I18nRegions

i18nRegion kaynağı, YouTube kullanıcısının tercih edilen içerik bölgesi olarak seçebileceği coğrafi alanı tanımlar. İçerik bölgesi, içerik yerel ayarı olarak da adlandırılabilir. YouTube web sitesi için içerik bölgesi, YouTube alanı veya kullanıcının IP konumu gibi buluşsal yöntemlere göre otomatik olarak seçilebilir. Kullanıcılar, YouTube site alt bilgi kısmından istedikleri içerik bölgesini manuel olarak da seçebilir.

Her i18nRegion kaynağında bölge kodu ve ad tanımlanır. search.list, videos.list, activities.list ve videoCategories.list gibi API yöntemleri çağrılırken regionCode parametresinin değeri olarak bölge kodu kullanılabilir.

Yöntemler

API, i18nRegions kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
YouTube web sitesinin desteklediği içerik bölgelerinin listesini döndürür. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, i18nRegions kaynağının biçimini gösterir:

{
  "kind": "youtube#i18nRegion",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "gl": string,
    "name": string
  }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#i18nRegion olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un i18n bölgesini benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
snippet object
snippet nesnesi, i18n bölgesiyle ilgili temel ayrıntıları (ör. bölge kodu ve adı) içerir.
snippet.gl string
Bölgeyi tanımlayan iki harfli ISO ülke kodu.
snippet.name string
Bölgenin adı.