Kierowanie

Ten przewodnik wyjaśnia, jak podać informacje o kierowaniu żądania reklamy. Jeśli potrzebujesz aplikacji, pobierz aplikację demonstracyjną Android API.

Pobierz wersję demonstracyjną interfejsu API

Warunek wstępny

Żądanie konfiguracji

RequestConfiguration to obiekt, który zbiera informacje o kierowaniu, aby mogły być stosowane globalnie za pomocą metody statycznej MobileAds.

Aby zaktualizować konfigurację żądania, uzyskaj kreator z dotychczasowej konfiguracji, wprowadź odpowiednie zmiany i ustaw go w ten sposób:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Ustawienie skierowane do dzieci

W rozumieniu ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)) dostępne jest ustawienie o nazwie „tag – traktowanie treści jako skierowanych do dzieci”. Poprzez ustawienie tego tagu oświadczasz, że to powiadomienie jest poprawne i że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela aplikacji. Rozumiesz, że naruszenie tego ustawienia może spowodować zamknięcie Twojego konta Google.

Deweloper aplikacji może wskazać w żądaniu reklamy, czy Google ma traktować treści w tej aplikacji jako skierowane do dzieci. Jeśli stwierdzisz, że chcesz, aby Twoje treści były traktowane jako skierowane do dzieci, wyłączymy reklamy oparte na zainteresowaniach i reklamy remarketingowe w tym żądaniu reklamy.

Tego ustawienia możesz używać we wszystkich wersjach pakietu SDK usług Google Play za pomocą RequestConfiguration.Builder.setTagForChildDirectedTreatment(int):

 • Wywołaj setTagForChildDirectedTreatment z TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE, aby wskazać, że chcesz, aby Twoje treści były traktowane jako skierowane do dzieci zgodnie z ustawą COPPA. Zapobiegnie to przesyłaniu identyfikatora wyświetlania reklam na urządzeniach z Androidem (AAID).

 • Wywołaj setTagForChildDirectedTreatment z elementem TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_FALSE, aby wskazać, że nie chcesz, aby Twoje treści były traktowane jako skierowane do dzieci zgodnie z ustawą COPPA.

 • Wywołaj setTagForChildDirectedTreatment z TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_UNSPECIFIED, jeśli nie chcesz, by Twoje treści były traktowane w żądaniach reklamy jako zgodne z ustawą COPPA.

Z poniższego przykładu wynika, że chcesz, aby Twoje treści były traktowane jako skierowane do dzieci zgodnie z ustawą COPPA:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)
.

Możesz oznaczyć swoje żądania reklamy, by były traktowane jako dotyczące użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy nie osiągnęli wieku świadomego wyrażenia zgody. Ma to na celu ułatwienie zachowania zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że RODO może nakładać na Ciebie także inne zobowiązania. Zapoznaj się ze wskazówkami Unii Europejskiej i skonsultuj się ze swoim radcą prawnym. Pamiętaj, że narzędzia Google pomagają w przestrzeganiu przepisów, ale nie zwalniają żadnego wydawcy z jego zobowiązań wobec prawa. Więcej informacji o tym, jak RODO wpływa na działalność wydawców

Jeśli użyjesz tej funkcji, w żądaniu reklamy znajdzie się tag „Użytkownicy, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody w Europie” (TFUA). Wyłącza on reklamy spersonalizowane, w tym remarketing, we wszystkich żądaniach reklam. Uniemożliwia też przesyłanie żądań do zewnętrznych dostawców reklam – dotyczy to np. pikseli śledzących reklamy lub serwerów reklamowych firm zewnętrznych.

Podobnie jak w przypadku ustawień skierowanych do dzieci, w metodzie RequestConfiguration.Builder można ustawić parametr TFUA: setTagForUnderAgeOfConsent(). Dostępne są te opcje:

 • Wywołaj setTagForUnderAgeOfConsent() z TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE, aby wskazać, że chcesz, aby żądanie reklamy było traktowane jako dotyczące użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody. Zapobiegnie to też przesyłaniu identyfikatora wyświetlania reklam na urządzeniach z Androidem (AAID).

 • Wywołaj setTagForUnderAgeOfConsent() z elementem TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_FALSE, aby wskazać, że żądanie reklamy nie jest traktowane jako dotyczące użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy nie osiągnęli wieku świadomego wyrażenia zgody.

 • Wywołaj setTagForUnderAgeOfConsent() z atrybutem TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_UNSPECIFIED, aby wskazać, że nie określasz, czy żądanie reklamy ma być traktowane jako dotyczące użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody.

Ten przykład wskazuje, że chcesz uwzględniać TFUA w żądaniach reklam:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Tagi, które umożliwiają włączenie ustawienia Skierowane do dzieci oraz setTagForUnderAgeOfConsent(), nie powinny być jednocześnie ustawione na true. W takim przypadku pierwszeństwo ma ustawienie skierowane do dzieci.

Filtrowanie treści reklamy

Aplikacje mogą ustawiać maksymalną ocenę treści reklam w przypadku swoich żądań reklamy, korzystając z metody setMaxAdContentRating. Reklamy AdMob zwracane zgodnie z konfiguracją mają ocenę treści na poziomie lub niższym. Możliwe wartości tej sieci zależą od klasyfikacji etykiet treści cyfrowych i muszą być jednym z tych ciągów:

 • MAX_AD_CONTENT_RATING_G
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_PG
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_T
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_MA

Następujący kod konfiguruje obiekt RequestConfiguration, aby określić, że zwrócona treść reklamy powinna być oznaczona etykietą treści cyfrowych nie większą niż G:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Żądanie reklamy

Obiekt AdRequest zbiera informacje o kierowaniu, które mają być wysłane w odpowiedzi na żądanie reklamy.

Zapoznaj się z przykładem kierowania reklam, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć kierowanie reklam w aplikacji demonstracyjnej na Androida API.