การเปิดใช้โฆษณาทดสอบ

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีรับโฆษณาทดสอบในการผสานรวมโฆษณาของคุณ คุณจําเป็นต้องใช้โฆษณาทดสอบระหว่างการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถคลิกโฆษณาเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ลงโฆษณา Google หากคุณคลิกโฆษณามากเกินไปโดยที่ไม่อยู่ในโหมดทดสอบ คุณมีความเสี่ยงที่บัญชีจะถูกตั้งค่าสถานะเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

มีวิธีการรับโฆษณาทดสอบ 2 วิธีดังนี้

 1. ใช้หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google

 2. ใช้หน่วยโฆษณาของคุณเองและเปิดใช้โหมดทดสอบ

หน่วยโฆษณาสาธิต

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปิดใช้การทดสอบคือการใช้หน่วยโฆษณาสาธิตที่ Google ให้ไว้ หน่วยโฆษณาเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี AdMob ของคุณ จึงไม่มีความเสี่ยงที่บัญชีของคุณจะสร้างการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้หน่วยโฆษณาเหล่านี้

ต่อไปนี้คือหน่วยโฆษณาสาธิตที่ชี้ไปยังครีเอทีฟโฆษณาทดสอบเฉพาะสําหรับแต่ละรูปแบบ

Android

รูปแบบโฆษณา ตัวอย่างรหัสหน่วยโฆษณา
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

รูปแบบโฆษณา ตัวอย่างรหัสหน่วยโฆษณา
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

เปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ (โหมดทดสอบ)

หากต้องการทําการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นกับโฆษณาที่มีรูปลักษณ์เหมือนจริง ตอนนี้คุณสามารถกําหนดค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทดสอบและใช้รหัสหน่วยโฆษณาของคุณเองที่สร้างไว้ใน UI ของ AdMob ได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน UI ของ AdMob หรือใช้ SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ก็ได้

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทดสอบ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน UI ของ AdMob

สําหรับวิธีการง่ายๆ แบบไม่เป็นโปรแกรมในการเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบและทดสอบบิลด์ใหม่หรือที่มีอยู่ โปรดใช้ UI ของ AdMob ดูวิธีการ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

หากคุณต้องการทดสอบโฆษณาในแอปที่กําลังพัฒนา ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

 1. โหลดแอปที่ผสานรวมโฆษณาแล้วสร้างคําขอโฆษณา

 2. ตรวจสอบคอนโซลเพื่อดูข้อความที่มีลักษณะดังนี้

  Android

   I/Ads: Use RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device."
   

  iOS

   <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers = @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
   

  คัดลอกรหัสอุปกรณ์ทดสอบไปยังคลิปบอร์ด

 3. แก้ไขโค้ดเพื่อตั้งค่ารหัสอุปกรณ์ทดสอบผ่าน SetRequestConfiguration:

   // Set a sample device ID of 2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b
   firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
    firebase::gma::GetRequestConfiguration();
   request_configuration.test_device_ids.push_back("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
   firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);
  
 4. เรียกใช้แอปอีกครั้ง หากโฆษณาเป็นโฆษณาของ Google คุณจะเห็นป้ายกํากับโหมดทดสอบอยู่กึ่งกลางของโฆษณา (แบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า หรือโฆษณาที่มีการให้รางวัล) ดังนี้

โฆษณาที่มีป้ายโหมดทดสอบนี้สามารถคลิกได้อย่างปลอดภัย คําขอ การแสดงผล และการคลิกโฆษณาในโหมดทดสอบจะไม่ปรากฏในรายงานของบัญชี

การทดสอบด้วยสื่อกลาง

หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google แสดงโฆษณา Google เท่านั้น หากต้องการทดสอบการกําหนดค่าสื่อกลาง คุณต้องใช้วิธีการเปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ

โฆษณาที่ใช้สื่อกลางจะไม่แสดงป้ายกํากับโหมดทดสอบ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้โหมดทดสอบสําหรับเครือข่ายสื่อกลางแต่ละเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้ไม่แจ้งบัญชีของคุณสําหรับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดูคําแนะนําสื่อกลางของแต่ละเครือข่ายสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายโฆษณาสื่อกลางมีโหมดทดสอบหรือไม่ คุณควรหลีกเลี่ยงการคลิกที่โฆษณาจากเครือข่ายนั้นในระหว่างการพัฒนา คุณสามารถใช้เมธอด ResponseInfo::mediation_adapter_class_name() กับรูปแบบโฆษณาใดก็ได้เพื่อดูว่าเครือข่ายโฆษณาใดแสดงโฆษณาปัจจุบัน