Uygulama Açma Reklamları

yer tutucu2 l10n-yer

Bu kılavuz, Google Mobile Ads Android SDK'sını kullanarak uygulama açılış reklamlarını entegre eden yayıncılar için hazırlanmıştır.

Uygulama açılış reklamları, uygulama yükleme ekranlarından para kazanmak isteyen yayıncılara yönelik özel bir reklam biçimidir. Uygulama açılış reklamları, herhangi bir zamanda kapatılabilir ve kullanıcılarınız uygulamanızı ön plana getirdiğinde gösterilecek şekilde tasarlanmıştır.

Uygulama açılış reklamları, kullanıcıların uygulamanızda yer aldıklarını bilmesi için otomatik olarak küçük bir marka alanı gösterir. Uygulama açılış reklamının nasıl göründüğüne dair bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

Özet olarak önemli adımlar şunlardır:

 1. Google Mobile Ads SDK'sını başlatmak için Application sınıfını genişletin.
 2. Reklam göstermeden önce yükleyen bir yardımcı program sınıfı oluşturun.
 3. Bir reklam yükleyin.
 4. ActivityLifecycleCallbacks. dinle
 5. Reklamı gösterme ve geri çağırmaları işleme.
 6. Ön plandaki etkinlikler sırasında reklam göstermek için LifecycleObserver arayüzünü uygulayın ve kaydedin.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test yapın

Uygulamalarınızı oluştururken ve test ederken yayında, üretim amaçlı reklamlar yerine test reklamları kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, hesabınız askıya alınabilir.

Test reklamlarını yüklemenin en kolay yolu, uygulama açılış reklamları için özel test reklam birimi kimliğimizi kullanmaktır:

ca-app-pub-3940256099942544/3419835294

Her istek için test reklamları döndürecek şekilde özel olarak yapılandırılmıştır. Kodlama, test ve hata ayıklama sırasında bu özelliği kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Uygulamanızı yayınlamadan önce kendi reklam birimi kimliğinizle değiştirmeniz yeterlidir.

Mobile Ads SDK'sının test reklamlarının işleyiş şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek için Test Reklamları bölümünü inceleyin.

Uygulama sınıfını genişletin

Application sınıfını genişleten yeni bir sınıf oluşturun ve Google Mobile Ads SDK'sını başlatmak için aşağıdaki kodu ekleyin.

Java

/** Application class that initializes, loads and show ads when activities change states. */
public class MyApplication extends Application {

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  MobileAds.initialize(
    this,
    new OnInitializationCompleteListener() {
     @Override
     public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
    });
 }
}

Kotlin

/** Application class that initializes, loads and show ads when activities change states. */
class MyApplication : Application() {

 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  MobileAds.initialize(this) {}
 }
}

Bu işlem, SDK'yı ilk kullanıma hazırlar ve daha sonra uygulama ön planı etkinlikleri için kaydolacağınız bir iskelet sağlar.

Ardından, aşağıdaki kodu AndroidManifest.xml cihazınıza ekleyin:

<application
  android:name="com.google.android.gms.example.appopendemo.MyApplication" ...>
...
</application>

Gerçek paket adınızı belirtmeyi unutmayın.

Hizmet sınıfınızı uygulama

Reklamınızın kısa süre içinde gösterilmesi gerekir. Bu yüzden, reklamınızı görüntülemeden önce yüklemeniz en iyisidir. Bu sayede, kullanıcı uygulamanıza girer girmez reklam hazır olur. Reklamı göstermenize gerek kalmadan reklam isteği göndermek için yardımcı program kullanın.

MyApplication sınıfı içinde AppOpenAdManager adında yeni bir sınıf oluşturun ve aşağıdaki gibi doldurun:

Java

public class MyApplication extends Application {
 ...
 /** Inner class that loads and shows app open ads. */
 private class AppOpenAdManager {
  private static final String LOG_TAG = "AppOpenAdManager";
  private static final String AD_UNIT_ID = "ca-app-pub-3940256099942544/3419835294";

  private AppOpenAd appOpenAd = null;
  private boolean isLoadingAd = false;
  private boolean isShowingAd = false;

  /** Constructor. */
  public AppOpenAdManager() {}

  /** Request an ad. */
  private void loadAd(Context context) {
   // We will implement this below.
  }

  /** Check if ad exists and can be shown. */
  private boolean isAdAvailable() {
   return appOpenAd != null;
  }
 }
}

Kotlin

private const val String LOG_TAG = "AppOpenAdManager"
private const val String AD_UNIT_ID = "ca-app-pub-3940256099942544/3419835294"

public class MyApplication extends Application {
 ...
 /** Inner class that loads and shows app open ads. */
 private inner class AppOpenAdManager {
  private var appOpenAd: AppOpenAd? = null
  private var isLoadingAd = false
  var isShowingAd = false

  /** Request an ad. */
  fun loadAd(context: Context) {
   // We will implement this below.
  }

  /** Check if ad exists and can be shown. */
  private fun isAdAvailable(): Boolean {
   return appOpenAd != null
  }
 }
}

Artık bir yardımcı sınıfınız olduğuna göre bu sınıfı MyApplication sınıfınızda örnekleyebilirsiniz:

Java

public class MyApplication extends Application {

 private AppOpenAdManager appOpenAdManager;

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  MobileAds.initialize(
    this,
    new OnInitializationCompleteListener() {
     @Override
     public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
    });
  appOpenAdManager = new AppOpenAdManager(this);
 }
}

Kotlin

class MyApplication : Application() {

 private lateinit var appOpenAdManager: AppOpenAdManager

 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  MobileAds.initialize(this) {}
  appOpenAdManager = AppOpenAdManager()
 }
}

Reklam yükle

Sonraki adım, loadAd() yöntemini doldurmaktır.

Java

private class AppOpenAdManager {
 ...
 /** Request an ad. */
 public void loadAd(Context context) {
  // Do not load ad if there is an unused ad or one is already loading.
  if (isLoadingAd || isAdAvailable()) {
   return;
  }

  isLoadingAd = true;
  AdRequest request = new AdRequest.Builder().build();
  AppOpenAd.load(
    context, AD_UNIT_ID, request,
    AppOpenAd.APP_OPEN_AD_ORIENTATION_PORTRAIT,
    new AppOpenAdLoadCallback() {
     @Override
     public void onAdLoaded(AppOpenAd ad) {
      // Called when an app open ad has loaded.
      Log.d(LOG_TAG, "Ad was loaded.");
      appOpenAd = ad;
      isLoadingAd = false;
     }

     @Override
     public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
      // Called when an app open ad has failed to load.
      Log.d(LOG_TAG, loadAdError.getMessage());
      isLoadingAd = false;
     }
    });
 }
 ...
}

Kotlin

private inner class AppOpenAdManager {
 ...
 /** Request an ad. */
 fun loadAd(context: Context) {
  // Do not load ad if there is an unused ad or one is already loading.
  if (isLoadingAd || isAdAvailable()) {
   return
  }

  isLoadingAd = true
  val request = AdRequest.Builder().build()
  AppOpenAd.load(
    context, AD_UNIT_ID, request,
    AppOpenAd.APP_OPEN_AD_ORIENTATION_PORTRAIT,
    object : AppOpenAdLoadCallback() {

     override fun onAdLoaded(ad: AppOpenAd) {
      // Called when an app open ad has loaded.
      Log.d(LOG_TAG, "Ad was loaded.")
      appOpenAd = ad
      isLoadingAd = false
     }

     override fun onAdFailedToLoad(loadAdError: LoadAdError) {
      // Called when an app open ad has failed to load.
      Log.d(LOG_TAG, loadAdError.message)
      isLoadingAd = false;
     }
    })
 }
 ...
}

AppOpenAdLoadCallback, AppOpenAd yüklemeyi tamamladığında çağrılan yöntemler içerir.

Mevcut etkinlikleri izleme

Reklamı göstermek için Activity içerik gerekir. Kullanıcınız tarafından kullanılan en güncel etkinliği izlemek için Application sınıfınıza Application.ActivityLifecycleCallbacks uygulayın.

Java

public class MyApplication extends Application implements ActivityLifecycleCallbacks {

 private Activity currentActivity;

 ...

 /** ActivityLifecycleCallback methods. */
 @Override
 public void onActivityCreated(Activity activity, Bundle savedInstanceState) {}

 @Override
 public void onActivityStarted(Activity activity) {
  // Updating the currentActivity only when an ad is not showing.
  if (!appOpenAdManager.isShowingAd) {
   currentActivity = activity;
  }
 }

 @Override
 public void onActivityResumed(Activity activity) {}

 @Override
 public void onActivityStopped(Activity activity) {}

 @Override
 public void onActivityPaused(Activity activity) {}

 @Override
 public void onActivitySaveInstanceState(Activity activity, Bundle bundle) {}

 @Override
 public void onActivityDestroyed(Activity activity) {}
}

Kotlin

class MyApplication : Application(), Application.ActivityLifecycleCallbacks {

 private var currentActivity: Activity? = null

 ...

 /** ActivityLifecycleCallback methods. */
 override fun onActivityCreated(activity: Activity, savedInstanceState: Bundle?) {}

 override fun onActivityStarted(activity: Activity) {
  // Updating the currentActivity only when an ad is not showing.
  if (!appOpenAdManager.isShowingAd) {
   currentActivity = activity
  }
 }

 override fun onActivityResumed(activity: Activity) {}

 override fun onActivityPaused(activity: Activity) {}

 override fun onActivityStopped(activity: Activity) {}

 override fun onActivitySaveInstanceState(activity: Activity, outState: Bundle) {}

 override fun onActivityDestroyed(activity: Activity) {}
}

Mevcut etkinliği izlediğinizde reklamı göstermek için kullanacağınız bir bağlama sahip olursunuz. Şimdi bu arayüzü registerActivityLifecycleCallbacks yöntemini kullanarak kaydetmeniz gerekir.

Java

public class MyApplication extends Application {
 ...
 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  this.registerActivityLifecycleCallbacks(this);
  MobileAds.initialize(
    this,
    new OnInitializationCompleteListener() {
     @Override
     public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
    });
  appOpenAdManager = new AppOpenAdManager();
 }
}

Kotlin

class MyApplication : Application() {
 ...
 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  registerActivityLifecycleCallbacks(this)
  MobileAds.initialize(this) {}
  appOpenAdManager = AppOpenAdManager()
 }
}

registerActivityLifecycleCallbacks tüm Activity etkinliklerini dinlemenize olanak tanır. Etkinliklerin ne zaman başladığını ve yok edildiğini dinleyerek mevcut Activity referansını takip edebilirsiniz. Bu referansı, uygulama açılış reklamınızı yayınlamak için kullanacaksınız.

Reklamı gösterme ve tam ekran geri çağırma etkinliklerini işleme

Aşağıdaki kod, bir reklamın ne zaman gösterileceğini ve ardından nasıl yeniden yükleneceğini gösterir.

Java

public class MyApplication extends Application {
 ...
 /** Interface definition for a callback to be invoked when an app open ad is complete. */
 public interface OnShowAdCompleteListener {
  void onShowAdComplete();
 }

 private class AppOpenAdManager {
  ...

  /** Shows the ad if one isn't already showing. */
  public void showAdIfAvailable(
    @NonNull final Activity activity,
    @NonNull OnShowAdCompleteListener onShowAdCompleteListener){
   // If the app open ad is already showing, do not show the ad again.
   if (isShowingAd) {
    Log.d(LOG_TAG, "The app open ad is already showing.");
    return;
   }

   // If the app open ad is not available yet, invoke the callback then load the ad.
   if (!isAdAvailable()) {
    Log.d(LOG_TAG, "The app open ad is not ready yet.");
    onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete();
    loadAd(activity);
    return;
   }

   appOpenAd.fullScreenContentCallback(
     new FullScreenContentCallback {

      @Override
      public void onAdDismissedFullScreenContent() {
       // Called when fullscreen content is dismissed.
       // Set the reference to null so isAdAvailable() returns false.
       Log.d(LOG_TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
       appOpenAd = null;
       isShowingAd = false;

       onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete();
       loadAd(activity);
      }

      @Override
      public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
       // Called when fullscreen content failed to show.
       // Set the reference to null so isAdAvailable() returns false.
       Log.d(LOG_TAG, adError.getMessage());
       appOpenAd = null;
       isShowingAd = false;

       onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete();
       loadAd(activity);
      }

      @Override
      public void onAdShowedFullScreenContent() {
       // Called when fullscreen content is shown.
       Log.d(LOG_TAG, "Ad showed fullscreen content.");
      }
     });
   isShowingAd = true;
   appOpenAd.show(activity);
  }
  ...
 }
}

Kotlin

class MyApplication : Application() {
 ...
 /** Interface definition for a callback to be invoked when an app open ad is complete. */
 interface OnShowAdCompleteListener {
  fun onShowAdComplete()
 }

 private inner class AppOpenAdManager {
  ...

  /** Shows the ad if one isn't already showing. */
  fun showAdIfAvailable(
    activity: Activity,
    onShowAdCompleteListener: OnShowAdCompleteListener) {
   // If the app open ad is already showing, do not show the ad again.
   if (isShowingAd) {
    Log.d(LOG_TAG, "The app open ad is already showing.")
    return
   }

   // If the app open ad is not available yet, invoke the callback then load the ad.
   if (!isAdAvailable()) {
    Log.d(LOG_TAG, "The app open ad is not ready yet.")
    onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete()
    loadAd(activity)
    return
   }

   appOpenAd?.setFullScreenContentCallback(
     object : FullScreenContentCallback() {

      override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
       // Called when full screen content is dismissed.
       // Set the reference to null so isAdAvailable() returns false.
       Log.d(LOG_TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
       appOpenAd = null
       isShowingAd = false

       onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete()
       loadAd(activity)
      }

      override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError) {
       // Called when fullscreen content failed to show.
       // Set the reference to null so isAdAvailable() returns false.
       Log.d(LOG_TAG, adError.message)
       appOpenAd = null
       isShowingAd = false

       onShowAdCompleteListener.onShowAdComplete()
       loadAd(activity)
      }

      override fun onAdShowedFullScreenContent() {
       // Called when fullscreen content is shown.
       Log.d(LOG_TAG, "Ad showed fullscreen content.")
      }
     })
   isShowingAd = true
   appOpenAd?.show(activity)
  }
  ...
 }
}

FullScreenContentCallback, reklamın ne zaman sunulduğu, ne zaman sunulamadığı veya ne zaman kapatıldığı gibi etkinlikleri işler. Kullanıcılar bir uygulama açılış reklamını tıklayarak uygulamanızdan çıktıktan sonra uygulamanıza geri dönerse bu, kullanıcıya başka bir uygulama açılış reklamının gösterilmemesini sağlar.

Uygulama ön planı etkinliklerini dinleme

Kitaplıkları Gradle dosyanıza ekleyin

Ön plandaki etkinlikler hakkında bildirim almak için bir LifecycleObserver kaydetmeniz gerekir. İlk olarak, uygulama düzeyindeki build.gradle dosyanızı LifecycleObserver kitaplıklarını içerecek şekilde düzenleyin:

apply plugin: 'com.android.application'

dependencies {
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0'

  def lifecycle_version = "2.3.1"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:$lifecycle_version"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime:$lifecycle_version"
  annotationProcessor "androidx.lifecycle:lifecycle-compiler:$lifecycle_version"
}

LifecycleObserver arayüzünü uygulama

LifecycleObserver sınıfında ön plandaki etkinlikleri Application sınıfınızda dinleyebilirsiniz.

Java

public class MyApplication extends Application
  implements ActivityLifecycleCallbacks, LifecycleObserver { {
 ...
 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  this.registerActivityLifecycleCallbacks(this);
  MobileAds.initialize(
    this,
    new OnInitializationCompleteListener() {
     @Override
     public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
    });
  ProcessLifecycleOwner.get().getLifecycle().addObserver(this);
  appOpenAdManager = new AppOpenAdManager();
 }

 /** LifecycleObserver method that shows the app open ad when the app moves to foreground. */
 @OnLifecycleEvent(Event.ON_START)
 protected void onMoveToForeground() {
  // Show the ad (if available) when the app moves to foreground.
  appOpenAdManager.showAdIfAvailable(currentActivity);
 }

 /** Show the ad if one isn't already showing. */
 private void showAdIfAvailable(@NonNull final Activity activity) {
   showAdIfAvailable(
     activity,
     new OnShowAdCompleteListener() {
      @Override
      public void onShowAdComplete() {
       // Empty because the user will go back to the activity that shows the ad.
      }
     });
 }
}

Kotlin

class MyApplication : Application(),
  Application.ActivityLifecycleCallbacks, LifecycleObserver {
 ...
 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  registerActivityLifecycleCallbacks(this)
  MobileAds.initialize(this) {}
  ProcessLifecycleOwner.get().lifecycle.addObserver(this)
  appOpenAdManager = AppOpenAdManager()
 }

 /** LifecycleObserver method that shows the app open ad when the app moves to foreground. */
 @OnLifecycleEvent(Lifecycle.Event.ON_START)
 fun onMoveToForeground() {
  // Show the ad (if available) when the app moves to foreground.
  currentActivity?.let {
   appOpenAdManager.showAdIfAvailable(it)
  }
 }

 /** Show the ad if one isn't already showing. */
 fun showAdIfAvailable(activity: Activity) {
  showAdIfAvailable(
    activity,
    object : OnShowAdCompleteListener {
     override fun onShowAdComplete() {
      // Empty because the user will go back to the activity that shows the ad.
     }
    })
 }
}

LifecycleObserver cihazınızı kaydettiğinizde uygulamanız, uygulama başlatma ve ön plana çıkarma etkinliklerine dair uyarı alır ve reklamı uygun zamanlarda gösterebilir.

Reklam geçerlilik süresini dikkate alma

Geçerlilik süresi dolan bir reklamı göstermediğinizden emin olmak için AppOpenAdManager adresine reklam referansınızın yüklenmesinden bu yana ne kadar süre geçtiğini kontrol eden bir yöntem ekleyin. Ardından, reklamın hâlâ geçerli olup olmadığını kontrol etmek için bu yöntemi kullanın.

Java

private class AppOpenAdManager {
 ...
 /** Keep track of the time an app open ad is loaded to ensure you don't show an expired ad. */
 private long loadTime = 0;

 /** Request an ad. */
 public void loadAd(Context context) {
  // Do not load ad if there is an unused ad or one is already loading.
  if (isLoadingAd || isAdAvailable()) {
   return;
  }

  isLoadingAd = true;
  AdRequest request = new AdRequest.Builder().build();
  AppOpenAd.load(
    context, AD_UNIT_ID, request,
    AppOpenAd.APP_OPEN_AD_ORIENTATION_PORTRAIT,
    new AppOpenAdLoadCallback() {
     @Override
     public void onAdLoaded(AppOpenAd ad) {
      // Called when an app open ad has loaded.
      Log.d(LOG_TAG, "Ad was loaded.");
      appOpenAd = ad;
      isLoadingAd = false;
      loadTime = (new Date()).getTime();
     }

     @Override
     public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
      // Called when an app open ad has failed to load.
      Log.d(LOG_TAG, loadAdError.getMessage());
      isLoadingAd = false;
     }
    });
 }
 ...

 /** Utility method to check if ad was loaded more than n hours ago. */
 private boolean wasLoadTimeLessThanNHoursAgo(long numHours) {
  long dateDifference = (new Date()).getTime() - this.loadTime;
  long numMilliSecondsPerHour = 3600000;
  return (dateDifference < (numMilliSecondsPerHour * numHours));
 }

 /** Check if ad exists and can be shown. */
 public boolean isAdAvailable() {
  return appOpenAd != null && wasLoadTimeLessThanNHoursAgo(4);
 }
}

Kotlin

private inner class AppOpenAdManager {
 ...
 /** Keep track of the time an app open ad is loaded to ensure you don't show an expired ad. */
 private var loadTime: Long = 0

 /** Request an ad. */
 fun loadAd(context: Context) {
  // Do not load ad if there is an unused ad or one is already loading.
  if (isLoadingAd || isAdAvailable()) {
   return
  }

  isLoadingAd = true
  val request = AdRequest.Builder().build()
  AppOpenAd.load(
    context, AD_UNIT_ID, request,
    AppOpenAd.APP_OPEN_AD_ORIENTATION_PORTRAIT,
    object : AppOpenAdLoadCallback() {

     override fun onAdLoaded(ad: AppOpenAd) {
      // Called when an app open ad has loaded.
      Log.d(LOG_TAG, "Ad was loaded.")
      appOpenAd = ad
      isLoadingAd = false
      loadTime = Date().time
     }

     override fun onAdFailedToLoad(loadAdError: LoadAdError) {
      // Called when an app open ad has failed to load.
      Log.d(LOG_TAG, loadAdError.message)
      isLoadingAd = false;
     }
    })
 }
 ...

 private fun wasLoadTimeLessThanNHoursAgo(numHours: Long): Boolean {
  val dateDifference: Long = Date().time - loadTime
  val numMilliSecondsPerHour: Long = 3600000
  return dateDifference < numMilliSecondsPerHour * numHours
 }

 private fun isAdAvailable(): Boolean {
  return appOpenAd != null && wasLoadTimeLessThanNHoursAgo(4)
 }
}

Baştan başlatma ve yükleme ekranları

Şimdiye kadarki dokümanlarda, uygulama açılış reklamlarını yalnızca kullanıcılar bellekte askıya alındığında uygulamanızı ön plana çıkardığınızda gösterdiğiniz varsayılıyor. "Sıfırdan başlatma", uygulamanız kullanıma sunulduğu halde daha önce bellekte askıya alınmamışken gerçekleşir.

Sıfırdan başlatma örneği, bir kullanıcının uygulamanızı ilk kez açmasıdır. Sıfırdan başladığınızda, gösterilmeye hazır ve önceden yüklenmiş bir uygulama açılış reklamınız olmaz. Reklam isteğinde bulunup reklam geri alma arasındaki gecikme, bağlam dışı bir reklama şaşırmadan önce kullanıcıların uygulamanızı kısa bir süreliğine kullanabileceği bir durum oluşturabilir. Kötü bir kullanıcı deneyimi sağladığından bu kaçınılmalıdır.

Sıfırdan başlatmada uygulama açılış reklamlarını tercih etmenin yolu, oyununuzu veya uygulama öğelerinizi yüklemek için bir yükleme ekranı kullanmak ve reklamı yalnızca yükleme ekranından göstermektir. Uygulamanız yüklenmeyi tamamladıysa ve kullanıcıyı uygulamanızın ana içeriğine gönderdiyse reklamı göstermeyin.

En iyi uygulamalar

Uygulama açılış reklamları, uygulamanız ilk açıldığında ve uygulama geçişlerinde, uygulamanızın yükleme ekranından para kazanmanıza yardımcı olur. Ancak, kullanıcıların uygulamanızı kullanmaktan keyif almaları için en iyi uygulamaları akılda bulundurmak önemlidir. En iyisi şudur:

 • Kullanıcılarınız uygulamanızı birkaç kez kullandıktan sonra ilk uygulama açılış reklamınızı gösterin.
 • Uygulama açılış reklamlarını, kullanıcılarınızın aksi halde uygulamanızın yüklenmesini bekleyecekleri zamanlarda gösterin.
 • Uygulama açılış reklamının altında bir yükleme ekranınız varsa ve reklam kapatılmadan önce yükleme ekranınızın yüklenmesi tamamlanırsa onAdDismissedFullScreenContent() yöntemini kullanarak yükleme ekranınızı kapatmak isteyebilirsiniz.

GitHub ile ilgili örnekler

 • Uygulama açılış reklamları örneği: Java | Kotlin