สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

คุณต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud จึงจะใช้ Google Workspace API และสร้างส่วนเสริมหรือแอปของ Google Workspace ได้ โปรเจ็กต์นี้เป็นพื้นฐานในการสร้าง เปิดใช้ และใช้บริการ Google Cloud ทั้งหมด รวมถึงการจัดการ API การเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน การเพิ่มและนำผู้ทำงานร่วมกันออก ตลอดจนการจัดการสิทธิ์

วิธีสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > สร้างโปรเจ็กต์

    ไปที่ "สร้างโปรเจ็กต์"

  2. ในช่องชื่อโครงการ ให้ป้อนชื่อที่สื่อความหมายสำหรับโครงการของคุณ

    ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขรหัสโครงการ ให้คลิกแก้ไข หลังจากสร้างโปรเจ็กต์แล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงรหัสโปรเจ็กต์ไม่ได้ ดังนั้นให้เลือกรหัสที่ตรงกับความต้องการตลอดอายุการใช้งานของโปรเจ็กต์

  3. ในช่องตำแหน่ง ให้คลิกเรียกดูเพื่อแสดงตำแหน่งที่เป็นไปได้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ จากนั้นคลิกเลือก
  4. คลิกสร้าง คอนโซลจะไปที่หน้าแดชบอร์ดและระบบจะสร้างโปรเจ็กต์ภายใน 2-3 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Google Cloud ได้ที่การสร้างและจัดการโปรเจ็กต์

ขั้นตอนถัดไป

เปิดใช้ Google Workspace API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่