ya da hizmetlerin tanıtımını yapmak için kullanılamaz.
 • Sorgu yürütme zamanında, hassas ilgi alanı kategorileriyle ilişkili Google dışı verileri reklam hedefleme amacıyla Google verileriyle birleştiremezsiniz.
 • Ads Data Hub'ı kullanarak oluşturduğunuz veya sizin adınıza oluşturulan raporlardaki verileri, ticari kullanım için hassas ilgi alanı kategorileriyle ilişkilendirilmiş verilerle birleştiremezsiniz.

Güncellenme tarihi: 16 Ocak 2024

Arşivlenmiş sürümler

3 Kasım 2023

4 Aralık 2020