แชร์ความคิดเห็นและช่วยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โปรดทําแบบสํารวจประจําปีเกี่ยวกับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ปี 2023 ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ C++ ของ Google จะรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ iOS และ Android ของ Google เข้าด้วยกัน และพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นเท่านั้น

การใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Google Developers

หากต้องการติดตั้ง SDK นี้ โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งาน C++ สําหรับโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google