Wypróbuj

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zintegrowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google z aplikacją to pierwszy krok do wyświetlania reklam i generowania przychodów. Po zintegrowaniu pakietu SDK możesz wybrać format reklamy (np. reklamę natywną lub wideo z nagrodą) i wykonać instrukcje, by go zaimplementować.

Zanim zaczniesz

Aby przygotować aplikację, wykonaj czynności opisane w kolejnych sekcjach.

Wymagania wstępne aplikacji

 • Android 3.2 lub nowsza wersja
 • Upewnij się, że plik kompilacji aplikacji korzysta z tych wartości:

  • minSdkVersion 19 lub więcej
  • compileSdkVersion 28 lub więcej

Skonfiguruj aplikację na koncie AdMob

Aby zarejestrować aplikację jako aplikację AdMob, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na konto AdMob lub zarejestruj się na nie.

 2. Zarejestruj aplikację w AdMob W ramach tego kroku zostanie utworzona aplikacja AdMob z unikalnym identyfikatorem aplikacji AdMob, który będzie potrzebny później w tym przewodniku.

Konfigurowanie aplikacji

 1. W pliku build.gradle na poziomie projektu uwzględnij repozytorium Maven i Google Workspace w sekcji buildscript i allprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Dodaj zależności do pakietu SDK do reklam mobilnych Google do pliku Gradle na poziomie aplikacji – zwykle jest to app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0'
  }
  
 3. Dodaj AdMob identyfikator aplikacji (określony w interfejsieAdMob) do pliku aplikacji AndroidManifest.xml. Aby to zrobić, dodaj tag <meta-data> z atrybutem android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Identyfikator aplikacji znajdziesz w AdMob interfejsie. W polu android:value wstaw AdMob identyfikator aplikacji w cudzysłowie.

  <manifest>
    <application>
      <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    </application>
  </manifest>
  

  W rzeczywistej aplikacji użyj rzeczywistego AdMob identyfikatora aplikacji, a nie tego, który został wymieniony powyżej. Jeśli chcesz po prostu przetestować pakiet SDK w aplikacji Hello World, możesz użyć przykładowego identyfikatora aplikacji podanego powyżej.

  Pamiętaj też, że dodanie tagu <meta-data> (jak pokazano powyżej) powoduje awarię z komunikatem:

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (Opcjonalnie) Zadeklaruj uprawnienia aplikacji AD_ID do działania na wcześniejszych wersjach Androida.

  Jeśli Twoja aplikacja używa pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.4.0 lub nowszej, możesz pominąć ten krok, ponieważ pakiet SDK automatycznie deklaruje uprawnienia com.google.android.gms.permission.AD_ID i ma dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam, gdy tylko jest on dostępny.

  W przypadku aplikacji, które korzystają z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.3.0 lub starszej i są kierowane na Androida 13, musisz dodać uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID w pliku AndroidManifest.xml pakietu SDK do reklam mobilnych Google, aby uzyskać dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam:

  <manifest>
    <application>
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
      <-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
      <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
    </application>
  </manifest>
  

  Więcej informacji o deklarowaniu uprawnienia com.google.android.gms.permission.AD_ID, w tym o jego wyłączaniu, znajdziesz w tym artykule w Konsoli Play.

Zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Przed wczytaniem reklam aplikacja musi zainicjować pakiet SDK do reklam mobilnych Google, wywołując metodę MobileAds.initialize(), która inicjuje pakiet SDK, a po jego zakończeniu (lub 30 sekundach bezczynności) wywołuje detektor. Wystarczy to zrobić raz, najlepiej przy uruchamianiu aplikacji.

Reklamy mogą być wstępnie wczytywane przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub pakiety SDK partnerów zapośredniczenia po wywołaniu elementu MobileAds.initialize(). Jeśli musisz uzyskać zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ustawić flagi dotyczące żądań (np. tagForChildDirectedTreatment lub tag_for_under_age_of_consent) lub w inny sposób podjąć działania przed wczytaniem reklam, zrób to przed zainicjowaniem pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Oto przykład wywołania metody initialize() w aktywności:

Przykładowa główna aktywność (fragment)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

Jeśli korzystasz z zapośredniczenia, przed wczytaniem reklam poczekaj, aż moduł obsługi zakończenia zostanie wywołany, aby upewnić się, że wszystkie adaptery zapośredniczenia zostaną zainicjowane.

Wybierz format reklamy

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google jest teraz zaimportowany. Możesz teraz zaimplementować reklamę. AdMob Oferuje wiele różnych formatów reklam, więc możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

Prostokątne reklamy wyświetlane u góry lub u dołu ekranu urządzenia. Banery reklamowe pozostają widoczne na ekranie, gdy użytkownicy korzystają z aplikacji, i po pewnym czasie mogą się automatycznie odświeżać. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z reklam mobilnych, warto zacząć od tego.

Wdrażanie banerów reklamowych

Pełnoekranowa

Reklamy pełnoekranowe, które zasłaniają interfejs aplikacji do momentu zamknięcia przez użytkownika. Najlepiej sprawdzają się w naturalnych przerwach w procesie uruchamiania aplikacji, np. między poziomami gry lub po zakończeniu zadania.

Stosowanie reklam pełnoekranowych

Natywny

Reklamy dostosowywane do wyglądu i sposobu działania aplikacji. To Ty decydujesz, jak i gdzie się znajdują, więc układ jest bardziej dopasowany do projektu Twojej aplikacji.

Wdrażanie reklam natywnych

Otrzymano

Reklamy, które zachęcają użytkowników do oglądania krótkich filmów i korzystania z reklam demonstracyjnych gier oraz ankiet. Dane służą do zarabiania na bezpłatnych aplikacjach.

Wdrażanie reklam z nagrodą

Dodatkowe materiały

Repozytorium reklam mobilnych Google w GitHubie pokazuje, jak używać różnych formatów reklam dostępnych w tym interfejsie API.