เปิดใช้ Google Workspace API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้งาน API ดังกล่าวในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณจะเปิดใช้ API อย่างน้อย 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียวได้ หากคุณยังไม่มีโครงการ Google Cloud ให้ดูที่สร้างโครงการ Cloud

วิธีเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

คอนโซล Google Cloud

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์

    ไปที่คลังผลิตภัณฑ์

  2. คลิก API ที่ต้องการเปิด
  3. คลิกเปิดใช้
  4. หากต้องการเปิดใช้ API เพิ่มเติม ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ํา

Google Cloud CLI

  1. ติดตั้งหรือเปิด Google Cloud Command Line Interface (CLI)
  2. เรียกใช้คําสั่ง services enable เพื่อระบุบริการ API ที่จะเปิดใช้

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

Google Workspace API

ใช้ลิงก์คอนโซล Google Cloud หรืออินเทอร์เฟซบรรทัดคําสั่งของ Google Cloud (CLI) เพื่อเปิดใช้ Google Workspace API ที่เจาะจงในโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์

เปิดใช้ Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
เปิดใช้ Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
เปิดใช้ Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
เปิดใช้ CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
เปิดใช้ Calendar API
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
เปิดใช้ Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
เปิดใช้ Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
เปิดใช้ Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
เปิดใช้ Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
เปิดใช้ API ของเอกสาร
gcloud services enable docs.googleapis.com
เปิดใช้ API ไดรฟ์
gcloud services enable drive.googleapis.com
เปิดใช้ API กิจกรรมไดรฟ์
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
เปิดใช้ API ป้ายกํากับไดรฟ์
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
เปิดใช้ Forms API
gcloud services enable forms.googleapis.com
เปิดใช้ Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
เปิดใช้ Groups Migration API
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
เปิดใช้ Groups Settings API
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
เปิดใช้ API ส่วนเสริมของ Google Workspace
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
เปิดใช้ Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
เปิดใช้ Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
เปิดใช้ Marketplace API
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
เปิดใช้ Marketplace SDK
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
เปิดใช้ People API
gcloud services enable people.googleapis.com
เปิดใช้ API ของเครื่องมือ Postmaster
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
เปิดใช้ Reseller API
gcloud services enable reseller.googleapis.com
เปิดใช้ Sheets API
gcloud services enable sheets.googleapis.com
เปิดใช้ Slides API
gcloud services enable slides.googleapis.com
เปิดใช้ Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
เปิดใช้ API ของห้องนิรภัย
gcloud services enable vault.googleapis.com

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีการทํางานของการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ สําหรับ Google Workspace API