Captions: insert

Bir altyazı parçası yükler.

Bu yöntem medya yüklemeyi destekler. Yüklenen dosyalar şu kısıtlamalara uymalıdır:

 • Maksimum dosya boyutu: 100 MB
 • Kabul edilen Medya MIME türleri: text/xml, application/octet-stream, */*

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 400 birimlik kota maliyeti vardır.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/captions

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği caption kaynak parçalarını belirtir. Parametre değerini snippet olarak ayarlayın.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part adları yer almaktadır:
 • id
 • snippet
İsteğe bağlı parametreler
onBehalfOfContentOwner string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı gerçek CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.
sync boolean
Bu parametrenin desteği sonlandırıldı. sync parametresi, YouTube'un altyazı dosyasını videonun ses parçasıyla otomatik olarak senkronize etmesi gerekip gerekmediğini ifade eder. Değeri true olarak ayarlarsanız YouTube, yüklenen altyazı dosyasındaki zaman kodlarını göz ardı eder ve altyazılar için yeni zaman kodları oluşturur.

Zaman kodu içermeyen bir konuşma metni yüklüyorsanız veya dosyanızdaki zaman kodlarının yanlış olduğundan şüpheleniyorsanız ve YouTube'un bunları düzeltmeye çalışmasını istiyorsanız sync parametresini true olarak ayarlamanız gerekir.

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir altyazı kaynağı sağlayın. Söz konusu kaynak için:

 • Şu özellikler için bir değer belirtmelisiniz:

  • snippet.videoId
  • snippet.language
  • snippet.name

 • Şu özellikler için değer ayarlayabilirsiniz:

  • snippet.videoId
  • snippet.language
  • snippet.name
  • snippet.isDraft

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir altyazı kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) contentRequired İstek, altyazı parçası içeriği içermiyor.
conflict (409) captionExists Belirtilen videoda snippet.language ve snippet.name değerlerine sahip bir altyazı parçası zaten var. Bir videoda aynı dil için birden fazla parça olabilir ancak her parçanın farklı bir adı olmalıdır.

Bu hatayı gidermenin birden fazla yolu vardır. Mevcut parçayı silip yeni bir parça ekleyebilir veya yeni parçayı eklemeden önce adını değiştirebilirsiniz.
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler, altyazı parçasını yüklemek için yeterli değildir. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
invalidValue (400) invalidMetadata İstek, kanalın oluşturulmasını engelleyen geçersiz meta veri değerleri içeriyor. İsteğin snippet.language, snippet.name ve snippet.videoId özellikleri için geçerli değerler belirttiğini onaylayın. snippet.isDraft özelliği de dahil edilebilir, ancak zorunlu değildir.
notFound (404) videoNotFound videoId parametresiyle tanımlanan video bulunamadı.
invalidValue (400) nameTooLong İstekte belirtilen snippet.name çok uzun. Desteklenen maksimum uzunluk 150 karakterdir.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.