Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) için kullanıcı rızası koşulları

Bu belgede, AEA kullanıcı rızası koşullarıyla ilgili Ads Data Hub ürün ve politika değişiklikleri açıklanmaktadır. Bu belge tüm Ads Data Hub kullanıcılarına yöneliktir.

Neler değişiyor?

16 Ocak 2024'ten itibaren Google, Ads Data Hub'ı aşağıdakileri içerecek şekilde güncelleyecektir:

 • Ads Data Hub'a yüklenen veriler için rıza aldığınızı belirten yeni bir onay
 • Verileri Google hizmetlerine göre bölen, politikadan bağımsız yeni tablolar ve
 • AB kullanıcı rızası politikamıza uygun sorgular yazmanıza yardımcı olacak güncellenmiş şablonlar

Google bu değişiklikleri neden yapıyor?

Google'ın gizlilik odaklı dijital reklamcılık ekosistemine yönelik devam eden taahhüdü kapsamında, AB kullanıcı rızası politikamızın yaptırımını daha sıkı hale getiriyoruz.

Ne yapmanız gerekiyor?

Tüm müşteriler:

AEA verilerine sahip müşteriler:

 • 16 Ocak 2024'ten itibaren tüm AEA verileri Google hizmetine göre politikadan bağımsız yeni tablolara bölünecektir.
 • Mart 2024’ten itibaren politikadan bağımsız tabloları kullanmayan sorgular AEA trafiğini döndürmeyecektir. Ayrıca bundan böyle Google hizmetleri tabloları arasında veya AEA harici ve AEA tabloları genelinde AEA verilerini birleştirmeniz mümkün olmayacaktır.

Bu değişiklikler ve yapmanız gereken işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bölümleri okuyun.

Önemli terimleri öğrenin

Google hizmeti: İnternet reklamcılığı hizmetleri, online arama motorları ve video paylaşım platformu gibi bir ürün veya hizmet. Google hizmetlerine örnek olarak Google Ads, Arama ve YouTube gösterilebilir. Google hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA): Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi üç ülkeden (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) oluşur.

Birinci taraf verileri (1PD): Birinci taraf verileri; web sitelerinizden, uygulamalarınızdan, fiziksel mağazalarınızdan veya müşterilerin bilgilerini doğrudan sizinle paylaştığı diğer durumlarda topladığınız bilgilerdir. Daha fazla bilgi edinmek için Politikalar sayfasındaki Müşteri verileri bölümünü inceleyin.

Önemli tarihleri öğrenin

16 Ocak 2024: Ürün değişiklikleri bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Mart 2024: Ürün değişiklikleri bu tarihte tam olarak yürürlüğe girecektir.

 • Bulundukları bölgeden bağımsız olarak tüm müşteriler, geçerli olan durumlarda Ads Data Hub'a yüklenen tüm kişisel veriler için AB kullanıcı rızası politikasına uygun şekilde gerekli rızanın alındığını onaylamak zorundadır. İznin onaylanmaması veya izin onayının reddedilmesi durumunda, Ads Data Hub'daki birinci taraf verilerinizi kullanamazsınız. Örneğin yeni birinci taraf verileri alamaz veya mevcut birinci taraf verilerinizi bağlı reklam verilerinizle birleştiremezsiniz. Kullanıcı tarafından sağlanan verileri eşleştirme ve kitle etkinleştirme gibi birinci taraf verilerinin kullanıldığı hiçbir kullanım alanından yararlanılamaz. Planlanmış tüm birinci taraf verilerini içe aktarma işlemleri de bu kapsamdadır.
 • Ads Data Hub bundan böyle yalnızca hizmet bazında tabloları kullanarak AEA verileri için çift dışa aktarma işlemi uygulamayı durduracaktır. Şema değişiklikleri bölümünü inceleyin.
  • Eski tabloları kullanan kayıtlı sorgular artık AEA trafiğini temsil etmeyecektir. Tabloları kullanan mevcut sorgular AEA harici trafiği ölçmeye devam edecektir.
  • AEA verileri için Google Ads ve YouTube gibi Google hizmetleri tabloları arasında birleştirme yapmanız mümkün olmayacaktır.
  • AEA harici tabloları AEA tablolarıyla birleştirmeniz mümkün olmayacaktır.

Ads Data Hub'da birinci taraf verilerinizi kullanabilmek için AEA'daki son kullanıcılardan alınan verileri, AB kullanıcı rızası politikası ve Ads Data Hub politikasına uygun şekilde Google ile paylaşmak üzere gereken rızayı aldığınızı doğrulamanız gerekir. Bu koşul her Ads Data Hub hesabı için geçerlidir ve yeni birinci taraf verileri yüklediğiniz her seferde güncellenmelidir. Bu onayı, hesabın tamamı adına herhangi bir kullanıcı verebilir.

Rızayı rıza uyarı banner'ından veya birinci taraf verileri rıza mesajından onaylamak için:

 1. İzin ayarlarını yapılandırın'ı tıklayın.
 2. Açılan kayan pencerede Evet, izin alındı'yı tıklayın.

Rızayı manuel olarak veya bir sorgu doğrulama uyarısından onaylamak için:

 1. Ads Data Hub hesabınızda Ayarlar sayfasına gidin.
 2. Birinci taraf verilerinin kullanımı için izin ayarları bölümünde İzin ayarlarını yapılandırın'ı tıklayın.
 3. Açılan kayan pencerede Evet, izin alındı'yı tıklayın.

Rıza onayı değişikliklerinin kaydını görüntülemek için:

 1. Ads Data Hub hesabınızda Ayarlar sayfasına gidin.
 2. Değişiklik geçmişi'ni tıklayın.
 3. Müşteri ayarları değişikliği türüne göre filtreleyin.

Şema değişiklikleri

16 Ocak 2024'ten itibaren Ads Data Hub, hem politikadan bağımsız olan hem de politikadan bağımsız olmayan tablolarda AEA verileri için çift dışa aktarma uygulayacaktır.

 • Politikadan bağımsız olmayan tabloları kullanan kayıtlı sorgular, AEA ve AEA harici trafiği temsil etmeye devam edecektir.
 • Politikadan bağımsız tabloları kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorgularınızı nasıl taşıyacağınızı öğrenmek için Etkilenen sorguları güncelleme bölümünü inceleyin.
 • Politikadan bağımsız tablolar arasında verileri birleştirmeniz mümkün olmayacaktır.
 • Politikadan bağımsız tabloları politikadan bağımsız olmayan tablolarla birleştirmeniz mümkün olmayacaktır.

Pazarlamacılar için şema değişiklikleri

AEA kullanıcı verileri, Google hizmetine göre politikadan bağımsız tablolara bölünür. AEA harici kullanıcılar politikadan bağımsız olmayan tablolarda kalır.

Aşağıdaki örnekte bir tablonun Google hizmetine göre nasıl bölündüğünü göstermek için Google Ads gösterimleri tablosu kullanılmaktadır:

Mart 2024'ten önce Mart 2024'ten itibaren
Kullanıcılar Google hizmeti Tablo Kullanıcılar Google hizmeti Tablo
AEA harici kullanıcılar
AEA kullanıcıları
YouTube
Gmail
google_ads_impressions AEA harici kullanıcılar YouTube
Gmail
google_ads_impressions
AEA kullanıcıları YouTube google_ads_impressions_policy_isolated_youtube
Gmail google_ads_impressions_policy_isolated_gmail
google_ads_impressions_policy_isolated_network

Ölçüm iş ortakları için şema değişiklikleri

Tüm kullanıcı verileri, Google hizmetine göre politikadan bağımsız tablolara bölünür.

Aşağıdaki örnekte bir tablonun Google hizmetine göre nasıl bölündüğünü göstermek için Google Ads gösterimleri tablosu kullanılmaktadır:

Mart 2024'ten önce Mart 2024'ten itibaren
Kullanıcılar Google hizmeti Tablo Kullanıcılar Google hizmeti Tablo
AEA harici kullanıcılar
AEA kullanıcıları
YouTube
Ağlar
google_ads_impressions AEA harici kullanıcılar
AEA kullanıcıları
YouTube google_ads_impressions_youtube
google_ads_impressions_network

Etkilenen sorguları güncelleme

Raporlamada kesinti oluşmasını engellemek için yaptırım yürürlüğe girmeden önce sorgularınızı politikadan bağımsız tabloları kullanacak biçimde güncelleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, sorguların kullanıcı rızası koşulları politikasına uygun şekilde nasıl yeniden yazılacağını göstermektedir.

Platforma göre YouTube gösterimlerini sayan aşağıdaki örnek sorguyu göz önünde bulundurun. Mart 2024'ten öncesi için AEA kullanıcıları ve AEA harici kullanıcılara ait tüm YouTube gösterimleri google_ads_impressions tablosunda birlikte gruplanmaktadır.

SELECT
 CASE
  WHEN mobile_browser_class = 3 THEN 'DESKTOP'
  WHEN mobile_browser_class = 2 THEN 'MOBILE'
  WHEN mobile_browser_class = 4 THEN 'TABLET'
  WHEN mobile_browser_class IN (5, 6, 7) THEN 'CONNECTED_TV'
  ELSE 'UNKNOWN'
  END AS platform,
 COUNT(*) AS num_imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS num_cookie
FROM adh.google_ads_impressions
WHERE customer_id IN UNNEST(@customer_ids)
 AND inventory_type = 'YOUTUBE'
GROUP BY platform

AEA kullanıcılarından alınan verileriniz yoksa sorgunuzu değiştirmenize gerek yoktur. Sorgu, AEA harici sonuçları döndürmeye devam edecektir. Ancak verileriniz AEA kullanıcılarını temsil ediyorsa Mart 2024'ten sonraki AEA gösterimlerini bulmak için sorgunuzu güncellemeniz veya ek bir sorgu oluşturmanız gerekecektir.

Tabloyu google_ads_impressions_policy_isolated_youtube ile değiştirdiğinizde, aşağıdaki sorgu yalnızca AEA'daki son kullanıcılar için YouTube gösterimlerini sayar. Bu tabloyu kullandığınızda envanter türüne göre filtre uygulamanıza gerek kalmaz. Bu nedenle bu satır WHERE ifadesinde atlanabilir.

SELECT
 CASE
   WHEN mobile_browser_class = 3 THEN 'DESKTOP'
   WHEN mobile_browser_class = 2 THEN 'MOBILE'
   WHEN mobile_browser_class = 4 THEN 'TABLET'
   WHEN mobile_browser_class IN (5, 6, 7) THEN 'CONNECTED_TV'
   ELSE 'UNKNOWN'
   END AS platform,
 COUNT(*) AS num_imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS num_cookie
FROM adh.google_ads_impressions_policy_isolated_youtube
WHERE customer_id IN UNNEST(@customer_ids)
GROUP BY platform

Desteklenmeyen kullanım alanları

Yapılmaması gerekenler: AEA verilerini AEA harici verilerle birleştirme

Geçerli olduğu kullanıcılar: Pazarlamacılar

AEA verilerini AEA harici verilerle birleştiren sorgular, sorgu düzenleyicide bir hata mesajı gösterir ve çalıştırılamaz. Örneğin Google Ads gösterimleri tablosuyla (AEA harici kullanıcı verileri içerir) Google Ads YouTube gösterimleri tablosunu (AEA kullanıcı verileri içerir) birleştiren sorgulara izin verilmez ve bu tür sorgular hata vererek başarısız olur.

-- This query results in an error
SELECT
 COUNT(*) AS num_imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS num_cookie
# Non-EEA table
FROM adh.google_ads_impressions
 AND inventory_type = 'YOUTUBE'
UNION ALL
SELECT
 COUNT(*) AS num_imp,
 COUNT(DISTINCT user_id) AS num_cookie
# EEA table
FROM adh.google_ads_impressions_policy_isolated_youtube

Hatayı temizlemek için politikadan bağımsız tabloyu ayrı olarak sorgulayın. Etkilenen sorguları güncelleme bölümünü inceleyin.

Yapılmaması gerekenler: Birden çok Google hizmetinden alınan AEA verilerini birleştirme

Geçerli olduğu kullanıcılar: Pazarlamacılar, Ölçüm İş Ortakları

Farklı Google hizmetlerinden alınan politikadan bağımsız tabloları birleştiren sorgular, sorgu düzenleyicide bir hata mesajı gösterir ve çalıştırılamaz. Örneğin AEA Google Ads Gmail verilerini AEA Google Ads YouTube verileriyle birleştiren sorgulara izin verilmez ve bu tür sorgular hata vererek başarısız olur.

Reklam satın alma platformlarında aynı Google hizmetinden alınan politikadan bağımsız tabloları birleştirebilirsiniz.

Yapılması gerekenler: dv360_youtube_impressions_policy_isolated_youtube + google_ads_impressions_policy_isolated_youtube

Yapılması gerekenler: google_ads_impressions_youtube + google_ads_conversions_youtube

Yapılmaması gerekenler: google_ads_impressions_policy_isolated_youtube + google_ads_impressions_policy_isolated_gmail

Ölçüm iş ortaklarına özgü etkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Envanter bölümü taşıma rehberini inceleyin.