Search

Arama sonuçları, bir API isteğinde belirtilen arama parametreleriyle eşleşen bir YouTube videosu, kanalı veya oynatma listesiyle ilgili bilgiler içerir. Bir arama sonucu, video gibi benzersiz şekilde tanımlanabilir bir kaynağa işaret etse de kendine ait kalıcı verileri yoktur.

Yöntemler

API, aşağıdaki arama yöntemlerini destekler:

list
API isteğinde belirtilen sorgu parametreleriyle eşleşen arama sonuçlarının koleksiyonunu döndürür. Varsayılan olarak, bir arama sonucu kümesi eşleşen video, channel ve playlist kaynaklarını tanımlar, ancak sorguları yalnızca belirli bir kaynak türünü alacak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, bir arama sonucunun biçimini gösterir:

{
 "kind": "youtube#searchResult",
 "etag": etag,
 "id": {
  "kind": string,
  "videoId": string,
  "channelId": string,
  "playlistId": string
 },
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "liveBroadcastContent": string
 }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bir arama sonucunda görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#searchResult olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id object
id nesnesi, arama isteğiyle eşleşen kaynağı benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içerir.
id.kind string
API kaynağının türü.
id.videoId string
id.type özelliğinin değeri youtube#video ise bu özellik mevcut olur ve değeri, YouTube'un arama sorgusuyla eşleşen bir videoyu benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimliği içerir.
id.channelId string
id.type özelliğinin değeri youtube#channel ise bu özellik mevcut olur ve değeri, YouTube'un arama sorgusuyla eşleşen bir kanalı benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimliği içerir.
id.playlistId string
id.type özelliğinin değeri youtube#playlist ise bu özellik mevcut olur ve değeri, YouTube'un arama sorgusuyla eşleşen bir oynatma listesini benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimliği içerir.
snippet object
snippet nesnesi, bir arama sonucuyla ilgili temel ayrıntıları (ör. başlığı veya açıklaması) içerir. Örneğin, arama sonucu bir videoysa başlık videonun başlığı, açıklama da videonun açıklaması olur.
snippet.publishedAt datetime
Arama sonucunun tanımladığı kaynağın oluşturulma tarihi ve saati. Değer, ISO 8601 biçiminde belirtilir.
snippet.channelId string
YouTube'un, arama sonucunun tanımladığı kaynağı yayınlayan kanalı benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullandığı değerdir.
snippet.title string
Arama sonucunun başlığı.
snippet.description string
Arama sonucunun açıklaması.
snippet.thumbnails object
Arama sonucuyla ilişkilendirilen küçük resimlerin haritası. Haritadaki her bir nesne için anahtar, küçük resmin adı ve değer, küçük resimle ilgili diğer bilgileri içeren bir nesnedir.
snippet.thumbnails.(key) object
Geçerli anahtar değerleri şunlardır:
 • default – Varsayılan küçük resim. Bir videonun (veya oynatma listesi öğesi ya da arama sonucu gibi bir videoya atıfta bulunan kaynağın) varsayılan küçük resmi 120 piksel genişliğinde ve 90 piksel yüksekliğindedir. Bir kanalın varsayılan küçük resmi, 88 piksel genişliğinde ve 88 piksel uzunluğundadır.
 • medium – Küçük resmin daha yüksek çözünürlüklü sürümü. Bir video (veya videoya atıfta bulunan bir kaynak) için bu resim 320 piksel genişliğinde ve 180 piksel yüksekliğindedir. Kanal için bu resim 240 piksel genişliğinde ve 240 piksel yüksekliğindedir.
 • high – Küçük resmin yüksek çözünürlüklü sürümü. Bir video (veya videoya atıfta bulunan bir kaynak) için bu resim 480 piksel genişliğinde ve 360 piksel yüksekliğindedir. Kanal için bu resim 800 piksel genişliğinde ve 800 piksel uzunluğundadır.
 • standard – Küçük resmin high çözünürlüklü resimden daha yüksek çözünürlüklü sürümü. Bu resim, bazı videolarda ve videolara atıfta bulunan diğer kaynaklarda (ör. oynatma listesi öğeleri veya arama sonuçları) kullanılabilir. Bu resim 640 piksel genişliğinde ve 480 piksel yüksekliğinde.
 • maxres – Küçük resim görüntüsünün en yüksek çözünürlüklü sürümü. Bu resim boyutu, bazı videolarda ve videolara atıfta bulunan diğer kaynaklarda (ör. oynatma listesi öğeleri ya da arama sonuçları) kullanılabilir. Bu resim 1.280 piksel genişliğinde ve 720 piksel yüksekliğinde.
snippet.thumbnails.(key).url string
Resmin URL'si.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Resmin genişliği.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Resmin yüksekliği.
snippet.channelTitle string
Arama sonucunun tanımladığı kaynağı yayınlayan kanalın başlığıdır.
snippet.liveBroadcastContent string
Bir video veya channel kaynağının canlı yayın içeriğine sahip olup olmadığının göstergesi. Geçerli özellik değerleri upcoming, live ve none'dir.

Bir video kaynağı için upcoming değeri videonun henüz başlatılmamış canlı yayın olduğunu belirtirken live değeri videonun etkin bir canlı yayın olduğunu belirtir. Bir channel kaynağı için upcoming değeri, kanalın henüz başlatılmamış planlanmış bir yayının olduğunu belirtir. live değeri ise kanalın etkin bir canlı yayının olduğunu belirtir.