Wypróbuj

Zintegrowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google z aplikacją to pierwszy krok w kierunku wyświetlania reklam i generowania przychodów. Po zintegrowaniu pakietu SDK możesz wybrać format reklamy (np. reklamę natywną lub wideo z nagrodą) i postępować zgodnie z instrukcjami implementacji.

Zanim zaczniesz

Aby przygotować aplikację, wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach.

Wymagania wstępne aplikacji

 • Android 3.2 lub nowsza wersja
 • Upewnij się, że w kompilacji pliku aplikacji są używane te wartości:

  • Wartość minSdkVersion wynosi co najmniej 19
  • Wartość compileSdkVersion wynosi co najmniej 28

Konfigurowanie aplikacji na koncie AdMob

Aby zarejestrować swoją aplikację jako aplikację w AdMob, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto AdMob lub zarejestruj.

 2. Zarejestruj swoją aplikację w AdMob. W tym kroku zostanie utworzona aplikacja AdMob z niepowtarzalnym identyfikatorem aplikacji AdMob, która będzie potrzebna w dalszej części tego przewodnika.

Konfigurowanie aplikacji

 1. W pliku build.gradle na poziomie projektu umieść Repozytorium Maven i Maven oraz repozytorium Maven w sekcjach buildscript i allprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Dodaj zależności dla pakietu SDK do reklam mobilnych Google do pliku Gradle na poziomie aplikacji, zwykle w app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0'
  }
  
 3. Dodaj AdMob identyfikator aplikacji (zidentyfikowany w AdMob interfejsie) do pliku AndroidManifest.xml Twojej aplikacji. Aby to zrobić, dodaj tag <meta-data> z elementem android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Identyfikator aplikacji znajdziesz w AdMob interfejsie użytkownika. W polu android:value wpisz własny AdMob identyfikator aplikacji (w cudzysłowie).

  <manifest>
    <application>
      <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    </application>
  </manifest>
  

  W rzeczywistej aplikacji użyj rzeczywistego AdMob identyfikatora aplikacji, a nie podanego powyżej. Jeśli chcesz poeksperymentować z pakietem SDK w aplikacji Hello World, możesz użyć przykładowego identyfikatora aplikacji podanego powyżej.

  Pamiętaj też, że dodanie tagu <meta-data> (jak pokazano powyżej) powoduje awarię z komunikatem:

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (Opcjonalnie) Zadeklaruj uprawnienia aplikacji AD_ID do wcześniejszych wersji Androida.

  Jeśli Twoja aplikacja używa pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.4.0 lub nowszej, możesz pominąć ten krok, ponieważ SDK automatycznie deklaruje uprawnienia com.google.android.gms.permission.AD_ID i ma dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam, gdy tylko jest on dostępny.

  W przypadku aplikacji korzystających z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.3.0 lub starszej i kierowanych na Androida 13 musisz dodać uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID w pliku AndroidManifest.xml, by pakiet SDK do reklam mobilnych Google miał dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam:

  <manifest>
    <application>
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
      <-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
      <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
    </application>
  </manifest>
  

  Aby dowiedzieć się więcej o deklaracji uprawnień com.google.android.gms.permission.AD_ID, w tym o tym, jak ją wyłączyć, przeczytaj ten artykuł w Konsoli Play.

Zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Zanim wczytasz reklamy, poproś aplikację o zainicjowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google, wywołując MobileAds.initialize(), który inicjuje ten pakiet SDK, a potem wywołuje detektor ukończenia po zakończeniu inicjowania (lub po upływie 30 sekund). Należy to zrobić tylko raz, najlepiej podczas uruchamiania aplikacji.

Reklamy mogą być wstępnie wczytywane przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub pakiety SDK partnerów zapośredniczenia po wywołaniu strony MobileAds.initialize(). Jeśli musisz uzyskać zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ustaw flagi związane z żądaniem (np. tagForChildDirectedTreatment lub tag_for_under_age_of_consent) lub w inny sposób podejmiesz działanie przed wczytaniem reklam, upewnij się, że inicjujesz pakiet SDK do reklam mobilnych Google.

Oto przykład wywołania metody initialize() w aktywności:

Przykładowa główna aktywność (fragment)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

Jeśli używasz zapośredniczenia, przed wczytaniem reklam zaczekaj na wywołanie modułu obsługi ukończenia, ponieważ dzięki temu wszystkie adaptery zapośredniczenia zostaną zainicjowane.

Wybierz format reklamy

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google został zaimportowany. Możesz zaimplementować reklamę. AdMob Oferuje różne formaty reklam, dzięki czemu możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

Prostokątne reklamy wyświetlane u góry lub u dołu ekranu urządzenia. Banery reklamowe pozostają na ekranie, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z aplikacją, i mogą się automatycznie odświeżać po upływie określonego czasu. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z reklam mobilnych, to dobry punkt wyjścia.

Implementowanie banerów reklamowych

Reklama pełnoekranowa

reklamy pełnoekranowe, które Zakryją interfejs aplikacji, dopóki użytkownik jej nie zamknie; Najlepiej używać ich w naturalnych przerwach w wyświetlaniu aplikacji, np. między poziomami w grze lub tuż po ukończeniu zadania.

Stosowanie reklam pełnoekranowych

Natywny

Reklamy dostosowywane do wyglądu i stylu Twojej aplikacji. To Ty decydujesz, jak i gdzie mają być umieszczane, by więc zachować spójność z interfejsem aplikacji.

Implementowanie reklam natywnych

Otrzymano

Reklamy, które nagradzają użytkowników za oglądanie krótkich filmów oraz interakcję z reklamami i ankietami. Służy do zarabiania na aplikacjach, które są bezpłatne.

Wdrażanie reklam z nagrodą

Dodatkowe materiały

Repozytorium reklam mobilnych Google w GitHubie pokazuje, jak używać różnych formatów reklam dostępnych w tym interfejsie API.