เริ่มต้นใช้งาน

คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการสร้างรายได้จากแอป iOS ด้วย AdMob และไม่ได้ใช้ Firebase หากคุณวางแผนที่จะรวม Firebase ไว้ในแอป (หรือหากคุณกำลังพิจารณาใช้ Firebase) โปรดดูคู่มือนี้ในเวอร์ชัน AdMob ที่มี Firebase แทน

ขั้นตอนแรกสู่การแสดงโฆษณาและสร้างรายได้คือการผสานรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เข้ากับแอป เมื่อผสานรวม SDK แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อใช้รูปแบบโฆษณาที่รองรับอย่างน้อย 1 รูปแบบ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ใช้ Xcode 14.1 ขึ้นไป
 • กําหนดเป้าหมายเป็น iOS 11.0 ขึ้นไป

นำเข้า SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

CocoaPods (แนะนำ)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการนําเข้า SDK ไปยังโปรเจ็กต์ iOS คือการใช้ CocoaPods เปิด Podfile ของโปรเจ็กต์และเพิ่มบรรทัดนี้ลงในเป้าหมายของแอป

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'

จากนั้นเมื่อเรียกใช้บรรทัดคำสั่ง ให้ทำดังนี้

pod install --repo-update

หากคุณเพิ่งเคยใช้ CocoaPods ให้ดูเอกสารอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างและใช้ Podfiles

ผู้จัดการแพ็กเกจของ Swift

SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google รองรับเครื่องมือจัดการแพ็กเกจ Swift ในเวอร์ชัน 9.0.0 เป็นต้นไป ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อนำเข้าแพ็กเกจ Swift

 1. ใน Xcode ให้ติดตั้งแพ็กเกจ Swift โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โดยไปที่ ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ...

 2. ในข้อความแจ้งที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาที่เก็บ Swift Package ของ Google Mobile Ads Hub ดังนี้

  https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-mobile-ads.git
  
 3. เลือกเวอร์ชันของ Google Mobile Ads Swift Package ที่ต้องการใช้ สำหรับโปรเจ็กต์ใหม่ เราขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชันหลักถัดไป

เมื่อเสร็จแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ไขทรัพยากร Dependency ของแพ็กเกจและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มการอ้างอิงแพ็กเกจได้ที่บทความของ Apple

ดาวน์โหลดด้วยตนเอง

 1. ดาวน์โหลดและแตกไฟล์เฟรมเวิร์ก SDK โดยตรง และนำเข้าเฟรมเวิร์กต่อไปนี้ในโปรเจ็กต์ Xcode

  • GoogleAppMeasurement.xcframework
  • GoogleAppMeasurementIdentitySupport.xcframework
  • GoogleMobileAds.xcframework
  • GoogleUtilities.xcframework
  • nanopb.xcframework
  • PromisesObjC.xcframework
  • UserMessagingPlatform.xcframework
 2. เพิ่ม Flag -ObjC ใน Linker Flag อื่นๆ ในการตั้งค่าบิวด์ของโปรเจ็กต์ ดังนี้

อัปเดต Info.plist ของคุณ

อัปเดตไฟล์ Info.plist ของแอปเพื่อเพิ่มคีย์ 2 รายการ ดังนี้

 1. คีย์ GADApplicationIdentifier ที่มีค่าสตริงเป็นAdMob app ID found in the AdMob UI

 2. คีย์ SKAdNetworkItems ที่มีค่า SKAdNetworkIdentifier สำหรับ Google (cstr6suwn9.skadnetwork) และผู้ซื้อบุคคลที่สามบางรายที่ให้ค่าเหล่านี้แก่ Google

ตัวอย่างข้อมูลที่สมบูรณ์

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
<key>SKAdNetworkItems</key>
<array>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4pfyvq9l8r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ludvb6z3bs.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cp8zw746q7.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>gta9lk7p23.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>vutu7akeur.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>y5ghdn5j9k.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v9wttpbfk9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n38lu8286q.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>47vhws6wlr.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>eh6m2bh4zr.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>a2p9lx4jpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>22mmun2rn5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ecpz2srf59.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>pwa73g5rt2.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>mlmmfzh3r3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3rd42ekr43.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
 </dict>
</array>

หากคุณยังไม่ได้สร้างบัญชี AdMob และลงทะเบียนแอป ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสม

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ก่อนที่จะโหลดโฆษณา ให้เรียกใช้เมธอด startWithCompletionHandler: ใน GADMobileAds.sharedInstance ซึ่งจะเริ่มต้น SDK และเรียกตัวแฮนเดิลการเสร็จสมบูรณ์เมื่อเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ (หรือหลังจากระยะหมดเวลา 30 วินาที) โดยจะต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะดีที่สุดเมื่อเปิดแอป คุณควรโทรหา startWithCompletionHandler: โดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างวิธีเรียกใช้เมธอด startWithCompletionHandler: ใน AppDelegate มีดังนี้

ตัวอย่าง AppDelegate.m (ยกเว้น)

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 [GADMobileAds.sharedInstance startWithCompletionHandler:nil];
 return YES;
}

@end

หากคุณใช้สื่อกลาง คุณอาจต้องรอจนกว่าจะมีการเรียกตัวแฮนเดิลที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโหลดโฆษณา เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้อะแดปเตอร์สื่อกลางทั้งหมดเริ่มต้นทำงานแล้ว

เลือกรูปแบบโฆษณา

ตอนนี้ได้นำเข้า SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเริ่มต้นใช้งานแล้ว และคุณพร้อมที่จะ ใช้งานโฆษณาแล้ว AdMob มีรูปแบบโฆษณาต่างๆ ให้เลือก รูปแบบที่เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แอปมากที่สุด

โฆษณาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออุปกรณ์ โฆษณาแบนเนอร์จะแสดงบนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป และสามารถรีเฟรชโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง หากคุณยังใหม่ต่อโฆษณา บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี

ใช้งานแบนเนอร์

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาเต็มหน้าจอที่บดบังอินเทอร์เฟซแอปจนกว่าผู้ใช้จะปิด โดยจะเหมาะที่สุดในการหยุดชั่วคราวระหว่างการดำเนินการของแอป เช่น ระหว่างการเปลี่ยนด่านเกมหรือหลังจากทำงานเสร็จ

ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เนทีฟ

โฆษณาที่ปรับแต่งได้ซึ่งเข้ากับรูปลักษณ์ของแอป โดยคุณจะเป็นผู้กำหนดวิธีและตำแหน่งที่วางโฆษณา เพื่อให้เลย์เอาต์สอดคล้องกับการออกแบบของแอปมากขึ้น

ใช้งาน Native Ads

ได้รับรางวัลแล้ว

โฆษณาที่ให้รางวัลผู้ใช้จากการชมวิดีโอสั้นๆ และโต้ตอบกับโฆษณาที่เล่นได้และแบบสำรวจ เหมาะสำหรับการสร้างรายได้จากผู้ใช้ที่เล่นเกมฟรี

ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล (API ใหม่)