Zintegruj Chartboost z zapośredniczeniem

Z tego przewodnika dowiesz się, jak za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google wczytywać reklamy z Chartboost i wyświetlać je z wykorzystaniem zapośredniczenia oraz jak integracje kaskadowe. Omówiono w nim, jak dodać Chartboost do konfiguracji zapośredniczenia jednostki reklamowej oraz jak zintegrować pakiet SDK i adapter Chartboost z aplikacją Android .

Obsługiwane integracje i formaty reklam

Adapter zapośredniczenia AdMob dla Chartboost ma te możliwości:

Integracja
Ustalanie stawek
Wodospad
Formaty
Baner
Pełnoekranowa
Otrzymano
Natywna

Wymagania

 • Android API na poziomie 21 lub wyższym

Krok 1. Skonfiguruj Chartboost

Załóż konto Chartboost i zaloguj się, gdy Twoje konto zostanie zweryfikowane. Kliknij przycisk + APLIKACJA na pasku bocznym po lewej stronie. Wypełnij formularz i kliknij Zapisz, aby dodać aplikację do Chartboost.

Dodaj aplikację Chartboost

Następnie w panelu Chartboost swojej aplikacji wybierz Ustawienia aplikacji > Ustawienia podstawowe i znajdź swój identyfikator aplikacji i podpis aplikacji.

Ustawienia aplikacji Chartboost

AdMob Aby skonfigurować identyfikator jednostki reklamowejAdMob , musisz podać identyfikator użytkownika i podpis użytkownika Chartboost. Parametry te znajdziesz w panelu Chartboost, klikając Narzędzia > Eksplorator interfejsów API. W sekcji Uwierzytelnianie znajdziesz Identyfikator użytkownika i Podpis użytkownika.

Eksplorator API Chartboost

Krok 2. Skonfiguruj ustawienia zapośredniczenia AdMob w jednostce reklamowej

Musisz dodać Chartboost do konfiguracji zapośredniczenia jednostki reklamowej. Najpierw zaloguj się na konto AdMob.

Następnie otwórz kartę Zapośredniczenie. Jeśli masz istniejącą grupę zapośredniczenia, którą chcesz zmodyfikować, kliknij jej nazwę, by ją edytować, i przejdź od razu do sekcji Dodaj Chartboost jako źródło reklam.

Aby utworzyć nową grupę zapośredniczenia, kliknij Utwórz grupę zapośredniczenia.

Karta Zapośredniczenie AdMob Beta

Podaj format reklamy i platformę, a następnie kliknij Dalej.

Nazwij grupę zapośredniczenia i wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy. Następnie ustaw stan grupy zapośredniczenia na Włączona. Następnie kliknij Dodaj jednostki reklamowe. Otworzy się nakładka wyboru jednostek reklamowych.

Nowa grupa zapośredniczenia 2

Powiąż tę grupę zapośredniczenia z istniejącą jednostką reklamową AdMob. Następnie kliknij Gotowe.

Wybierz jednostkę reklamową

Na karcie jednostek reklamowych powinny się pojawić wybrane jednostki reklamowe.

Jednostki reklamowe w grupie zapośredniczenia

Dodawanie Chartboost jako źródła reklam

Na karcie Źródła reklam kliknij Dodaj sieć reklamową. Następnie wybierz Chartboost.

Włącz opcję Optymalizuj. Wpisz swoje identyfikatory użytkownika i podpis użytkownika uzyskane w poprzedniej sekcji, aby skonfigurować optymalizację źródła reklam na potrzeby Chartboost. Następnie wpisz wartość eCPM dla Chartboost i kliknij Dalej.

Jeśli masz już mapowanie dla Chartboost, możesz je po prostu wybrać. W przeciwnym razie kliknij Dodaj mapowanie.

Następnie wpisz nazwę mapowania, identyfikator aplikacji i podpis aplikacji uzyskane w poprzedniej sekcji. Podaj też lokalizację reklamy (np. „Game Over Screen”), która jednoznacznie identyfikuje to miejsce docelowe w aplikacji. Następnie kliknij Gotowe.

Lokalizacje reklam Chartboost (nazwane lokalizacje) to proste nazwy miejsc w aplikacji, w których chcesz wyświetlać reklamę. AdMob wysyła żądania do lokalizacji określonej w ustawieniach. Po wysłaniu żądań Chartboost dodaje lokalizację do swojego panelu na potrzeby raportowania.

W panelu Chartboost Lokalizacje reklam możesz wyświetlić na stronie Ustawienia podstawowe, klikając Ustawienia zaawansowane. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Named Locations (Nazwane lokalizacje) w Chartboost.

Na koniec kliknij Gotowe, aby dodać Chartboost jako źródło reklam, a następnie kliknij Zapisz.

Krok 3. Zaimportuj pakiet SDK i adapter Chartboost

Dodaj to repozytorium Maven i zależności implementacji z najnowszymi wersjami pakietu SDK Chartboost i adaptera do pliku build.gradle na poziomie aplikacji:

repositories {
  google()
  mavenCentral()
}

...
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0'
  implementation 'com.google.ads.mediation:chartboost:9.4.1.0'
}
...

Integracja ręczna

 1. Pobierz plik .aar z najnowszą wersją pakietu SDK Chartboost z Maven Central i dodaj go do projektu.

 2. Otwórz artefakty adaptera Chartboost w repozytorium Google Maven. Wybierz najnowszą wersję, pobierz plik .aar adaptera Chartboost i dodaj go do swojego projektu.

Krok 4. Wymagany dodatkowy kod

Modyfikowanie pliku AndroidManifest

Inne elementy

Dodaj ten atrybut do każdej aktywności w pliku AndroidManifest.xml, która będzie wyświetlać reklamy Chartboost i obsługuje różne orientacje:

android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"

Zdarzenia cyklu życia

Zgodnie z zaleceniem Chartboost dodaj ten kod do wszystkich zdarzeń cyklu życia aktywności, które będą wyświetlać reklamy Chartboost

Java

import com.chartboost.sdk.Chartboost;
// ...

@Override
public void onBackPressed() {
  // If an interstitial is on screen, close it.
  if (Chartboost.onBackPressed()) {
    return;
  } else {
    super.onBackPressed();
  }
}

Kotlin

import com.chartboost.sdk.Chartboost
// ...

@Override
fun onBackPressed() {
  // If an interstitial is on screen, close it.
  if (Chartboost.onBackPressed())
    return
  else
    super.onBackPressed()
}

Krok 5. Przetestuj implementację

Reklamy testowe możesz włączyć dla swojej aplikacji w panelu Chartboost w sekcji Ustawienia aplikacji > Ustawienia podstawowe, jak pokazano poniżej.

Tryb testowy Chartboost

Po włączeniu trybu testowego możesz wysyłać żądania reklam, używając wcześniej utworzonego identyfikatora jednostki reklamowej, i otrzymywać testową reklamę Chartboost.

Krok 6. Przygotuj aplikację do wykorzystania w wersji produkcyjnej

Gdy otrzymasz reklamy testowe Chartboost, Twoja aplikacja zostanie umieszczona w serwisie Publisher App Review opracowanym przez Chartboost. Po zatwierdzeniu aplikacji możesz utworzyć kampanię publikacji, aby skonfigurować aplikację pod kątem wyświetlania reklam w Chartboost.

W menu po lewej stronie wybierz kolejno Generowanie przychodu > Kampanie publikowania i kliknij Dodaj kampanię (lub + Dodaj kampanię w prawym górnym rogu panelu, jeśli masz już inne kampanie), a gdy pojawi się prośba, wybierz Publikowanie w sieci.

Dodaj kampanię Chartboost

Wpisz nazwę kampanii wydawniczej, wybierz Typ miejsca docelowego i jako platformę wybierz Google Play . Jeśli Twoja aplikacja została zatwierdzona przez Chartboost, możesz ją wybrać i zastosować w tej kampanii. Wypełnij pozostałe pola formularza i kliknij Zapisz, aby zakończyć dodawanie kampanii.

Kampania Chartboost

Znakomicie. Masz teraz działającą integrację zapośredniczenia z Chartboost.

Kroki opcjonalne:

Zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz dopilnować, aby użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) otrzymywali od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego określone informacje na temat korzystania z identyfikatorów urządzeń i danych osobowych oraz uzyskali od nich zgodę. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Podczas wnioskowania o zgodę musisz wskazać każdą sieć reklamową w łańcuchu zapośredniczenia, która może gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe oraz dostarczać informacje o wykorzystywaniu każdej sieci. Google nie jest obecnie w stanie automatycznie przekazać takim sieciom zgody użytkownika na wykorzystanie danych.

W pakiecie SDK w wersji 8.1.0 aplikacja Chartboost dodała metodę addDataUseConsent(). Poniższy przykładowy kod zawiera prośbę o zgodę na użycie danych w usłudze NON_BEHAVIORAL. Jeśli chcesz wywoływać tę metodę, zalecamy zrobienie tego przed wysłaniem żądań reklam za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Java

DataUseConsent dataUseConsent = new GDPR(GDPR.GDPR_CONSENT.NON_BEHAVIORAL);
Chartboost.addDataUseConsent(context, dataUseConsent);

Kotlin

val dataUseConsent = GDPR(GDPR.GDPR_CONSENT.NON_BEHAVIORAL)
Chartboost.addDataUseConsent(context, dataUseConsent)

Zapoznaj się z artykułem na temat RODO napisanym przez Chartboosta i jego metodami ochrony prywatności na urządzeniach z Androidem , aby dowiedzieć się więcej i poznać wartości podawane w każdej z tych metod.

Dodanie Chartboost do listy partnerów reklamowych zgodnie z RODO

Wykonaj czynności opisane w sekcji Ustawienia RODO , aby dodać firmę Chartboost do listy partnerów reklamowych zgodnych z RODO wAdMob interfejsie.

Ustawa CCPA

Amerykańskie przepisy stanowe o ochronie prywatności wymagają przyznania użytkownikom prawa do wycofania zgody na „sprzedaż” ich „danych osobowych” (w znaczeniu określonym w ustawie) za pomocą dobrze widocznego linku „Do Not Sell My Personal Information” („Nie sprzedawaj moich informacji osobistych”) na stronie głównej podmiotu sprzedającego. W przewodniku po zgodności z amerykańskimi przepisami stanowymi dotyczącymi ochrony prywatności możesz włączyć ograniczone przetwarzanie danych na potrzeby wyświetlania reklam Google, ale Google nie może zastosować tego ustawienia do każdej sieci reklamowej w łańcuchu zapośredniczenia. Dlatego musisz wskazać wszystkie sieci reklamowe w łańcuchu zapośredniczenia, które mogą uczestniczyć w sprzedaży danych osobowych, i zastosować się do wskazówek każdej z nich, aby zachować zgodność z zasadami.

W pakiecie SDK w wersji 8.1.0 aplikacja Chartboost dodała metodę addDataUseConsent(). Poniższy przykładowy kod zawiera prośbę o zgodę na użycie danych w usłudze OPT_IN_SALE. Jeśli chcesz wywoływać tę metodę, zalecamy zrobić to przed wysyłaniem żądań reklam za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Java

DataUseConsent dataUseConsent = new CCPA(CCPA.CCPA_CONSENT.OPT_IN_SALE);
Chartboost.addDataUseConsent(context, dataUseConsent);

Kotlin

val dataUseConsent = CCPA(CCPA.CCPA_CONSENT.OPT_IN_SALE)
Chartboost.addDataUseConsent(context, dataUseConsent)

Zapoznaj się z artykułem na temat ustawy CCPA firmy Chartboost i dotyczącymi jej metodami ochrony prywatności na Androidzie , aby dowiedzieć się więcej i poznać wartości, które mogą być podawane w każdej z tych metod.

Uprawnienia

Aby uzyskać optymalną wydajność, Chartboost zaleca dodanie do pliku AndroidManifest.xml aplikacji tych opcjonalnych uprawnień:

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

Kody błędów

Jeśli adapter nie otrzyma reklamy z Chartboost, możesz sprawdzić podstawowy błąd w odpowiedzi na reklamę, używając ResponseInfo.getAdapterResponse() w ramach tych klas:

com.google.ads.mediation.chartboost.ChartboostAdapter
com.google.ads.mediation.chartboost.ChartboostMediationAdapter

Oto kody i powiązane komunikaty, które wysyła adapter Chartboost, gdy reklama się nie wczyta:

Kod błędu Przyczyna
0-99 Pakiet SDK Chartboost zwrócił błąd. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Chartboost.
101 Żądany rozmiar reklamy nie pasuje do rozmiaru banera obsługiwanego przez Chartboost.
102 Chartboost może załadować tylko 1 reklamę na lokalizację.
103 Brakuje parametrów serwera Chartboost skonfigurowanych w interfejsie AdMob lub są one nieprawidłowe.
104 Reklama pełnoekranowa lub reklama z nagrodą Chartboost nie jest gotowa do wyświetlania.
101 Brakuje parametrów serwera Chartboost skonfigurowanych w interfejsie AdMob lub są one nieprawidłowe.
102 Pakiet SDK Chartboost zwrócił błąd inicjowania.
103 Reklama z Chartboost nie jest przechowywana w pamięci podręcznej w czasie wyświetlania.
104 Żądany rozmiar reklamy nie pasuje do rozmiaru banera obsługiwanego przez Chartboost.
105 Wersja systemu operacyjnego urządzenia jest starsza niż minimalna obsługiwana wersja systemu operacyjnego SDK Chartboost SDK.
200-299 Błędy pamięci podręcznej pakietu SDK Chartboost. Więcej informacji znajdziesz w kodzie.
300-399 Błędy wyświetlania w pakiecie SDK Chartboost. Więcej informacji znajdziesz w kodzie.
400-499 Błędy kliknięć w pakiecie SDK Chartboost. Więcej informacji znajdziesz w kodzie.

Dodatkowe materiały

Strona Rozpocznij kampanię publikowania zawiera dodatkowe informacje o konfigurowaniu kampanii publikowania Chartboost.

Historia zmian adaptera zapośredniczenia na Androida Chartboost

Wersja 9.4.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost w wersji 9.4.1.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 22.2.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.4.1.

Wersja 9.4.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost w wersji 9.4.0.

Stworzone i przetestowane:

 • pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 22.1.0,
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.4.0.

Wersja 9.3.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost w wersji 9.3.1.

Stworzone i przetestowane:

 • pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 22.1.0,
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.3.1.

Wersja 9.3.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost w wersji 9.3.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 22.0.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.3.0.

Wersja 9.2.1.1

 • Zaktualizowano adapter, aby używać nowej klasy VersionInfo.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 22.0.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 22.0.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.2.1.

Wersja 9.2.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 9.2.1.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 21.5.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.2.1.

Wersja 9.2.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 9.2.0.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 21.5.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 21.5.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.2.0.

Wersja 9.1.1.0

 • Dodano metodę ChartboostMediationAdapter.setAppParams(String, String) jako opcjonalny sposób zakodowania na stałe identyfikatora aplikacji i podpisu aplikacji, których należy użyć do zainicjowania pakietu SDK Chartboost.
 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 9.1.1.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 21.3.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 21.3.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 9.1.1.

Wersja 8.4.3.1

 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 21.0.0.
 • Zaktualizowano minimalny wymagany poziom interfejsu Android API do 19.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 21.0.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.4.3.

Wersja 8.4.3.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.4.3.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.6.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.4.3.

Wersja 8.4.2.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.4.2.
 • Zaktualizowano compileSdkVersion i targetSdkVersion do interfejsu API 31.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 20.6.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.6.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.4.2.

Wersja 8.4.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.4.1.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 20.6.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.6.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.4.1

Wersja 8.3.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.3.1
 • Zaktualizowano adapter, aby używał nowego interfejsu API AdError.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.5.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.3.1

Wersja 8.3.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.3.0.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 20.5.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.5.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.3.0.

Wersja 8.2.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.2.1.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 20.1.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.1.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.2.1

Wersja 8.2.0.1

 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 20.0.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.0.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.2.0.

Wersja 8.2.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.2.0.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 19.5.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.5.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.2.0.

Wersja 8.1.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.1.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.2.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.1.0.

Wersja 8.0.3.2

 • Dodaliśmy opisowe kody błędów oraz przyczyny niepowodzenia wczytywania/pokazania adaptera.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 19.2.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.2.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.0.3.

Wersja 8.0.3.1

 • Dodano obsługę banerów reklamowych Chartboost.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.1.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.0.3.

Wersja 8.0.3.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.0.3.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 19.1.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.1.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.0.3.

Wersja 8.0.2.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.0.2.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 19.0.1.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 19.0.1.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.0.2.

Wersja 8.0.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 8.0.1.
 • Wymaga pakietu SDK Chartboost w wersji 8.0.1 lub nowszej.
 • Do wczytywania reklam nie jest już wymagany kontekst aktywności.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 18.3.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 8.0.1

Wersja 7.5.0.1

 • Naprawiliśmy błąd, który powodował, że adapter Chartboost nie wywoływał zdarzeń reklamowych.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 18.3.0.

Stworzone i przetestowane:

 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google w wersji 18.3.0.
 • Pakiet SDK Chartboost w wersji 7.5.0.

Wersja 7.5.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.5.0
 • Adapter został przeniesiony, aby mógł używać zależności AndroidX.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 18.1.1.

Wersja 7.3.1.1

 • Zaktualizowaliśmy przejściówkę, aby obsługiwała nowy interfejs Nagrody z nagrodą w otwartej wersji beta.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wersji 17.2.0.

Wersja 7.3.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.3.1

Wersja 7.3.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.3.0.

Wersja 7.2.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.2.1

Wersja 7.2.0.1

 • Zaktualizowano adapter, aby wywoływać zdarzenie reklamowe onRewardedVideoComplete().

Wersja 7.2.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.2.0

Wersja 7.1.0.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.1.0

Wersja 7.0.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 7.0.1.
 • Dodaliśmy obsługę nowych kodów błędów Chartboost.
 • Zaktualizowano projekt adaptera dla Androida Studio 3.0

Wersja 7.0.0.0

 • Zaktualizowaliśmy adapter, aby był zgodny z pakietem SDK Chartboost 7.0.0.

Wersja 6.6.3.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 6.6.3.

Wersja 6.6.2.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 6.6.2.

Wersja 6.6.1.0

 • Zweryfikowana zgodność z pakietem SDK Chartboost 6.6.1

Wersja 6.6.0.0

 • Zmieniono system nazewnictwa wersji na [wersja pakietu SDK Chartboost][wersja poprawki adaptera].
 • Adaptery można teraz dodawać jako zależność kompilacji, dodając ten kod do tagu zależności pliku build.gradle: compile 'com.google.ads.mediation:chartboost:6.6.0.0'
 • Przeniesiono do dystrybucji adaptera jako aar zamiast pliku jar (dodatkowe instrukcje znajdziesz w pliku README).

Wersja 1.1.0

 • Usunięto lokalizację reklamy Chartboost z dodatkowych ustawień Chartboost. Lokalizacja reklamy jest teraz określana w konsoli AdMob podczas konfigurowania Chartboost na potrzeby zapośredniczenia.

Wersja 1.0.0

 • Pierwsza wersja. Obsługuje reklamy wideo oparte na nagrodach i reklamy pełnoekranowe.