บริการไกล่เกลี่ย

สื่อกลาง AdMob คือฟีเจอร์ที่ให้คุณแสดงโฆษณาไปยังแอปได้จากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงเครือข่าย AdMob เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม และแคมเปญ AdMob สื่อกลาง AdMob จะช่วยเพิ่มอัตราการส่งโฆษณาของคุณให้สูงที่สุด นอกจากนี้ยังเพิ่มการสร้างรายได้โดยการส่งคำขอโฆษณาไปให้หลายๆ เครือข่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพบเครือข่ายที่ดีที่สุดที่พร้อมจะแสดงโฆษณา กรณีศึกษา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะผสานรวมสื่อกลางสำหรับรูปแบบโฆษณาได้ คุณต้องผสานรวมรูปแบบโฆษณาดังกล่าวลงในแอป ดังนี้

หากเพิ่งเริ่มใช้สื่อกลาง อ่านภาพรวมของสื่อกลาง AdMob

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อจะแสดงวิธีเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระหว่างการเรียกใช้การเริ่มต้นนั้น สื่อกลางและอะแดปเตอร์การเสนอราคาจะได้รับการเริ่มต้นด้วย คุณควรรอให้การเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะโหลดโฆษณา เพื่อให้เครือข่ายโฆษณาทุกเครือข่ายร่วมใช้คำขอโฆษณาแรกได้อย่างเต็มที่

โค้ดตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีตรวจสอบสถานะการเริ่มต้นของอะแดปเตอร์แต่ละตัวก่อนส่งคำขอโฆษณา

// Initialize the Google Mobile Ads library
firebase::gma::Initialize(*app);

// In a game loop, monitor the initialization status
auto initialize_future = firebase::gma::InitializeLastResult();

if (initialize_future.status() == firebase::kFutureStatusComplete &&
  initialize_future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
 // Initialization completed successfully, log the adapter status:
 std::map<std::string, firebase::gma::AdapterStatus> adapter_status_map =
   firebase::gma::GetInitializationStatus().GetAdapterStatusMap();

 for (auto it = adapter_status_map.begin(); it != adapter_status_map.end(); ++it) {
  std::string adapter_class_name = it->first;
  firebase::gma::AdapterStatus adapter_status = it->second;
  printf(“adapter: %s \t description: %s \t is_initialized: %d latency: %d\n”,
    adapter_class_name.c_str(),
    adapter_status.description().c_str(),
    adapter_status.is_initialized(),
    adpater_status.latency());
 }
} else {
 // Handle initialization error.
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ที่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบสถานะความสำเร็จของการเรียกใช้เมธอด

ตรวจสอบค่าของ adNetworkClassName

ผลการค้นหาโฆษณาแต่ละรายการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคลาสของเครือข่ายโฆษณาที่ดึงข้อมูลโฆษณาปัจจุบัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างโค้ดที่บันทึกชื่อคลาสเครือข่ายโฆษณาจาก AdResult ที่ส่งคืนจาก AdView สามารถใช้โค้ดที่คล้ายกันสำหรับโฆษณาคั่นระหว่างหน้าและ โฆษณาที่มีการให้รางวัลได้ ดังนี้

firebase::Future<AdResult> load_ad_future = banner_view.loadAd(ad_request);

// In a game loop, monitor the ad load status
if (load_ad_future.status() == firebase::kFutureStatusComplete &&
  load_ad_future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
 const AdResult* ad_result = load_ad_future.result();
 printf(“Loaded ad with adapter class name: %s\n”,
  ad_result->adapter_class_name().c_str());
} else {
 // Handle the load ad error.
}

อย่าลืมปิดใช้การรีเฟรชใน UI เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดสำหรับหน่วยโฆษณาแบนเนอร์ที่ใช้ในสื่อกลาง AdMob วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้มีการรีเฟรชซ้ำอีกเนื่องจาก AdMob จะทริกเกอร์การรีเฟรชโดยอิงตามอัตราการรีเฟรชของหน่วยโฆษณาแบนเนอร์ด้วย

ขั้นตอนถัดไป

Google Mobile Ads C++ SDK รวมการใช้งาน SDK สำหรับ Android และ iOS สำหรับสื่อกลาง ดังนั้น การกำหนดค่าเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอะแดปเตอร์สื่อกลางจะเป็นการกำหนดค่าเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม Android และ iOS เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการเลือกเครือข่าย Android SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และคู่มือการเลือกเครือข่ายสำหรับ iOS SDK ของ Google Mobile Ads