Mẫu quảng cáo gốc

Tải mẫu quảng cáo gốc xuống

Bằng cách sử dụng quảng cáo gốc, bạn có thể tùy chỉnh quảng cáo của mình nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Trải nghiệm người dùng tốt hơn có thể giúp tăng mức độ tương tác và cải thiện lợi nhuận tổng thể của bạn

Để sử dụng quảng cáo gốc một cách hiệu quả nhất, bạn cần định kiểu cho bố cục quảng cáo sao cho quảng cáo trông giống như một phần mở rộng tự nhiên của ứng dụng. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã tạo các Mẫu quảng cáo gốc.

Mẫu quảng cáo gốc là các chế độ xem đoạn mã hoàn chỉnh cho quảng cáo gốc của bạn, được thiết kế để giúp triển khai quảng cáo gốc một cách nhanh chóng và sửa đổi dễ dàng. Với Mẫu quảng cáo gốc, bạn có thể triển khai quảng cáo gốc đầu tiên chỉ trong vài phút và nhanh chóng tùy chỉnh giao diện mà không cần dùng nhiều mã. Bạn có thể đặt các mẫu này ở mọi vị trí mà bạn muốn, chẳng hạn như trong chế độ xem tuần hoàn được dùng trong nguồn cấp tin tức, trong hộp thoại hoặc bất kỳ nơi nào khác trong ứng dụng.

.

Chúng tôi cung cấp các mẫu quảng cáo gốc như một chức năng của Android Studio, vì vậy, bạn có thể dễ dàng đưa các mẫu này vào dự án và sử dụng theo ý mình.

Kích thước mẫu

Có hai mẫu quảng cáo gốc: nhỏ và vừa. Cả hai đều sử dụng lớp TemplateView và đều có tỷ lệ khung hình cố định. Các mẫu này sẽ chuyển tỷ lệ để lấp đầy chiều rộng của chế độ xem gốc.

Mẫu nhỏ

@layout/gnt_small_template_view

Mẫu nhỏ là lựa chọn lý tưởng cho chế độ xem tuần hoàn hoặc bất cứ lúc nào bạn cần một chế độ xem quảng cáo hình chữ nhật dài. Ví dụ: bạn có thể sử dụng mẫu nhỏ cho quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu.

Mẫu trung bình

@layout/gnt_medium_template_view

Mẫu trung bình chiếm từ một nửa đến ba phần tư chế độ xem trang, nhưng cũng có thể được dùng trong nguồn cấp dữ liệu. Mẫu này là lựa chọn tốt cho trang đích hoặc trang màn hình chờ.

Hãy thoải mái thử nghiệm với vị trí đặt quảng cáo. Tất nhiên, bạn cũng có thể thay đổi mã nguồn và tệp XML để phù hợp với yêu cầu của mình.

Cài đặt mẫu quảng cáo gốc

Để cài đặt các mẫu quảng cáo gốc, bạn chỉ cần tải tệp zip xuống (bằng cách sử dụng tùy chọn Sao chép hoặc tải xuống trên GitHub) và nhập chức năng vào dự án Android Studio hiện tại.

 1. Chọn Tệp > Mới > Nhập chức năng.

 2. Chọn thư mục nativetemplates.

  nhập mẫu quảng cáo gốc

 3. Thêm dòng sau vào tệp build.gradle cấp ứng dụng:

  dependencies {
          ...
          implementation project(':nativetemplates')
      ...
  }
  

Sử dụng mẫu quảng cáo gốc

Bạn có thể sử dụng mẫu trong bất kỳ tệp XML bố cục nào, như mọi nhóm chế độ xem khác.

thêm mẫu vào bố cục

Quy trình sử dụng mẫu gồm 2 bước:

 1. Trước tiên, bạn cần thêm mẫu vào bố cục.

  <LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    tools:showIn="@layout/activity_main" >
  
  <!-- This is your template view -->
  <com.google.android.ads.nativetemplates.TemplateView
    android:id="@+id/my_template"
    <!-- this attribute determines which template is used. The other option is
    @layout/gnt_medium_template_view -->
    app:gnt_template_type="@layout/gnt_small_template_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
  
  ...
  </LinearLayout>
  
 2. Tiếp theo, bạn cần cung cấp quảng cáo gốc cho mẫu khi quảng cáo tải:

  MobileAds.initialize(this);
  AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(this, "ca-app-pub-3940256099942544/2247696110")
    .forNativeAd(new NativeAd.OnNativeAdLoadedListener() {
      @Override
      public void onNativeAdLoaded(NativeAd nativeAd) {
        NativeTemplateStyle styles = new
         NativeTemplateStyle.Builder().withMainBackgroundColor(background).build();
        TemplateView template = findViewById(R.id.my_template);
        template.setStyles(styles);
        template.setNativeAd(nativeAd);
      }
     })
     .build();
  
  adLoader.loadAd(new AdRequest.Builder().build());
  

Khóa từ điển kiểu

Có 2 cách để định kiểu cho mẫu: sử dụng XML bố cục truyền thống và sử dụng đối tượng NativeTemplateStyle.Builder của chúng tôi. Mã mẫu ở trên minh họa cách sử dụng đối tượng NativeTemplateStyle.Builder để đặt màu nền chính, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nhiều tùy chọn khác. Dưới đây là tất cả các phương thức có sẵn của trình tạo. Trình tạo sẽ trả về một đối tượng NativeTemplateStyle và đối tượng này sẽ ghi đè bất kỳ kiểu bố cục XML nào. Bố cục XML gnt_small_template.xmlgnt_medium_template.xml sử dụng cùng một thông số định kiểu dành cho Android mà bạn đã quen thuộc.

Phương thức trình tạo cho kiểu mẫu quảng cáo gốc
withCallToActionTextTypeface Typeface callToActionTextTypeface

Kiểu chữ cho lời kêu gọi hành động.

withCallToActionTextSize float callToActionTextSize

Kích thước của văn bản lời kêu gọi hành động.

withCallToActionTypefaceColor int callToActionTypefaceColor

Màu của văn bản của lời kêu gọi hành động.

withCallToActionBackgroundColor ColorDrawable callToActionBackgroundColor

Màu nền của lời kêu gọi hành động.

withPrimaryTextTypeface Typeface primaryTextTypeface

Kiểu chữ của hàng văn bản đầu tiên.

withPrimaryTextSize float primaryTextSize

Kích thước của hàng văn bản đầu tiên.

withPrimaryTextTypefaceColor int primaryTextTypefaceColor

Màu của hàng văn bản đầu tiên.

withPrimaryTextBackgroundColor ColorDrawable primaryTextBackgroundColor

Màu nền của hàng văn bản đầu tiên.

withSecondaryTextTypeface Typeface secondaryTextTypeface

Kiểu chữ của hàng văn bản thứ hai.

withSecondaryTextSize float secondaryTextSize

Kích thước của hàng văn bản thứ hai.

withSecondaryTextTypefaceColor int secondaryTextTypefaceColor

Màu văn bản của hàng văn bản thứ hai.

withSecondaryTextBackgroundColor ColorDrawable secondaryTextBackgroundColor

Màu nền của hàng văn bản thứ hai.

withTertiaryTextTypeface Typeface tertiaryTextTypeface

Kiểu chữ của hàng thứ ba của văn bản.

withTertiaryTextSize float tertiaryTextSize

Kích thước của hàng văn bản thứ ba.

withTertiaryTextTypefaceColor int tertiaryTextTypefaceColor

Màu văn bản của hàng văn bản thứ ba.

withTertiaryTextBackgroundColor ColorDrawable tertiaryTextBackgroundColor

Màu nền của hàng văn bản thứ ba.

withMainBackgroundColor ColorDrawable mainBackgroundColor

Màu nền chính.

Đóng góp

Chúng tôi đã tạo Mẫu quảng cáo gốc để giúp bạn phát triển quảng cáo gốc một cách nhanh chóng. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp của bạn cho kho GitHub của chúng tôi nhằm bổ sung thêm các mẫu hoặc tính năng mới. Hãy gửi ý kiến đề xuất của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét.