Dodatkowe materiały referencyjne

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W tej sekcji znajdziesz zasoby, do których możesz się odnieść podczas tworzenia dodatków.

Zasoby REST i RPC

W przypadku dodatków do Google Workspace zaimplementowanych za pomocą punktów końcowych HTTP możesz zarządzać dodatkiem za pomocą interfejsu Add-ons API.

  • Określ znaczniki karty dodatku.
  • tworzyć wdrożenia,
  • Twórz wdrożenia i zarządzaj nimi za pomocą narzędzi wiersza poleceń.
  • Zarządzaj uprawnieniami do wdrażania przy użyciu szczegółowych uprawnień Cloud IAM.
  • Przyznaj uprawnienia do wdrażania kontom usługi lub zwykłym użytkownikom.

Zasoby Apps Script

Jeśli tworzysz dodatek w Apps Script, zapoznaj się z dokumentacją Apps Script.