Dokumentacja interfejsu Google Workspace Add-ons API

W tej sekcji znajdziesz zasoby, z których możesz korzystać podczas tworzenia dodatków do Google Workspace.

Zasoby REST i RPC

W przypadku dodatków do Google Workspace zaimplementowanych za pomocą punktów końcowych HTTP możesz zarządzać dodatkami za pomocą interfejsu Google Workspace Add-ons API.

  • Określ znaczniki karty w dodatku.
  • Tworzenie wdrożeń.
  • Tworzenie wdrożeń i zarządzanie nimi za pomocą narzędzi wiersza poleceń.
  • Zarządzaj uprawnieniami do wdrażania za pomocą szczegółowych uprawnień Cloud IAM.
  • Przyznaj uprawnienia do wdrażania kontom usługi lub zwykłym użytkownikom.

Zasoby Google Apps Script

Jeśli tworzysz dodatek w Google Apps Script, zapoznaj się z dokumentacją Apps Script.